Concito kritiserer Lidegaards finansiering

AFGIFTER: Ifølge tænketanken Concito er det meget uklogt at finansiere den grønne omstilling med PSO-afgiften. Venstre deler Concitos bekymring, mens Enhedslisten allerede har foreslået en anden finansieringsmodel.
De ekstra vindmøller, der vil komme med regeringens energiplan, skal delvist finansieres gennem PSO-afgiften. Men den afgift er genstand for stor kritik.
De ekstra vindmøller, der vil komme med regeringens energiplan, skal delvist finansieres gennem PSO-afgiften. Men den afgift er genstand for stor kritik.Foto: colourbox
Morten Øyen
Der findes mange måder at finansiere den grønne omstilling på. Men den måde, som regeringen har fremlagt i energiudspillet, er langt fra den bedste. Sådan er meldingen fra den grønne tænketank Concito, der er meget kritisk over for, at energi- og klimaminister Martin Lidegaard og regeringen har taget VK-regeringens PSO-afgiftsstigning og ladet den stige endnu mere.

"Man kan næsten ikke forestille sig en mindre klog måde at gøre det på end ved PSO-afgiften," siger Concitos cheføkonom Frans Clemmesen.

Modarbejder grøn omstilling
Tænketanken støtter op om regeringens ekstra investeringer i vindmøller, men slår fast, at den grønne omstilling samtidig vil blive modarbejdet, hvis de grønne investeringer delvist skal finansieres gennem højere elpriser via PSO-afgiften. Konsekvensen af vindmøllesatsningen er nemlig dermed, at elprisen vil stige.

"Når man ønsker, at el skal fortrænge de fossile brændstoffer, vi i dag bruger, så er det modstridende, at man så beskatter strømmen med en særlig PSO-afgift, og dermed gør den mindre konkurrencedygtig i forhold til olie og gas, som den ellers skal erstatte," siger Frans Clemmesen.

Ifølge tænketanken vender elafgiften desuden den tunge ende nedad, fordi afgiften belaster de lave indkomstgrupper væsentligt hårdere end de høje indkomstgrupper. Og så belastes erhvervslivets konkurrenceevne negativt af stigende PSO-omkostninger, vurderer Concito.

Fakta
PSO-afgiften er en lovbestemt afgift, der bruges til at sikre forsyningssikkerhed, udbetale pristillæg til miljøvenlig elektricitet samt at give midler til forskning og udvikling i miljøvenlige elproduktionsteknologier. PSO'en sikrer en fast afregningspris for blandt andet vindmøllestrøm, og derfor er den højere, når elprisen er lav, mens afgiften falder, når elprisen er høj. Den betales over elregningen.
I VK-regeringens Energistrategi 2050 øges PSO-afgiften med 1,4 milliarder kroner, der skal gå til VE-udbygning.
Med regeringens energiudspil "Vores Energi" øges PSO-afgiften yderligere, så finansieringsbehovet til VE-udbygning (særligt vindmøller) nu er 1,8 milliarder kroner. 

V bekymret over niveau
Den bekymring deler Venstre, der ellers selv var med til at foreslå en stor PSO-afgiftsstigning i VK-regeringens energiudspil.

"Vi deler Concitos betragtning. Vi gik langt med vores eget udspil. Og derfor er vi stærkt bekymret over det afgiftsniveau regeringen lægger oveni, for det vil både ramme forbrugere og virksomheder," siger Lars Chr. Lilleholt.

Når man ønsker, at el skal fortrænge de fossile brændstoffer, vi i dag bruger, så er det modstridende, at man så beskatter strømmen med en særlig PSO-afgift, og dermed gør den mindre konkurrencedygtig i forhold til olie og gas, som den ellers skal erstatte.

Frans Clemmensen
Cheføkonom, Concito

Han understreger, at Venstre er optaget af det samlede billede af energiafgifter, ikke kun PSO-afgiften, og det billede er partiet ikke tilfreds med.

"Der er lige nu en dyb kløft til regeringen, for vi vil have, at omkostningerne skal ned. Det er nu, regeringen skal vise vilje, hvis den vil have et bredt forlig, hvor Venstre også er med," siger Lars Chr. Lilleholt.

EL: Social balance er skæv
Også Enhedslisten deler Concitos analyse, og her lægger partiet særligt vægt på den sociale balance i energiudspillet. Ifølge partiet vil de stigende elpriser nemlig ramme skævt.

"Vi er nødt til at gøre noget for at få en større social balance ind i aftalen, for vi mener ikke, den er i orden i forhold til finansieringen," siger Enhedslistens energi- og klimaordfører Per Clausen.

Ifølge partiet er der flere måder, hvorpå det kan opnås. Konkret har Enhedslisten allerede ved forhandlingerne foreslået, at der kunne ses på, om afgiften kunne "graddeles", så dem, som bruger mindst el, også betaler relativt mindre afgift. En anden model, der er blevet foreslået, er, at man skal medregne, hvor mange der bor i ejendommen. Mens en tredje model er, at PSO-afgiften kommer til at omfatte transportsektoren, for det vil ifølge partiet ramme højindkomsterne højere, og på den måde give en mere social lige fordeling.

"Der er mange ting, som kan gøres. Vores grundsynspunkt er bare, at det skal løses, så vi får en bedre social balance, end hvad der er lagt op til i udspillet fra regeringen," siger Per Clausen.

Ifølge Altingets oplysninger har både Konservative og Socialdemokraterne delt nogle af bekymringerne omkring den stigende PSO-afgift.

Hverken Socialdemokraternes energiordfører Pernille Rosenkrantz-Theil eller SF's politiske ordfører Jesper Petersen har ønsket at kommentere på kritikken af PSO-afgiftsstigningerne, så længe forhandlingerne pågår. Tirsdag mødes energiordførerne og ministeren igen og fortsætter forhandlingerne om en ny energiaftale.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Christian Lilleholt

MF (V), fhv. energi-, forsynings- og klimaminister
journalist (DJH 1993)

Per Clausen

Kommende MEP (EL), byrådsmedlem i Aalborg, medlem af KLs bestyrelse, bestyrelsesmedlem i AkademikerPension
cand.phil. i samfundsfag (Aalborg Uni. 1988)

Martin Lidegaard

MF (R), politisk leder, Radikale
cand.comm. (Roskilde Uni. 1993)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024