Sænk SU'en og hæv arveafgiften: Her er OECD's anbefalinger til Danmark

DOKUMENTATION: Stram finanspolitikken, reducer SU-stipendierne, og tilskynd forældre til at dele barselsorloven mere ligeligt. Det er nogle af OECD's hovedanbefalinger. Få overblik over dem alle her.

Kristian Jensen præsenterede sammen med OECD's vicegeneralsekretær, Ludger Schuknecht, OECD's anbefalinger til dansk økonomi.
Kristian Jensen præsenterede sammen med OECD's vicegeneralsekretær, Ludger Schuknecht, OECD's anbefalinger til dansk økonomi.Foto: Liselotte Sabroe /Scanpix Ritzau
Julie Rind Rasmussen

Finansminister Kristian Jensen (V) og OECD's vicegeneralsekretær, Ludger Schuknecht, præsenterede OECD's vurderinger og anbefalinger til dansk økonomi i Finansministeriet tirsdag 15. januar.

Om rapporten sagde Kristian Jensen:

"Dansk økonomi klarer sig rigtig godt i en international sammenhæng. Vi har formået at styrke dansk økonomi, samtidig med at vi stadig er et af de mest lige lande i OECD. En af de ting, som vi er gode til i Danmark, er at få mange ud på arbejdsmarkedet. Samtidig bemærker jeg, at OECD roser Danmark for at være et grønt foregangsland."

Her er hovedanbefalingerne fra OECD's økonomiske landerapport 2019:

Finanspolitiske rammer og effektivitet i den offentlige sektor

 • Stram finanspolitikken gradvist for at afspejle det økonomiske opsving. Opbyg finanspolitisk manøvrerum til et fremtidigt tilbageslag for at supplere muligheden for at lempe finanspolitikken ved exceptionelle omstændigheder.
 • Reformér overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor i samarbejde med fagforeningerne mod bredere og mere overordnede aftaler, der muliggør mere lokal lønforhandling.
 • Implementér de mest omkostningseffektive CO2-reduktioner først under hensyntagen til konsekvenserne for udledning på globalt plan.

Produktivitet

 • Reducer de højeste marginalskatter på arbejds- og kapitalindkomst. Tilbagerul reduceret arvebeskatning for familieejede virksomheder.
 • Giv konkurrencemyndighederne øgede beføjelser til at udstede administrative bøder og påbud inden for grundlovens begrænsninger. Udvikl klarere standarder for undtagelser fra konkurrencelovgivningen, og involver konkurrencemyndighederne i fastsættelsen heraf.
 • Reducer SU-stipendierne på de videregående uddannelser, og anvend i højere grad studielån. Gør vilkårene for tilbagebetaling afhængig af efterfølgende indkomst og arbejdsmarkedsstatus.
 • Vurder, om de nuværende ordninger for arbejdstagere uden for EU tilstrækkeligt imødekommer efterspørgslen efter kompetencer, og overvej at simplificere procedurerne for opholdstilladelser.
 • Implementér et fradrag for egenkapital (ACE) i selskabsbeskatningen ledsaget af tilstrækkelige rammer for at forhindre misbrug.
 • Udbred den offentlige støtte til virksomhedernes forskning og udvikling gennem veldesignede FoU-tilskud og skattekreditter for yderligere FoU-udgifter.

Inklusion

 • Udbred de bedst fungerende integrationstiltag på tværs af kommuner og styrk koordineringen af tilbud såsom sprogundervisning og løntilskud for at fremme integrationen. Forbedr integrationsgrunduddannelsen i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, og gør den permanent.
 • Forøg fleksibiliteten i dagtilbud, herunder uden for normal arbejdstid, for at mindske kønsulighederne yderligere. Tilskynd forældre til at dele barselsorloven mere ligeligt ved at forøge den andel, der er reserveret til hver forælder.

Boligmarked, pensionsopsparing og finansiel regulering

 • Reducer rentefradraget i den personlig indkomstbeskatning. Dereguler lejemarkedet, og fjern gunstige betingelser for forældre til at købe og udleje lejligheder til deres børn.
 • Gennemgå pensions- og skattesystemet, og implementer reformer, der øger gennemsigtigheden og gør planlægningen af pensionen lettere for den enkelte.
 • Styrk banktilsynet og det internationale samarbejde ved at deltage i Den Europæiske Bankunion. Forøg kontrollen af og indfør strengere straffe for hvidvaskningsaktiviteter.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024