Anmeldelse af 
Ditlev Tamm

Jeg savner lidt den tænkende Brinkmann og ikke bare ham, der vil have andre til at tænke

Livet har en større mening end bare det umiddelbart at være, og det er glæden ved den erkendelse, som tænkningen giver. Men i sin nye bog 'Tænk' glemmer Svend Brinkmann at give læseren en vejledning til, hvordan man gør tænkningen til en del af sin tilværelse, skriver Ditlev Tamm.

Hvis læseren af Brinkmanns nyeste bog ikke forstår, at det faktisk er en god idé at sætte tid af til at tænke sig om, har han skrevet forgæves, skriver Ditlev Tamm.
Hvis læseren af Brinkmanns nyeste bog ikke forstår, at det faktisk er en god idé at sætte tid af til at tænke sig om, har han skrevet forgæves, skriver Ditlev Tamm. Foto: Janus Engel Rasmussen/BAM/Ritzau Scanpix
Ditlev Tamm
Icon / RatingIcon / RatingIcon / RatingIcon / RatingIcon / RatingIcon / Rating
Tænk – Til forsvar for et tankefuldt liv
Svend Brinkmann
Udgivet af Gyldendal, 18. august 2022, 192 sider

 

Svend Brinkmann er kendt for en række livsstilsbøger, hvor han velgørende ofte går imod strømmen og plæderer for et individuelt ståsted, der gør tilværelsen mere meningsfuld end blot det at følge med strømmen.

Bogen med titlen 'Stå fast' fra 2014 er et godt eksempel, og det er i hvert fald den af hans bøger (af dem jeg har læst), som jeg finder den hidtil mest vellykkede. Bare titlen er rigtig god og værd at tænke på i mange af livets situationer.

Karakteristisk for Brinkmann er, at han ikke bare, at han har mange gode pointer, og at han ved besked om lige det, han skriver om, men også at han ikke viger tilbage for at spille med sin viden om klassiske forfattere og filosoffer og en række ellers ikke helt let tilgængelige tænkere, som han får flettet ind i sin fremstilling.

På den måde får læseren ikke blot et budskab serveret, men i tilgift en god del filosofihistorie. Og at popularisere den på en acceptabel måde er en ikke så ringe bedrift i et land med læsere, der hverken i skolen eller i dagliglivet bliver forkælet med filosofisk viden.

Svagheden ved bogen er, at budskabet er så enkelt og indlysende, men at der ikke rigtig gives vejledning til, hvordan man nu skal få tænkningen gjort til en del af sin tilværelse, hvis den ikke er det

Ditlev Tamm, professor emeritus

Brinkmanns nyeste bog har titlen 'Tænk' og budskabet her er det ret enkle, at det er en god idé indimellem at tænke lidt dybere over tingene for at få mere ud af tilværelsen. Det har han jo fuldstændig ret i, selvom for megen tænkning og grublen også kan vise sig som en hindring for at nyde livet.

Goethes tænksomme Faust konfronteres jo netop af Mefisto med det udsagn, at den, der spekulerer, kan sammenlignes med et dyr på en tør hede, der føres rundt af en ond ånd og ikke opdager de grønne marker omkring sig.

Handlingskraften og umiddelbarheden er ikke at foragte og al for megen tænkning kan – som historien viser – let føre på afveje. Men alligevel har Brinkmann jo ret i den forstand, at det er mere tilfredsstillende at kunne se, ane og fordybe sig i de mange dimensioner i tilværelsen, som åbner sig ved tankens kraft frem for bare at nyde.

Livet har en større mening end bare det umiddelbart at være, og det er glæden ved den erkendelse, som tænkningen giver. At væren og tænkning hører sammen.

For at nå frem til den enkle – men ofte oversete – sandhed, at et tænkende og reflekterende liv giver bedre mening, fører Brinkmann læseren igennem en række værker af ældre og nyere filosoffer, der netop har forbundet tænkning og tilværelse.

Brinkmann hører ikke til et bestemt filosofisk skole. Han kan jonglere med både engelske analytiske filosoffer, mere abstrakte tyske tænkere og de nyeste franske tænkere. En stor del af glæden ved den foreliggende bog er faktisk – mere end dens ret enkle budskab – at få et kvalificeret overblik over netop filosofiske overvejelser over forholdet mellem tænkning og eksistens.

Læs også

I den sammenhæng er franske Descartes fra 1600-årene (ham med cogito, ergo sum – jeg tænker, altså er jeg) en så velkendt skikkelse, at han kan gemmes til bogens slutning. Der indledes med Sokrates, der som bekendt godt kunne lide at afprøve sine samtidiges evne til at tænke. Derefter graves der så et par spadestik dybere i tænkningens væsen ved hjælp af John Dewey, som Brinkmann har et forståeligt godt forhold til, og ikke mindst tyskeren Heidegger.

Sidstnævnte inspirerede Hannah Arendt, der blev kendt for at anfægte krigsforbryderen Eichmanns menneskelighed ved at observere hans manglende evne til at tænke og dermed reflektere over og forstå, hvad han foretog sig. Netop i strafferetten er jo evnen til at forstå rækkevidden af egne handlinger og tænke sig om et vigtigt element i beskrivelsen af forbrydelsen.

Det kommer Brinkmann ikke ind på – bogens omfang er trods alt begrænset – men han leverer en god analyse af blandt andet begrebet om lykke fra den franske filosof Badiou.

Jeg vil anbefale bogen som en velskrevet genvej til indsigt i et emne, der er al mulig grund til at tænke mere over

Ditlev Tamm, professor emeritus

Hvis læseren af denne bog ikke forstår, at det faktisk er en god idé at sætte tid af til at tænke sig om – at tænkning faktisk, som ikke så få eksistensfilosoffer og andre har peget på, er det, som giver tilværelsen mening og placerer mennesket over dyrene – så har forfatteren skrevet forgæves.

Svagheden ved bogen er, at budskabet er så enkelt og indlysende, men at der ikke rigtig, som i Brinkmanns andre bøger, gives vejledning til, hvordan man nu skal få tænkningen gjort til en del af sin tilværelse, hvis den ikke er det. Men man kan da begynde med at læse Brinkmann og Hannah Arendt – og læser man dem og tænker over det, så er man da kommet i gang.

Personligt vil jeg anbefale bogen som en velskrevet genvej til indsigt i et emne, der er al mulig grund til at tænke mere over. Men egentlig kunne jeg godt unde Brinkmann tid til at tænke så meget over tingene, at der kan komme en rigtig udførlig og tænksom bog ud af det, hvor vi møder den tænkende Brinkmanns tanker og ikke bare ham, der vil have andre til at tænke.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Svend Brinkmann

Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, forfatter
ph.d. (Aarhus Uni. 2006), cand.psych. (Aarhus Uni. 2002)

Ditlev Tamm

Professor emeritus, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
dr.jur (Københavns Uni. 1977), dr.phil. (SDU 1984)