Formand for handicapråd trækker sig efter udflytning til Brovst

UDFLYTNING: Dan Boyter træder tilbage som formand for Det Centrale Handicapråd som reaktion på regeringens udflytningsplaner. Børne- og socialministeren ærgrer sig over beslutningen.

Foto: /ritzau/Claus Bech
Søren Elkrog Friis

Dan Boyter træder tilbage som formand for Det Centrale Handicapråd.

Udflytningen af Det Centrale Handicapråd betyder væsentlige ændringer i forhold til den formandsopgave, som Dan Boyter blev hentet til. Derfor har Pressalit-direktøren med umiddelbar virkning besluttet at overlade posten til en ny person.

I onsdags fremlagde regeringen sin plan for udflytning af en række statslige arbejdspladser. Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd er blandt de instanser, der er udset til at skulle flytte.

I praksis betyder det, at det 11 mand høje sekretariat skal flytte adresse fra Bredgade i det centrale København til Brovst i Nordjylland.

Læs også: Det Centrale Handicapråd flytter til Brovst

Dan Boyter er direktør i Pressalit A/S og blev for kort tid siden udpeget til formandsposten i Det Centrale Handicapråd. Han stod for at skulle tage fat på formandsarbejdet, men de ændrede vilkår har – efter svære overvejelser – fået ham til at meddele børne- og socialminister Mai Mercado (K), at han trækker sig som formand.

"Jeg havde glædet mig meget til formandsopgaven i Det Centrale Handicapråd, og det er ærgerligt at skulle forlade posten, inden jeg rigtig har fået lejlighed til at gå i gang med arbejdet. Men nu har jeg desværre måttet erkende, at opgaven er markant ændret, da formandsarbejdet i den kommende periode får et stort internt fokus, som handler om at håndtere flytningen af sekretariatet med alt, hvad det indebærer," siger Dan Boyter i en pressemeddelelse.

Mercado beklager beslutning
Dan Boyter understreger, at hans beslutning ikke er begrundet i politisk uenighed eller i den nye placering af sekretariatet:

”Jeg er enig i den overordnede politiske vision om Bedre Balance II, og jeg har både forståelse og sympati for idéen om at skabe flere statslige arbejdspladser rundt omkring i Danmark. Men det er kun få uger siden, jeg blev spurgt om at gå ind i en formandspost, hvor opdraget var at rådgive regeringen og Folketinget i handicapspørgsmål – og igennem dette fremme forholdene for alle handicappede i Danmark. Det er en udfordring, jeg brænder for og har et stærkt fagligt grundlag for at løfte. De ændrede betingelser vil for mig at se dog komme til at overskygge den vigtige opgave med at skabe handicappolitiske forbedringer, og derfor har jeg taget den svære beslutning om at overlade formandsrollen til en anden,” siger han.

Børne- og socialminister Mai Mercado ærgrer sig over Dan Boyters beslutning.

”Jeg var rigtig glad for, at Dan Boyter i november 2017 sagde ja til at påtage sig det vigtige hverv som formand for Det Centrale Handicapråd, og derfor er det også med beklagelse, at jeg modtager hans afsked. Regeringen har besluttet, at sekretariatet skal flyttes til Brovst som led i bestræbelserne på at skabe en bedre fordeling af statslige arbejdspladser. Vi er i god dialog med sekretariatet om alt det praktiske i den forbindelse, og vi vil hurtigst muligt finde en ny stærk formand, der vil bidrage til, at Det Centrale Handicapråd også i fremtiden bliver en central aktør på handicapområdet,” skriver hun i et skriftligt svar til Altinget.

DH: De bedste dates er sjældent over Skype
Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), kritiserede allerede onsdag planerne om at flytte handicaprådet til Nordjylland og mener nu, at Dan Boyters afgang må mane til eftertanke.

"Vi blander os ikke i den generelle debat om udflytning. Men det er en skævert at rykke Det Centrale Handicapråds lille sekretariat langt væk fra regeringen."

Thorkild Olesen understreger, at rådet har en helt særlig opgave i at rådgive regering og Folketinget tæt.

"Det gør man bedst i samme lokale. Der er en grund til, at de bedste dates sjældent er over Skype," siger han.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dan Boyter

Direktør og hovedaktionær, Pressalit A/S, formand, Kaospiloterne, formand for styregruppen for Laboratorium for Innovation og Kreativitet i Danmark, bestyrelsesmedlem, Designmuseum Danmark
kommunikation (Paris 1992), HH (Handelshøjskolen i Århus 1985),

Mai Mercado

MF og gruppeformand (K), formand, FOF, fhv. børne- og socialminister
cand.scient.pol. (SDU 2008)

Thorkild Olesen

Formand, Danske Handicaporganisationer, næstformand, Det Centrale Handicapråd
cand.mag. i historie og religionsvidenskab (Aarhus Uni. 2005)