B 193 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2667 af 22. november 2023 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009 og (EU) 2017/2226, Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 og (EF) nr. 694/2003 og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen for så vidt angår digitalisering af visumproceduren.

Med forslaget ønskes Folketingets samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tilslutter sig EU’s visumdigitaliseringsforordning 2023/2667 af 22. november 2023. Denne forordning digitaliserer Schengenvisumansøgningsproceduren, hvilket indebærer muligheden for at indgive en ansøgning til et Schengenvisum online via en fælleseuropæisk platform. Tilslutningen er nødvendig for Danmarks deltagelse i Schengensamarbejdet, da manglende tilslutning i yderste konsekvens kan medføre Danmarks udtrædelse af samarbejdet.

Forslaget indebærer, at der skal foretages tekniske ændringer i dansk lovgivning, herunder udlændingeloven, for at implementere forordningen i dansk ret.

Gennemførelsen vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser primært for Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Dette skridt vurderes at forbedre visumansøgningsprocessen og øge sikkerheden i Schengenområdet.

Beslutningsforslag som fremsat

Beslutningsforslag som vedtaget


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kaare Dybvad Bek

Udlændinge- og integrationsminister, MF (S)
cand.scient. i geografi og geoinformatik (Københavns Uni. 2012)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024