Direktør for De Økonomiske Råd: Hvis jeg troede, det var en dødssejler, ville jeg have sagt farvel

STATUS: De Økonomiske Råd skal flyttes til Horsens, men får lov til at beholde en mindre enhed i København. Om det er nok til fortsat at kunne bide fra sig som økonomisk vagthund, er uopklaret. Altinget har mødt direktør John Smidt og fået en status over udflytningens konsekvenser.

“Hvis vi kunne spole tiden tilbage, så var det ikke sådan, man ville have ønsket sig det, men det er en regeringsbeslutning,” siger direktør for De Økonomiske Råd, John Smidt.
“Hvis vi kunne spole tiden tilbage, så var det ikke sådan, man ville have ønsket sig det, men det er en regeringsbeslutning,” siger direktør for De Økonomiske Råd, John Smidt.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Hanan Chemlali

En afstand på under to kilometer til Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Nationalbanken.

Efter 56 år skal De Økonomiske Råd, populært kendt som vismændene eller den finansielle vagthund, flytte 250 kilometer vest for hovedstaden. Fra årsskiftet vil de være at finde i Emil Møllers Gade i Horsens.

Altinget har talt med direktør for De Økonomiske Råd, John Smidt, der giver status på en udflytningssag, der har fået selv internationale aktører op af stolen.

Han giver her indblik i sagens forløb og fortæller, hvad han forventer, der kommer til at ske indenfor den nærmeste fremtid.

Københavner-satellitten
Beslutningen om at udflytte De Økonomiske Råd er ikke gået stille for sig. Kritikken af udflytningen har især handlet om placeringen i forhold til centraladministrationen - og slået fast, at en flytning vil svække rådets rolle som vagthund betydeligt.

Udover Rådet selv har en række danske aktører fra Dansk Industri og Dansk Byggeri til LO og Forbrugerrådet råbt vagt i gevær. Men sagen har også skabt røre uden for de danske landegrænser.

Network of EU Independent Fiscal Institutions, et netværk af finanspolitiske vagthunde fra 24 andre EU-lande, var blandt andre på banen og på det kraftigste anbefale regeringen at ændre på deres beslutning.

På et lukket samråd i Folketingets Finansudvalg i starten af maj meldte økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), at han imødekommer kritikken og tillader fem årsværk på et satellitkontor i København.

Økonomiministerens beslutning har ifølge direktør for De Økonomiske Råd, John Smidt, givet udflytningen til Horsens en ny dimension.

“Det kommer praktisk talt til at betyde, at der vil være en gruppe af de nuværende medarbejdere, der hverken bliver opsagt eller bedt om at flytte til Horsens. Det er københavner-satellitten, og den kommer til at bestå af fem-seks personer,” forklarer John Smidt.

Københavner-satellitten vil primært arbejde i København, men skal også arbejde tæt sammen med resten af rådet i Horsens.

“De medarbejdere, der ikke accepterer udflytningen til Horsens, bliver opsagt og vil fortsat arbejde i København frem til 30. juni 2019,” siger John Smidt og fortsætter:

“Vi kommer til at lave en delvis restrukturering af organisationen. I øjeblikket har vi tre enheder. I fremtiden vil vi enten have tre eller fire. Det er ikke helt på plads endnu.”

Københavner-satellitten bliver i praksis en enhed, der vil gå på tværs af de to enheder, rådet har i øjeblikket. Afdelingen i København skal specifikt arbejde med konsekvensberegninger af regeringens økonomiske politik, herunder overvågningen af de offentlige finanser.

Er københavner-satellittens medarbejdere blevet udvalgt?

“Nej, de er ikke udvalgt endnu. Navnene er ikke på plads. Kriterierne for udvælgelsen ligger reelt set fast og er blevet diskuteret grundigt igennem med ledelsen, og dem skal vi have vendt med tillidsrepræsentanterne. Efterfølgende beslutter vi, hvem der bedst matcher kriterierne.”

 Aktindsigt i De Økonomiske Råds senest opdaterede implementeringsplan per 12. juni 2018

Dobbelt husleje og rekrutteringsudfordringer
Beregningerne af følgeomkostningerne er endnu ikke helt på plads, men udfordringerne er dog til at spotte.

“Man skal ikke tro, at det er en økonomisk attraktiv ting for os at flytte samlet set. Ja, vi får billigere husleje i Horsens end her i København, til gengæld kommer vi til at have dobbelt husleje på grund af københavner-satellitten,” påpeger John Smidt og fortsætter:

“Hvis jeg skal gætte på, hvad der kommer til at ske, så kommer vi samlet set til at blive færre. Vi håber og tror på, at vi kan rekruttere dygtige folk i Horsens, men vi kender ikke arbejdsmarkedet derovre. Jeg er sikker på, at der er dygtige folk. Spørgsmålet er, om de har de rette kvalifikationer og erfaringer."

John Smidt fortæller, at de også kan se frem til ekstra transportudgifter og udgifter, når de skal leje lokaler til at afholde møder i Det Økonomiske og Det Miljøøkonomiske Råd.

Siden beskeden om udflytningen kom, har seks økonomer og et par studenter opsagt deres stillinger. På nuværende tidspunkt har to medarbejdere givet udtryk for, at de gerne vil flytte med til Horsens. Men intet er endnu underskrevet.  

“Vi har allerede mistet folk, og vi vil med stor sandsynlighed miste flere, når vi krydser årsskiftet. Jeg har gjort mit for at tale med folk, og jeg har blandt andet givet fastholdelsesbonusser. Alt, hvad vi har kunnet gøre, synes jeg, vi har fået gjort.”

For at fastholde kernemedarbejdere, som rådet har været bekymret for at miste, er de blevet tilbudt bonusser. Bonusserne er beregnet ud fra den enkelte medarbejders løn og svarer til en fuld månedsløn.

John Smidt fortæller, at han har lavet fastholdelsesaftaler, der løber til slutningen af 2018, hvor lokalerne i Horsens lige så stille står klar til indflytning. Han har ydermere bonusaftaler på plads, som går til sommeren 2019. Alt sammen i håb om at kunne overlappe og overlevere så meget som muligt.

“Vi har allerede set konsekvenser og har udskudt analyser på mere eller mindre ubestemt tid. Den rapport, vi får afleveret til efteråret, bliver sandsynligvis tyndere, end den ellers havde været. Det kommer til at blive synligt, at vi har mistet og kommer til at miste dygtige folk,” forklarer John Smidt og fortsætter:

“De mest synlige ting ligger måske først ude i 2020. Det kommer an på, hvor hurtigt vi får bygget op i Horsens, om vi mister meget viden.”

Hvis rådet ikke kan få fyldt medarbejderstaben op, kan løsningen blive at indgå i flere samarbejder og gøre brug af konsulenter.

Direktøren flytter til Horsens
John Smidt er gift og har et hjemmeboende barn. Men han har besluttet sig for at flytte og lejer en lejlighed i Horsens. Han fortæller, at han tror, hans beslutning har været med til at give retning. 

"Kunsten i Horsens bliver at få taget nogle af de gode ting og erfaringer med fra arbejdet i København til Horsens, samtidig med, at vi får muligheden for at starte op på en frisk", fortæller han og fortsætter:

“Givet at der ikke er så mange andre, der tager med, så er det godt, at jeg tager med. Min base på den personlige front vil stadig være i København, men jeg vil reelt set være i Horsens størstedelen af tiden,” fortæller han.

John Smidt har været en del af rådet i 20 år. Det har været afgørende for ham at få tingene til at fungere så godt som muligt, omstændighederne taget i betragtning.

“Det skal ikke være nogen hemmelighed, at da den her nyhed kom, så synes rigtig mange mennesker, at det her var en rigtig dårlig idé. Den bekymring er vist stadig en del der har,” siger John Smidt og fortsætter:

“Nu har vi fået den her københavner-satellit. Hvis den kommer til at fungere, og det tror jeg, den gør, så er det en slags plaster på såret, som tager nogle af de værste følgevirkninger, man havde frygtet.”

Tiden vil vise  
Tid er den store faktor i John Smidts tanker om udflytningen af rådet. Det, at han har besluttet sig for at flytte med, vidner om, at han ønsker, at det fungerer. Også fordi han tror på, at det kommer til at fungere.

“Tiden vil vise, hvordan det kommer til at gå. Hvis jeg troede, at det var en dødssejler, så ville jeg have sagt farvel,” siger han og fortsætter:

“Det her er de nye vilkår. Det er ikke det samme som at sige, at hvis vi kunne spole tiden tilbage, så var det sådan, man ville have ønsket sig det, men det er en regeringsbeslutning, og det får konsekvenser.”

Tilbage i 2015 udkom rapporten om yderområder i Danmark, hvori De Økonomiske Råd konkluderede, at udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden er en af de mest effektive metoder til at skabe økonomisk aktivitet og jobs rundt i landet.

En metode, der nu rammer De Økonomiske Råd.

John Smidt kan godt se, at nogle koblet de to ting. Han mener, at der er en tendens til, at den rapport er læst lidt overfladisk på det punkt.

”Rapporten konkluderede, at man kan øge den samlede beskæftigelse ved at udflytte statslige arbejdspladser, men at effekten på den private beskæftigelse er usikker," pointerer han. 

John Smidt forklarer, at det kan have både positive og negative effekter på den lokale private beskæftigelse.

"De negative effekter opstår, fordi de statslige arbejdspladser tiltrækker sig arbejdskraft – i vores tilfælde dygtige økonomer – som måske ellers kunne have arbejdet i en privat virksomhed", siger han og fortsætter:

"En anden meget vigtig pointe, som vi fremførte allerede den gang, er, at der kan være rekrutteringsproblemer, eksempelvis fordi der ikke er noget stort lokalt arbejdsmarked med de relevante kompetencer.” 

Han slår ned på, at regeringen har meldt ud, at det handler om at få Danmark i balance, og at det ikke er en økonomisk beslutning.  

“Det er frustrerende for os, som lever af at levere økonomiske grundlag for at træffe de gode beslutninger. Så bliver der truffet en beslutning, der relaterer sig til os, på et muligvis ikkeeksisterende, muligvis mangelfuldt og i hvert fald ukendt grundlag for omverdenen.”

Det har ikke været en stille sag, og det har allerede haft sine konsekvenser for De Økonomiske Råd. Men John Smidt agter at holde fanen højt og se fremad.

“Jeg kan sagtens se masser af udfordringer. Jeg vil ikke stå og sige, at der er garanti for, at det her bliver en succes, men det er noget, som jeg går fuldt ud ind i,” understreger han.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

John Smidt

Fhv. direktør, De Økonomiske Råd
cand.polit. (Københavns Uni. 1988)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024