Enhedschef til Direktionssekretariat & Kommunikation

Vil du være med til at understøtte landbrugets grønne omstilling? Hvis du også har rigtigt godt styr på beslutningsprocesser i et politisk miljø, besidder nogle veludviklede samarbejdsevner og har et stærkt fokus på kommunikation og presse, så er jobbet som leder af Landbrugsstyrelsens Direktionssekretariat & Kommunikation måske noget for dig.  


Som leder af Landbrugsstyrelsens Direktionssekretariat & Kommunikation bliver du en del af en stærk, faglig styrelse, som med stor politisk bevågenhed står i spidsen for implementeringen af de politiske ambitioner om grøn omstilling på landbrugsområdet. Du bliver et vigtigt bindeled mellem den politiske styring og den høje faglighed i styrelsen. Og så får du ansvaret for styrelsens kommunikations- og pressehåndtering i tæt samarbejde med styrelsens faglige enheder.

Din rolle og ansvar

Som chef for enheden Direktionssekretariat & Kommunikation består dine vigtigste opgaver i:

  • Den overordnede ledelse af enheden, herunder ledelse af to teamledere på henholdsvis kommunikations- og presseområdet samt direkte ledelse af de medarbejdere, som arbejder med direktionsbetjening

  • Sikring af høj kvalitet og overholdelse af deadlines i leverancerne til direktionen – det gælder både interne oplæg og de bidrag, som leveres til departementet

  • Facilitere kommunikation og skabe synergier mellem politisk styring og faglig dybde.

Du får en plads tæt på direktionen, og du får derfor både viden og indsigt i de faglige områder styrelsen varetager og et unikt perspektiv på den bredde og kompleksitet, som styrelsen rummer. Det omfatter alt lige fra de politiske forhandlinger på Christiansborg og i Bruxelles til kontrollen hos landmanden.

Konkret bliver du blandt andet ansvarlig for at sikre, at de mange bidrag til departementets politiske betjening bliver leveret i en god kvalitet, at direktionsmøder forløber effektivt - lige fra en grundig forberedelse, opsætning af en solid dagsorden og indhentning af bidrag til en god opfølgning med fokus på, at drøftelser og beslutninger bliver kommunikeret ud.

Det er en styrke, hvis du har en solid faglighed omkring sagsfremstilling, så du kan bidrage til styrelsens fortsatte udvikling af skarpe beslutningsoplæg.  

Sådan fungerer direktionen og Direktionssekretariat & Kommunikation

Du vil referere direkte til styrelsens direktør. Enheden består af i alt 21 medarbejdere fordelt på tre teams: Direktionssekretariatet, som du bliver leder for, Team Kommunikation bestående af en teamleder og 7 medarbejdere samt Team Presse med en teamleder og to presserådgivere. Du vil få tæt samspil med hele direktionen – særligt presse og kommunikationsområdet, som har direktionsophæng hos vicedirektøren for EU og Landbrug.

Du vil helt naturligt få mange kontaktflader i hele styrelsen og være en vigtig go-to-person for vores mange dygtige enhedschefer.

Vi forventer, at du:

  • Har en stærk analytisk sans og kan håndtere komplekse problemstillinger

  • Er robust og kan skabe struktur og bevare overblikket under pres

  • Besidder gode samarbejds- og ledelseskompetencer

Du har en relevant akademisk uddannelse, ligesom du har erfaring fra en større, politisk ledet organisation – gerne statslig. Endvidere er du leder med evner for både drift, personale og udvikling af både opgaver og medarbejdere.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen som enhedschef sker på åremålsvilkår i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 1 (lønramme 37). Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 37.

Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter forhandling med dig. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, resultatløn og pensionsordning.

Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner. Sker ansættelse som tjenestemand på åremål er ansættelsesområdet Landbrugsstyrelsen. Tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Lars Gregersen på tlf. 2923 7567.

Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk/job.

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og eventuelle andre bilag online i vores rekrutteringssystem senest den 20. maj 2024. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Der vil indgå test som en del af rekrutteringsprocessen.

Om Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vi arbejder for at skabe vækst for landbrugserhvervet og samtidig passe på vores klima og miljø. Vi har kontorer i hele landet, men de største lokationer er i København, Augustenborg og Tønder. Du får 1200 nye kollegaer og bliver en del af et miljø, hvor vi taler om alt fra landbrugsstøtte og Karnov til plantesundhed og digitalisering. Hvis du tør plante dit frø hos os, så lover vi, at det får de bedste vækstbetingelser. 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00