Det startede med en mail fra en whistleblower. Nu kan et telefonopkald fra Nationalbanken blive en sag for FN

Tidligere embedsmand tager strid om læk af oplysninger til FN’s Menneskerettighedskomité, der har registreret klagen og bedt de danske myndigheder om et modsvar. Det er seneste step i et kringlet forløb, der har varet i mere end seks år.

En tidligere embedsmand mener, at Nationalbanken krænkede retten til privatliv, da de i 2018 ringede til det tidligere Økonomi- og Indenrigsministeriet og fortalte, at de mistænkte den ansatte for at stå bag nogle læk og tidligere havde nævnt selvsamme i en politianmeldelse af to tidligere whistleblower-mails. ARKIVFOTO
En tidligere embedsmand mener, at Nationalbanken krænkede retten til privatliv, da de i 2018 ringede til det tidligere Økonomi- og Indenrigsministeriet og fortalte, at de mistænkte den ansatte for at stå bag nogle læk og tidligere havde nævnt selvsamme i en politianmeldelse af to tidligere whistleblower-mails. ARKIVFOTOFoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Sine Riis Lund

I sommeren 2018 modtog det tidligere Økonomi- og Indenrigsministeriet et helt specielt opkald fra Nationalbanken.

I samtalen kom det frem, at Nationalbanken mistænkte en tidligere ansat, der nu var ansat i departementet, for at stå bag nylige læk af oplysninger i ministeriet.

Baggrunden var, at Nationalbanken omkring et halvt år tidligere var gået til politiet, efter en whistleblower havde sendt to anonyme mails bredt ud, hvori det forlød, at Nationalbanken talte usandt, når de over for omverdenen sagde, at der aldrig havde været overvejelser om at gå væk fra Danmarks fastkurspolitik.

Nationalbanken havde nævnt navnet på samme medarbejder i sin politianmeldelse.

Kort efter opkaldet blev den ansatte kaldt til samtale i ministeriet og fyret med udgangen af juni måned 2018.

Siden har klage- og retssager kørt på stribe ved de danske domstole og myndigheder.

Og de er ikke faldet ud til den tidligere embedsmands fordel. Alligevel er sagen ikke slut.

Klage til FN

For den tidligere ansatte, der aldrig er blevet dømt i de omtalte forhold, er gået til FN’s Menneskerettighedskomité, der marts i år registrerede sagen.

Det bekræfter FN over for Altinget. 

Fakta

FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder, artikel 17

1. Ingen må udsættes for vilkårlig eller ulovlig indblanding i sit privatliv eller familieliv, sit hjem eller sin brevveksling, eller for ulovlige angreb på sin ære og sit omdømme.

2. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller sådanne angreb.

Nu har de danske myndigheder fået indtil 18. september i år til at komme med eventuelle formalia, som de mener, sagen kan falde på.

Men komiteen har også bedt myndighederne om at forholde sig til sagens substans og komme med deres argumenter for, at myndighederne ikke har overtrådt artikel 17 i konventionen om borgerlige og politiske rettigheder. 

Omdrejningspunktet i klagen er, hvornår offentlige myndigheder kan dele oplysninger af privat karakter om en ansat med en anden offentlig myndighed ved mistanke om lovbrud.

Der er med andre ord tale om en afvejning af hensyn til offentlige interesser over for private personers ret til at få beskyttet deres privatliv.

Medvind til myndigheder

På tidspunktet for opkaldet havde den ansatte, som myndighederne mistænkte for at være whistlebloweren, været under politiets efterforskning i cirka et halvt år som konsekvens af Nationalbankens politianmeldelse.

Men det vidste embedsmanden ikke, da vedkommende ikke var blevet sigtet i sagen. 

Samtidig fik embedsmanden ved sin fyring ikke besked om opkaldet fra Nationalbanken. Det blev vedkommende først klar over omkring et år efter, i sommeren 2019, forklarer personen i sin klage til FN, som Altinget har set. 

De danske myndigheder og domstole har siden fastslået, at interessen for det tidligere Økonomi- og Indenrigsministeriet i at blive gjort bekendt med Nationalbankens mistanke mod den ansatte, oversteg hensynet til embedsmandens interesse i, at oplysningerne blev hemmeligholdt.

Datatilsynet fandt i maj 2020, at Nationalbanken havde behandlet disse personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesloven.

Datatilsynet begrundede blandt andet sin afgørelse med, at offentlige myndigheder antages at have et “relativt vidt skøn” i forhold til denne vurdering.

En afgørelse, der efterfølgende er blevet stadfæstet i både Københavns Byret og senest af Østre Landsret i september 2022.

Og det er samme forløb, som den tidligere embedsmand nu er gået videre til FN med.

Men for at forstå baggrunden for den årelange sag, skal vi tilbage til 2017, hvor “Bo Smith-udvalgets genfærd” første gang kom på banen.

For den konkrete klage til FN er blot ét hjørne i et langstrakt og kringlet forløb om læk, fastkurspolitik og offentlige myndigheders sandhedspligt.

Mailen, der startede det hele

Det hele startede med en mail fra 30. november 2017 med overskriften: “Whistleblower henvendelse vedr. Lars Rohde”.

Mailen landede i indbakken hos flere fremtrædende økonomer fra universiteter og institutioner, men blev også sendt til personer i Nationalbankens bestyrelse og repræsentantskab.

Afsenderen var anonym under pseudonymet “Bo Smith-udvalgets genfærd”.

I mailen lød det blandt andet, at den tidligere S-R-SF-regering kort efter sin dannelse i efteråret 2011 overvejede fastkurspolitikken. Og at det viste sig ved, at regeringen anmodede Nationalbanken om at lave et simulationsstudie, hvor man kunne se, hvordan den danske økonomi ville have klaret sig under og efter finanskrisen, hvis Danmark ikke havde ført en fastkurspolitik, men i stedet havde praktiseret en flydende valutakurs som i Sverige.

Afsenderen pointerede, at det derfor var usandt, når Nationalbanken i de efterfølgende år flere gange tilkendegav over for omverdenen, at Danmark aldrig havde overvejet at kappe båndet til euroen.

Blandt andet i 2015, hvor der var et stort pres på den danske krone, fordi der blev spekuleret i, om Danmark ville droppe sin valutabinding til euroen, efter Schweiz uden forvarsel havde gjort det i begyndelsen af året.

"Den aktuelle situation er, at formanden for Danmarks Nationalbanks direktion, Lars Rohde, giver urigtige oplysninger til presse, borgere, virksomheder, kreditinstitutter, pensionsselskaber, Den Europæiske Centralbank, EU-Kommissionen, Den Internationale Valutafond med flere," skrev whistlebloweren i mailen fra 30. november 2017 og tilføjede lige derefter:

"Lars Rohde nægter at respektere, at Danmarks Nationalbank som myndighed er underlagt et almindeligt princip om sandhedspligt."

Nationalbanken har fra start holdt fast i, at banken ikke har udarbejdet et simulationsstudie om fastkurspolitikken.

Senest i et folketingssvar fra maj 2024, hvor det oplyses, at “Nationalbanken hverken på eget initiativ eller på foranledning af den daværende regering har udarbejdet analyser med henblik på at udtræde af fastkurspolitikken”.

Alligevel meldte Nationalbanken den 7. december 2017 to mails fra whistlebloweren til politiet som en mulig overtrædelse af straffelovens § 152 om at videregive fortrolige oplysninger.

I politianmeldelsen navngav de den omtalte embedsmand som deres mistænkte.

Læs også

Dommer undrer sig

Den tidligere embedsmand har siden i en anden retssag forsøgt at få erstatning for at være blevet navngivet i politianmeldelsen.

Men i 2021 stadfæstede Østre Landsret, at Nationalbanken ikke skulle betale erstatning.

Dommen blev afgjort med dommerstemmerne 2-1, og de to dommere begrundede frifindelsen med, at Nationalbanken i sin politianmeldelse holdt døren åben for, at det kunne være andre end den tidligere ansatte, der kunne have lækket oplysningerne.

Det er blevet beskrevet i Børsen, der dog samtidig fortalte, at dommen indeholdt kritik af Nationalbankens fremgangsmåde i forløbet. Den dommer, der var uenig i afgørelsen, fandt desuden politianmeldelsen højst besynderlig.

“Da et sådant studie ifølge banken aldrig er blevet foretaget, kan en “reference” hertil allerede af den grund ikke udgøre en overtrædelse af straffelovens §152,” skrev dommeren Kim Holst.

Altinget har spurgt Nationalbanken, hvordan det hænger sammen, at den danske centralbank fastholder, at det er forkert, når whistlebloweren i sin mail fra 2017 skriver, at der blev lavet et simulationsstudie, når banken samtidig valgte at politianmelde mailen som læk af fortrolige oplysninger.

I den forbindelse oplyser Nationalbanken følgende:

”Sagen har været behandlet i Landsretten i 2021, hvor Nationalbanken fik medhold i, at det ikke var en retsstridig krænkelse, at vi indgav politianmeldelse af en tidligere medarbejder, og at vi derfor ikke er erstatningspligtige,” skriver Nationalbanken og fortsætter:

“Det kan derudover oplyses, at Nationalbanken i politianmeldelsen anførte, at der ikke direkte var oplysninger fra konkrete analyser med videre, ligesom vi præciserede, at vi anmeldte en mulig overtrædelse af offentlig ansattes tavshedspligt.”

En skjult lydoptagelse

Da Nationalbanken i sommeren 2018 valgte at ringe til Økonomi- og Indenrigsministeriet, var det, fordi de frygtede nye lækager af interne dokumenter og optagelser fra møder på Slotsholmen.

Kort inden var der blandt andet blevet lækket en skjult lydoptagelse til Politiken fra et internt morgenmøde, der ifølge flere eksperter viste, at den daværende departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Sophus Garfiel i strid med intentionen i offentlighedsloven instruerede sine medarbejdere i, hvordan de kunne tilrettelægge deres arbejde, så det blev mørklagt.

Sophus Garfiel afviste, at budskabet skulle forstås på den måde og kaldte det “en opfordring til at tænke sig om”.

Efter fyringen af medarbejderen i juni 2018 fortsatte det med anonyme mails til topembedsmænd på Slotsholmen og læk til pressen.

Blandt andet modtog en række danske medier dokumenter, hvor det fremgik, at daværende økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille havde bedt sit ministerium om at regne på effekten af 49 politikforslag udtænkt af partiet Liberal Alliance, som han dengang var medlem af. Det fik både kritikere og forsvarere på banen i en diskussion om, hvad man må bruge sit embedsværk til.

I oktober 2018 blev embedsmanden sigtet for brud på tavshedspligt i Økonomi- og Indenrigsministeriet og for at have stjålet sin arbejdscomputer.

I denne periode foretog politiet også afhøringer af embedsmanden, lejligheden blev ransaget, og den elektroniske færden blev overvåget.

Siden er de nævnte politianmeldelser og sigtelser droppet og frafaldet. Den mistænkte er aldrig blevet dømt for forhold i forløbet.

Næste step

Nu er sagen og Nationalbankens opkald til det tidligere Økonomi- og Indenrigsministeriet i sommeren 2018 så endt ved FN’s Menneskerettighedskomité.

Og i klagen skriver den tidligere embedsmand blandt andet om sine motiver for at tage sagen videre.

“Det, jeg primært håber at få ud af denne klage til CCPR (FN’s Menneskerettighedskomité, red.), er, at det sikres, at lignende krænkelser (angreb på en persons ære uden beviser og under urimelige forhold) forhindres – mod mig og mod enhver anden.”

Altinget har været i kontakt med den tidligere embedsmand, der ikke har ønsket at udtale sig til artiklen.

Nationalbanken har sendt følgende kommentar til FN-klagen:

“Nationalbanken er bekendt med, at der i forlængelse af Landsrettens afgørelse efterfølgende er indgivet en klage til FN’s Menneskerettighedskomité. Nationalbanken kommenterer ikke verserende rets- og klagesager.”

Det er stadig et åbent spørgsmål, om sagen vil falde på formalia.

Men hvis ikke det sker, bliver det op til komitéen, der består af 18 uafhængige eksperter fra forskellige lande, at vurdere, om opkaldet var en overtrædelse af menneskerettighederne.

En sådan afgørelse kan dog i givet fald have lange udsigter.

“Det kan tage op til 4-5 år for komitéen at træffe sine endelige afgørelser i betragtning af processens længde og omfanget af sager,” oplyser FN’s Menneskerettighedskomité til Altinget.

I en klagesag kan komitéen sende sine synspunkter og eventuelle henstillinger til staten og klageren. Der er ikke tale om bindende afgørelser, og komitéen kan ikke tilkende økonomisk kompensation. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024