EL ønsker mangemillionærskat: Beskat alt over 3 millioner med 70 procent

DEBAT: Det er ganske enkelt absurd, at direktørerne for de største virksomheder i løbet af 12 dage har tjent det samme, som en almindelig lønmodtager tjener på et helt år. Derfor forslår Enhedslisten en mangemillionærskat, skriver Rune Lund (EL).

Af Rune Lund (EL)
Finansordfører og skatteordfører

12. januar var det ”direktørernes sidste arbejdsdag”.

Det er dagen, hvor gennemsnitslønnen for en direktør blandt virksomhederne i C25-indekset har tjent lige så meget, som en almindelig arbejder tjener i hele 2019.

I løbet af 12 dage har direktørerne derfor i gennemsnit tjent mere end 471.976 kroner, som er gennemsnittet for en almindelig lønmodtager. I løbet af et år tjener topdirektørerne i gennemsnit 14,6 millioner kroner. Tallene er inklusive pension.

Det er ganske enkelt absurd, at direktørerne for de største virksomheder i løbet af 12 dage har tjent det samme, som en almindelig lønmodtager tjener på et helt år.

Ulighed kan stoppes
Vores samfund er ved at knække over. Fattigdommen stiger i Danmark, og over 60.000 børn vokser nu op i fattigdom.

Uligheden bliver også ved med at stige, samtidig med at de allerrigeste stikker af fra resten af samfundet og lever et liv i luksus afkoblet fra resten af befolkningen.

Vi er endt i den situation på grund af forkerte politiske beslutninger.

Men politiske beslutninger har den fordel, at de kan laves om. Vi kan stoppe uligheden og skabe mere tryghed.

Det kræver bare, at der er et politisk flertal, der vil det.

Millionærskat skal minimere lønforskelle
Vi bør derfor indføre en ny mangemillionærskat, der kan lægge en dæmper på lønningerne til de allerrigeste i samfundet. Skatten skal bestå i, at alle indkomster ud over 3 millioner kroner beskattes med 70 procent.

Forslaget vil bidrage til at mindske afstanden mellem indkomsterne for direktørerne og almindelige lønmodtagere.

I dag er den højeste beskatning 56,51 procent.

Enhedslisten foreslår en trappemodel, hvor der indføres en millionærskat på ekstra 5 procent for indtægter over 1 million kroner, hvorefter den højeste marginalskat (skatten på den sidst tjente krone) bliver cirka 61 procent, og at skatteprocenten derefter glidende stiger, indtil skatteprocenten når 70 procent for lønninger, der overstiger 3 millioner kroner.

Svar fra Skatteministeriet viser, at en sådan løsning vil give mindst 1,5 milliarder kroner ekstra i indtægter om året.

Inspireret af fransk økonom
Enhedslistens forslag er inspireret af den franske økonom Thomas Piketty med flere, som har argumenteret for, at den mest optimale marginale procentsats til beskatning af de højeste indkomster kan ligge et sted med mellem 70 og 80 procent, og med Enhedslistens forslag vil det være sådan, at beskatningsprocenten for de rigeste vil lægge sig på det niveau, vi havde i Danmark indtil starten af 1990’erne.

De rigeste i Danmark har i årevis oplevet en sand gaveregn af skattenedsættelser. De, der har fået allermest ud af det, er dem, der tjener allermest.

Imens har alle andre oplevet en stigende pensionsalder og nedskæringer på skoler, sygehuse, børnehaver og ældrepleje.

Det er derfor tid til at indføre en mere retfærdig beskatning af de højeste indkomster.

Forrige artikel Morten Helveg: EU-støtte skal være afhængig af klimaindsats Morten Helveg: EU-støtte skal være afhængig af klimaindsats Næste artikel Viceborgmester til Enhedslisten: Drop nu slumromantikken Viceborgmester til Enhedslisten: Drop nu slumromantikken