Brexit kan gøre dansk skolemælk og skolefrugt dyrere

PRISSTIGNING: Briternes udtræden af EU kan medføre lavere EU-støtte til skoleordningen for mælk, frugt og grønt. Bekymrende, mener Diabetesforeningen.

Det kan blive dyrere at købe mælk, frugt og grønt for hundredtusindvis af danske skolebørn fremover. 

Briternes udtræden af EU kan nemlig betyde mindre støtte til den danske skolemælk og skolefrugt og -grønt.  

I et notat forklarer Miljø- og Fødevareministeriet, at støtten til Danmark som konsekvens af Brexit kan falde fra cirka 30 til cirka 24 millioner kroner årligt.

Et sådan fald på 20 procent vil betyde højere priser på mælkeprodukterne, fortæller Mejeriforeningen, der står bag Mejeriernes Skolemælksordning.

“Det tilskud, som vi får fra EU via Landbrugsstyrelsen, går til at sætte prisen på skolemælk ned, så forældrebetalingen vil blive tilsvarende større, hvis tilskuddet bliver mindre,” siger afdelingschef Jan Hermansen. 

Går ud over sundheden
Og det vil være uheldigt for danske børns sundhed, mener Diabetesforeningen. 

“Det er bekymrende, hvis højere pris betyder, at færre børn får frugt og mælk med ordningen. Det vil være et skridt i den forkerte retning for folkesundheden og kan være med til at øge den sociale ulighed i sundhed,” siger sundhedspolitisk konsulent Sanja Golubovic. 

Briterne har hidtil valgt ikke at uddele skolefrugt, og det har betydet overskydende EU-midler, der i stedet er blevet fordelt på andre medlemsstater. 

Mogens Jensen: Vi holder øje 
EU’s stats- og regeringschefer forhandler i disse dage om EU-budgettet for 2021 til 2027. Først når ”de samlede budgetrammer for landbrugspolitikken er på plads, kan vi se på, hvor stor en del af budgettet, som vi kan bruge på skoleordningen,” understreger fødevareminister Mogens Jensen (S) i en skriftlig kommentar.

“Vi er opmærksomme på de mulige udfordringer, der er i forhold til skoleordningen, og vi vil holde øje med udviklingen fremover,” skriver Mogens Jensen. 

I skoleåret 2017/2018 var der cirka 327.000 børn, der deltog i ordningen for skolemælk, mens knap 60.000 børn var med i ordningen for skolefrugt og -grønt.

Læs mere i den fulde artikel på Altinget Fødevarer, hvor du også får flere kommentarer fra erhvervslivet om de mulige konsekvenser.

Forrige artikel Folketinget vil styrke demokratiet med nyt forsøg: 500 almindelige danskere bliver kaldt til møde på Borgen Folketinget vil styrke demokratiet med nyt forsøg: 500 almindelige danskere bliver kaldt til møde på Borgen Næste artikel Dagens overblik: Venstre klar med tre krav til udligningsreform – mødes de ikke, får partiet ”meget svært” ved at støtte en aftale Dagens overblik: Venstre klar med tre krav til udligningsreform – mødes de ikke, får partiet ”meget svært” ved at støtte en aftale