Debat

Cevea: Danmark bliver foregangsland i indsatsen mod hvidvaskning af penge

KLUMME: Regeringen overrasker positivt med indførelsen af den skrappeste lovgivning mod hvidvaskning af penge i Europa. Dog burde man have åbnet for brugen af 'whistleblowers', skriver Cevea-direktør Kristian Weise.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen overrasker positivt med ny, hård lov mod hvidvaskning af penge, mener Cevea.
Erhvervsminister Brian Mikkelsen overrasker positivt med ny, hård lov mod hvidvaskning af penge, mener Cevea.Foto: Polfoto
Kristian Weise

Kristian Weise er direktør for Tænketanken Cevea.

Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmark har nu den skrappeste lovgivning mod hvidvask i Europa, med væsentlige sanktionsmuligheder over bankerne. Indført af en borgerlig regering og en minister, der ville redde mobbeofrene i den finansielle sektor, da han kom til. Det er værd at klappe ad.

Danske banker har medvirket til at svindle for svimlende beløb og har ikke været dygtige nok til at løfte deres samfundsmæssige ansvar i kampen mod hvidvask. Det står klart, efter store skandaler som ’Panama Papers’ og ’Russian Laundromat’.

Det er klart, at den offentlige og politiske tillid til det finansielle system ligger på et stadig mindre sted, når finansielle virksomheder misbruges til kriminelle aktiviteter – medvidende eller ej.

I kølvandet på danske bankers involvering i adskillelige internationale hvidvaskningsskandaler har Folketingets partier derfor haft fokus på at styrke kampen mod hvidvask.

At vi overhovedet diskuterer hvidvaskproblematikker, skyldes, at modige individer i finansielle krejlerstater har blæst i fløjten og sagt fra over for pengeinstitutter og rådgivervirksomheders adfærd.

Kristian Weise
Direktør, Cevea

Senest indgik et bredt udsnit af Folketingets partier en aftale, der skærpede ansvaret over for ledelserne i de danske pengeinstitutter og professionelle rådgivere såsom revisorer og advokater.

Med en erhvervsminister, Brian Mikkelsen (K), der tidligere har ment, at ”mobningen” af bankerne skulle stoppe, var der grund til at forvente et tandløst slutprodukt. Men aftalen strammer grebet om letsindige banker og useriøse rådgivere og gør Danmark til et foregangsland i EU i kampen mod hvidvask. Det er faktisk noget.

Tyskland, Storbritannien og Benelux-landene dyrker finansielt hemmelighedskræmmeri, og deres banker indgår i internationale hvidvasknetværk.

Kristian Weise
Direktør, Cevea

Aftalen tildeler Finanstilsynet flere ressourcer og skærper sanktionerne for overtrædelse af hvidvaskloven. Finanstilsynet får ret til at fratage pengeinstitutter og rådgivere deres erhvervslicenser ved grove overtrædelser. Vi er det første land i EU til at indføre så skrappe sanktioner.

Derudover skal Finanstilsynet fremover godkende bestyrelses- og direktionsmedlemmer i den finansielle sektor ud fra en række egnetheds- og hæderlighedskrav. Det svarer til reglerne for tildeling eller fratagelse af autorisation for advokater og revisorer. Formålet er at sikre, at det enkelte medlem har forståelse for, og evnen til, at håndhæve den væsentlige samfundsmæssige opgave, som bankerne er pålagt med hvidvaskreglerne.

Det betyder, at en kandidat kan kendes uegnet til at tiltræde en bestyrelsespost, hvis vedkommende ikke tager dette samfundsansvar seriøst. Derudover kan et siddende bestyrelsesmedlem afsættes, hvis pågældende har været involveret i overtrædelser af hvidvaskloven.

Aftalen sikrer yderligere løbende opfølgning på, om danske virksomheder udfylder det offentligt tilgængelige register over reelt ejerskab, som Danmark har implementeret på forbilledlig vis.

Hvis man virkelig vil problemet omkring hvidvask til livs, betyder nationale tiltag desværre ikke det store – og det uanset, hvor gode tiltagene isoleret set måtte være. Især ikke, når det er et lille land som Danmark, der vedtager dem.

Vejen til en effektiv bekæmpelse af hvidvask går i stedet igennem EU. Her forhandles der for tiden om en ændring af det europæiske hvidvaskdirektiv, som sætter barren for lovgivningen i alle medlemslande. Danmark bør derfor presse på for, at de gode elementer fra de seneste danske hvidvaskaftaler kommer med i det europæiske direktiv.

På andre områder har Danmark sat europæiske standarder tidligere – vi kan godt være med til at forme Europa. Vandrammedirektivet, der sikrer rent drikkevand, blev for eksempel gennemført af en dansk kommissær efter inspiration fra de danske vandmiljøplaner. Og dansk salmonellabekæmpelse har formet den europæiske standard.  

Når det gælder hvidvask, findes de største syndere faktisk i EU. Tyskland, Storbritannien og Benelux-landene dyrker finansielt hemmelighedskræmmeri, og deres banker indgår i internationale hvidvasknetværk. Disse lande udøver desværre stor indflydelse over den europæiske hvidvasklovgivning.

Derfor bør Danmark gå forrest i kampen for en skrappere regulering. En fælleseuropæisk løsning, som giver mulighed for at inddrage erhvervslicenser og påkræver offentligt tilgængelige registre over virksomheders reelle ejere være et stort fremskridt i kampen mod hvidvask. At give tilsynsmyndighederne i alle medlemslande mulighed for at godkende og afsætte bestyrelsesmedlemmer i finanssektoren vil ligeledes give et tiltrængt løft til den europæiske opmærksomhed på området.

At vi overhovedet diskuterer hvidvaskproblematikker, skyldes, at modige individer i finansielle krejlerstater har blæst i fløjten og sagt fra over for pengeinstitutter og rådgivervirksomheders adfærd. Ofte med store sagsanlæg og skrap retsforfølgelse som efterspil.

Whistleblowers er dog helt udeladt af de nye, danske aftaler og forhandlinger om det europæiske direktiv. Når man tænker på, hvor store reguleringsmæssige fremskridt de seneste læk har medført, tør man næsten ikke drømme om, hvad en bedre, fælleseuropæisk retsbeskyttelse for whisteblowers kunne bringe frem i lyset.

.......

Kristian Weise er direktør for centrum-venstre-tænketanken Cevea. Hver anden torsdag skriver han klumme i Altinget. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Weise

Underdirektør, Trygfonden
BA i økonomi og filosofi (CBS 2002), kandidat i politisk sociologi (LSE 2004)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024