Kommentar af 
Svend Brinkmann

Svend Brinkmann: Samfundet risikerer at køre ud over kanten, hvis ikke vi sætter tempoet ned

Den sociale acceleration, der egentlig bør frigøre tid til os, ser reelt ud til at gøre det modsatte. Derfor må vi insistere på at få tid til at tænke os om, så vi kan sætte tempoet ned og resynkronisere vores liv.

Fra leg og samtaler over elskov og til moralske refleksioner kræver tid og langsommelighed. De forudsætter, at man lader sig føre af det, man er i gang med, og hverken forsøger at effektivisere eller hastighedsoptimere, skriver Svend Brinkmann.
Fra leg og samtaler over elskov og til moralske refleksioner kræver tid og langsommelighed. De forudsætter, at man lader sig føre af det, man er i gang med, og hverken forsøger at effektivisere eller hastighedsoptimere, skriver Svend Brinkmann.Foto: Janus Engel Rasmussen/BAM/Ritzau Scanpix
Svend Brinkmann
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Gennem mange år er hastigheden af næsten alle livsprocesser sat op.

Vi skifter job, bolig og partner hurtigere end før; vi kan transportere os langt hurtigere end før; vi får præsenteret nyheder hurtigere end før; vi har fået teknologi, der gør det hurtigere at vaske op og gøre rent; vi kan lynhurtigt skrive en email, der er fremme hos modtageren, så snart vi har trykket på sendknappen.

Hvor man før skulle bruge lang tid på disse ting – tænk på, hvor lang tid det tog at skrive et brev, sende det med posten og vente på svar – kan vi gøre næsten hvad som helst i det sammenpressede nu, vi lever i. Ja, vi kan endda afspille podcasts og tv-serier i forøget tempo, så vi kan nå at høre og se mere på kortere tid, og vi kan bruge ebogslæsere, der optimerer læsehastigheden.

Men som de sidstnævnte eksempler viser, er det desværre ikke givet, at kvaliteten af det, man er engageret i, stiger i takt med tempoet.

Mange menneskelige aktiviteter fra leg og samtaler over elskov og til moralske refleksioner kræver tid og langsommelighed. De forudsætter, at man lader sig føre af det, man er i gang med, og hverken forsøger at effektivisere eller hastighedsoptimere. De forudsætter med andre ord, at man vover at slippe den kontrol, der ofte går hånd i hånd med ønsket om at gøre noget hurtigere.

Et samfund i balance kører ikke ud over kanten hverken økonomisk, demokratisk, økologisk eller psykologisk. Der må resynkronisering til både politisk, uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt og i familierne

Svend Brinkmann

Mange har i de senere år analyseret konsekvenserne af den sociale acceleration, der jo egentlig burde frigøre tid til os, når også alt det kedelige effektiviseres, men reelt ser ud til at gøre det modsatte.

I takt med den nye teknologis udvikling får vi mærkeligt nok dårligere og ikke bedre tid, simpelthen fordi vi så bare begynder at gøre mere. Tænk igen på email, som mange bruger adskillige timer på hver dag (ifølge visse undersøgelser er det for mange faggrupper fire til fem timer om dagen). I stedet for at sende nogle få gennemtænkte beskeder hver dag er det muligt at sende hundredvis på alle tider af døgnet.

Især sociologen Hartmut Rosa er kendt for sine kritiske analyser af højhastighedssamfundet, og i en ny udgivelse med kollegaen Andreas Reckwitz ('Senmoderniteten i krise') sammenfatter han fire områder, der lider skade, når det går for hurtigt, hvilket har frembragt fire kriser.

Den globale finanskrise blev frembragt af den radikale dekobling mellem finansmarkedernes omsætningshastighed og realøkonomiens tempo. På finansmarkederne, skriver Rosa, kan man via kapital- og valutastrømme opnå hurtig gevinst ved at udnytte markedets svingninger, hvilket kan være kriseforstærkende. De hurtige, automatiske reaktioner kan være katastrofale.

Demokratikrisen, der har ført til populistiske bevægelsers sejre fra Trump til Bolsonaro, er udtryk for, at demokratiet som politisk institution er accelereret ud af kurs, hvor folk oplever, at verden kører fra dem. Man vender sig mod dem, der lover at genrejse den fortidige storhed af Amerika, det britiske imperium eller hvad det ellers måtte være.

Læs også

Den økologiske krise, der truer både klima og biodiversitet, udspringer af en udnyttelse af naturen, der er så hurtig, at den ikke når at regenerere, og som nu er en trussel for livet mange steder på jorden for mennesker, dyr og planter.

Endelig er der, hvad Rosa kalder psykokrisen, der kan aflæses i tidens statistikker for stress, udbrændthed, depression, angst og adskillige andre psykiske lidelser. Problemerne eksisterer på tværs af generationerne, men er størst hos de unge, der ikke har erfaring med andre typer samfund end det accelererende. De tror måske, at det er sådan her, verden bare er, men det er det ikke. Verden er blevet sådan på grund af en historisk udvikling, der kunne være forløbet på andre måder.

Noget tyder på, at det ikke så meget er hastighedsforøgningen i sig selv, der skaber den psykologiske krise, men mere den afkobling fra tilværelsens naturlige rytmer, som bliver fremmet af det moderne samfund.

Psykiateren Thomas Fuchs er en af dem, der har interesseret sig for, hvad der kan ske, når en cyklisk tidsopfattelse, som er indbygget i traditionelle samfund, erstattes af en lineær tidsopfattelse. Den lineære opfattelse kommer historisk til med kapitalismen, den mekaniske naturvidenskab og eksempelvis opfindelsen af teknologier som det mekaniske ur.

Herved muliggøres en afkobling af livets processer fra de naturlige cyklusser, der er givet ved årstider, døgnrytme og livsaldre, og i stedet indsættes en væksttænkning, der bygger på principper om kvantitet og hastighed.

Det gælder ikke længere om at veksle cyklisk mellem indsats og hvile, aktivitet og regenering, men om konstant forbedring af målbare resultater. De senere års udvikling af måder, hvorpå menneskers liv kan styres gennem data, har ifølge Fuchs intensiveret denne proces.

Forskere inden for psykiatri og psykologi står i mine øjne med en stor opgave, der handler om at forstå og behandle de lidelser, der måtte udspringe af et hastighedsintensiveret samfund uden fælles rytme

Svend Brinkmann

Ifølge Fuchs, der også arbejder i praksis med patienter i sin klinik, er løsningen for den enkelte en resynkronisering, hvor man forsøger at genetablere livets naturlige rytmer. Som organismer er vi ikke bygget til konstant højere tempo, men derimod til at indgå i processer i verden, der er cyklisk gentagende.

Han har selv analyseret både maniske og depressive tilstande som patologiske udtryk for manglende tilpasning til samfundets efterhånden arytmiske struktur. Hertil kan måske føjes angstlidelser, der udspringer af verdens permanente uforudsigelighed, og opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD, der bliver særligt problematiske i et samfund uden fælles, overskuelige rytmer, og hvor det bliver et anliggende for den enkelte at skabe sammenhæng og orden i tilværelsen.

Forskere inden for psykiatri og psykologi står i mine øjne med en stor opgave, der handler om at forstå og behandle de lidelser, der måtte udspringe af et hastighedsintensiveret samfund uden fælles rytme og synkronicitet.

Fuchs kalder sin tilgang resynkroniseringsterapi, der kan bringe patienten tilbage i resonans med naturlige rytmer og fælles tidsstrukturer. Men vi har alle derudover en opgave bestående i at decelerere visse af de processer, der på samfundsniveau er baggrund for kriserne.

Et samfund i balance kører ikke ud over kanten hverken økonomisk, demokratisk, økologisk eller psykologisk. Der må resynkronisering til både politisk, uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt og i familierne.

Vi må med andre ord insistere på at få tid til at tænke os om, så vi kan sætte tempoet ned.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Svend Brinkmann

Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, forfatter
ph.d. (Aarhus Uni. 2006), cand.psych. (Aarhus Uni. 2002)

0:000:00