Jarl Cordua: OK-forhandlinger har mindst én sikker vinder

KOMMENTAR: Regeringens lockout-varsel skal sikre, at strejkekasserne tømmes hurtigt, skriver Jarl Cordua.

Der var engang, hvor offentligt ansatte var sådan nogle flinke mennesker, som altid passede deres arbejde uden ballade. Jojo, der var nogle uregerlige folkeskolelærere, og så var der kommunisterne i BUPL. Så skete der noget med de ellers så pæne sygeplejersker, der pludselig meldte sig ud af flinkeskolen for 20 år siden og begyndte at demonstrere på Christiansborg Slotsplads.

De offentligt ansatte i FOA fik så Dennis Kristensen som formand, og med ham kravlede man endnu højere på barrikaderne til kamp for sosu'er og portørers løn og arbejdsvilkår.

Hos de private lønmodtageres organisationer – dem, som i sin tid skabte aftalesystemet i benhård arbejdskamp omkring forrige århundredeskifte – rystede man på hovedet ad Røde Dennis' kompromisløshed, og som de anså/anser for at være en uforbederlig post-kommunistisk ballademager. Blandt hans egne er populariteten ikke desto mindre intakt.

I 2013 gik det for alvor helt i fisk på det offentlige arbejdsmarked med lærerkonflikten, der vel stadig er et åbent, blødende sår i lærerkorpset. Det er på mange måder stunde null i forholdet mellem lærerne samt deres forhandlingsorganisation, Danmarks Lærerforening, og de offentlige arbejdsgivere i staten og kommunerne.

Man følte sig kørt over med det regeringsindgreb, som kom efter 25 dages lockout, hvor der ikke blev undervist på landets skoler.

Nederlaget var totalt for lærerforeningen. Det blev dyrt både for lærernes pengepung, da de ikke fik løn under lockouten, og indflydelsen på deres arbejdstid, som reelt var det område, der var genstand for konflikten, da de offentlige arbejdsgivere mente, at lærerne brugte for lidt tid på at undervise og for meget tid på forberedelse. Der er stadigvæk ikke en egentlig aftale om arbejdstid, og det er så ét af kravene fra alle de offentlige organisationer, at det skal der komme styr på denne gang.

Der er gået fem år siden året, hvor det aldrig blev forår i Danmarks Lærerforening, men formand Anders Bondo Christensen ligner stadigvæk én, der er blevet kørt over af en damptromle. Forinden havde han også fået skurkerollen som den ufleksible forhandler, der havde bundet sig selv fast til roret og den kurs, som hans medlemmer havde udstukket, uden rum for at kunne manøvrere.

Det havde de offentlige arbejdsgivere læst, og derfor havde de lagt i kakkelovnen til det store opgør, som i nyere tid er det nærmeste, vi er kommet noget, der minder om Den Store Lockout i 1899, hvis man altså ser bort fra sulten, fattigdommen og stanken fra de utømte latriner og skarnkasser i København.

Forskellen var også, at Den Store Lockout fik positive konsekvenser for både arbejdsgivere, lønmodtagere og samfundet. En dansk model. Lockouten i 2013 blev et entydigt nederlag til lærerne, og de har dyrket nederlaget lige siden med en patos og selvforståelse, som leder tankerne hen på serbernes forhold til det tabte slag på Solsortesletten i Kosovo i 1389. Man hænger ligesom fast i, at en stor uretfærdighed overgik én, og intet bliver godt, før det bliver gjort om igen.

Set fra arbejdsgivernes side, viste lockouten sig at være et ret så virksomt våben i 2013. Den daværende regering, som stod bag indgrebet, kunne næsten ikke gøre mere, efter at konflikten havde løbet i så lang tid. En konsekvens var dog, at lærerne flygtede væk fra S-R-SF-partierne og over til Enhedslisten ved de efterfølgende valg, også som konsekvens af den mindst lige så forhadte folkeskolereform. Det gavnede i det mindste ikke de borgerlige.

Denne gang står de borgerlige i spidsen på det statslige område, der ligesom svinger taktstokken for, hvad der skal ske. Bliver der forlig på det statslige område, så falder resten af det offentlige område ind og lægger sig i forhandlinger på det samme niveau. Så alles øjne hviler på den ansvarlige minister på området, innovationsminister Sophie Løhde (V), på 34 somre og uden erfaring med at forhandle overenskomster på dette niveau.

Til sammenligning overlader man ikke den slags opgaver på det private område til de rene nybegyndere. Men det er en konsekvens af vores demokrati, at regeringschefen, Lars Løkke Rasmussen (V), har lagt denne store opgave over på den unge ministers skuldre. Og det er i høj grad en make-it-or-break-it-opgave for hende.

Ender dette med en aftale, til trods for alskens sabelraslen, kanontorden og skrig og skrål, som alle er tilfredse med og uden lockout, strejke og indgriben via Folketinget, så bliver Sophie Løhde set som en ny stjerne, der har løftet en meget svær opgave. Går det op i hat og briller, og man må hive i nødbremsen i form af indgreb, så vil man nok spejde andre steder efter en eventuelt kommende kvindelig lederskikkelse i Venstre.

Indtil videre er Løhde blevet taget i nogle friske bemærkninger, som gerne bliver overfortolket i det ekstreme af lønmodtagernes organisationer, hvor man ligesom det skete med Anders Bondo, og i mindre grad Michael Ziegler og Bjarne Corydon i 2013, heller ikke holder sig tilbage med dæmonisering, hvis det passer ind i deres fortælling om de tonedøve politikere.

En fair beskrivelse af Løhdes meldinger er, at det minder om al anden arbejdsgiverretorik, som kendetegner de politikere, der forhandler på området, og som helst ikke skal kunne beskyldes for at holde lønfest på det offentlige område. Man kunne måske indvende, om blandingsforholdet i rollen som aktiv forhandler ved forhandlingsbordet og som politiker uden for forhandlingslokalet er det rette. Det kan kun tiden vise. Vi ser kun, hvad hun kan udenfor.

Nøgternt set er forhandlerne ikke langt fra hinanden, når det kommer til lønkravene. Der er nogle tidsler med arbejdstid for lærerne og det lidt mærkværdige krav fra arbejdsgiverne i staten, der pludselig mener, at de skal have indrømmelser for at få skrevet en spisepause ind i overenskomsten, som ellers har været en hævdvunden ret i årevis.

Det sidste er nok forklaringen på, at de ellers så pæne akademikere i staten pludselig går med til at strejke. Fagforeningen Djøf tilbyder medlemmerne et lån frem for strejkeunderstøttelse fra strejkekassen, hvis størrelse er hemmelig. Der er næppe nogen, der forestiller sig, at Djøf-akademikerne smider meget mere end en månedsløn på måske 50.000 kroner i skraldespanden for en betalt spisepause.

De offentligt ansattes organisationer har afgivet strejkevarsel, og man har gjort sit hjemmearbejde denne gang ved at gå i strejke nogle steder, hvor det gør ondt. Det skal også helst være lidt bredt rundt i landet. Men det er da tankevækkende, at det især er i min hjemkommune, Gentofte, hvor der bor mange fra "beslutningstagerdanmark", hvor børnene måske snart hverken kan blive passet eller komme i skole. Det kunne måske hjælpe i forhold til at lægge et vist pres på arbejdsgiverne – ved kun at punktstrejke er der lidt længere ned til bunden af strejkekasserne.

I dag svarer Sophie Løhde og regeringen så igen med en lockout på statens område, og der er næppe megen tvivl om, at et KL-møde senere i dag, onsdag, vil resultere i en lignende beslutning på det kommunale område.

Det gode ved den beslutning er, at en lockout under alle omstændigheder ikke vil løbe ret lang tid. Det kan samfundet simpelthen ikke holde til, og det vil befolkningen heller ikke finde sig i.

Det betyder, at presset nu ligger på forhandlerne på begge sider om at finde en løsning i Forligsinstitutionen, hvor der er en forventning om, at den meget erfarne og respekterede forligsmand Mette Christensen er i stand til at lande et forlig.

Hvis det mod forventning alligevel ender med en storlockout, så ved lønmodtagerne, at de kan tælle dagene, til at strejkekasserne er tømt, og medlemmerne skal til at begynde at suge på labben. Det vil med al sandsynlighed tilskynde dem til at udvise forhandlingsvillighed.

Omvendt er regeringen næppe heller interesseret i en lockout. Dels vil det kunne skabe dybe skel mellem de offentligt ansatte, som om et år står i stemmeboksen som vælgere. Med måske en mistet månedsløn til dem og deres familier er tilskyndelsen til at stemme på de borgerlige næppe stor.

Akademikerne står næppe heller i kø for at sige tak til regeringen for at stå stejlt på at få indrømmelser for en spisepause, man har gjort brug af i flere år, og som – uanset, hvad regeringen og Sophie Løhde hævder – ses som topmålet af Finansministeriets kreative smålighed.

Den eneste sikre vinder er Socialdemokraterne, der denne gang ikke står med ansvaret. Hvis det hele ryger på gulvet, så vinder man i form af sure vælgere.

Hvis det ender med en god aftale for regeringen, så er der mere rum til at føre velfærdspolitik, hvis man overtager regeringstøjlerne om et år. Det eneste halvdårlige udfaldsrum for S i konflikten er en for dyr aftale uden alt for meget ballade.

----------

Jarl Cordua er liberal-borgerlig politisk kommentator og vært på radioprogrammet "Cordua & Steno" på Radio24syv. Hver onsdag skriver han politisk kommentar på Altinget. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel David Trads: Kan Uffe Elbæk genfinde Alternativets sjæl? David Trads: Kan Uffe Elbæk genfinde Alternativets sjæl? Næste artikel Ritt Bjerregaard: Jeg er selv blevet kønskvoteret flere gange Ritt Bjerregaard: Jeg er selv blevet kønskvoteret flere gange
 • Anmeld

  Steen Brogaard

  Og den eneste sikre taber er det samlede Danmark.

  En Lockout giver statskassen og staten et kortsigtet overskud, på grund af sparrede lønudgifter.

  Lockouten tager pusten ud af et Danmark i opsving, og det stopper selvfølgelig lønudviklingen på det privat arbejdsmarked og dermed udhules lønudviklingen for de offentligt ansatte, på grund af reguleringsordningen og privatlønsværnet.

  Hvis dette er den dybere filosofi, så må jeg rose Sophie Løhde.

  Sidste Lockout drejede sig om ledelsesretten hos lærerne, denne gang drejer det sig vist om den ultimative ledelsesret, eller sagt på en anden måde afskaffelsen af den Danske Model. Dette er vel også den reelle Masterplan for Lockout

  Med venlig hilsen

  Steen Brogaard

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  De borgerlige i glasbutikken

  At lockoute med sprederen for at tømme strejkekassen er ukvalificeret. Man bør gøre som det er kutyme at lukke de strejkeramte arbejdspladser således at nålestikoperationer på centrale funktioner bliver mødt med total nedlukning.

  Staten har jo det problem at alle funktioner er vigtige for samfundets virke hvorfor man ikke uden skadesvirkning kan lukke institutioner som ikke allerede er strejkeramt.

  Jeg tror ikke Danmark har en kanzlered, i lighed med Tysklands, som forpligter regeringschefen til at afvende alt truende for befolkningen. Havde vi haft det ville den borgerlige regering være tvunget til at tage opgaven alvorligt.

 • Anmeld

  Søren Bostrup Skou

  Lærernes lovfastsatte arbejdstid.

  Ved festlige lejligheder i internationale sammenhænge kan man høre blå politikere tale om den enestående danske model. Den ser nu ud til at blive historie, og offentligt ansatte skal tilsyneladende fremover arbejde efter dekret fra folketinget. Som tidligere tiders livegne. Heldigvis ser det ud til, at en samle fagbevægelse står bag kravet om, at arbejdstid og løn forhandles her i landet. Lad os se, hvad en i forvejen historisk svag regering tør. Heldigvis tæller hver dag jo ned mod et valg. Måske sætter tælleværket farten op nu.

 • Anmeld

  OD · Hårdt arbejdende pensionist

  Ret skal være ret

  Jarl Cordua, man er vel nødvendigvis vel ikke "kommunist" blot fordi man holder på sin ret, eller er det blot i din term, retten til at strejke er noget arbejder bevægelsen gennem tiderne har kæmpet for og er dermed blevet den såkaldte danske model, at du tilhører borger vældet er en anden sag som jeg accepterer,men ikke nødvendigvis respekterer, blot du så vil acceptererdet arbejdende folk og undlade at kalde dem kommunister blot fordi de holder på sin ret.

 • Anmeld

  eva just · ikke relevant -

  strejker og folketingets nedlæggelse af det frie demokrati

  Lige siden Anders Fogh Rasmussen overgav teten til Løkke Rasmussen (iøvrigt uden folketingsvalg), har det kun gået en vej, nemlig mere magt til EU, Løkke Rasmussen og Socialdemokratiets enorme samarbejde med at nedlægge den danske infra struktur, totalt.
  Borgernes fagforeninger er frataget muligheden for at være imod stats apparatet.
  Muligheden for at befolkningen (ved folkeafstemning kan 1. stemme en statsminister ind, fra det parti der fik flertal. 2. At befolkningen kan stemme om regionernes placering evt. nedlæggelse. 3. at borgerne i hver område Øst-vest-nord og syd Jylland kan have deres egne totalt fungerende hospitaler. 4. at folketingets formandspost ikke kan sættes på en såkaldt auktion. 5. at DF skulle være inhabil i bestemmelse af placeringen af politiskolen, da Thulesen Dahl er blevet valgt i Vejle. At en politiskole vedkommer hele landet og IKKE KUN THULESEN DAHL.
  Til sidst skal hele folketinget nedlægges til max 5 partier, og med halvdelen af folketings medlemmer. At et folketingsmedlem KUN kan sidde 2 perioder max. (eller 8 år). Denne omstrukturering skal ud til folkeafstemning.
  At vi stadig bevarer København som hovedstaden, med alle ministerier, hvor undtagelsen SKAL være landbrug og fiskeri, miljø og dyrevelfærd.
  At slagterier aldrig skal have rt til total at strejke, men skal have et antal medarbejdere i arbejde, der skal tage sig af nødslagtninger. At mejerierne skal fungerer til et vist niveau.
  MEN NEJ MAGTEN ER HOS FOLKETINGETS FORMAND, FOLKETINGETS STATSMINISTER, samt politikere der KUN er interesseret i næste folketings valg så de kan blive genvalg.
  Medierne skal være ligeligt fordelt med højre/venstre politikere. Og ikke som nu hvor de røde har 80% af medie organisationerne.
  OSV OSV

 • Anmeld

  Peter Funch · Pensionist

  Ro på ...

  Helledusseda hvor der er gang i den medieskabte katastrofestemning omkring forhandlingerne. Det kører snorlige efter 'den danske model'. Og nu er vi altså i Forlig'sen, hvorfra intet siver - til stor frustration og med næring til dommedagsprofeterne. Om en uges tid kommer Mette C. med sit mæglingsforslag ('det har været meget vanskeligt at nå hertil ...') og konflikterne bliver udsat til der har været stemt. Forkastes det, ophøjer Folketinget det til lov - og så skal vi høre endnu mere jammer. SÅDAN!

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Dansk demokrati nederlag

  Nu ser vi hvad denne sort blå reg virkeligt vil og måske formår.
  Mens den lo "familie", der hidtil aldrig har villet se virkelighedens DANMARK, i DÉT rette perspektiv.
  Med sort blå reg som godt støttet af både dansk folkebedrags forening, sammen med Socialdemokratiet, fuldstændigt har bevidst tilside sat, al organisering af lønmodtagerne.

  Og nu høster sort blå blok,,,, OG endeligt også tør og viser helt åbent for både lo og tilknyttede fagforeninger, hvad sort blå og de gule sammen er i stand til.

  Og med flere fra lo s medlemmer som formænd og kvinder, igen kun ser og omtaler, at nu er det sørme forkert at sort blå sørme, gør hvad de altid har haft som målet og deres politiske målsætninger for deres førte politik.

  Et totalt opgør med den så berømmede " danske arbejdsmarkeds model, akkurat bliver udført og udslettet som alle øvrige sociale forsikringer af og rettet direkte mod danske lønmodtagere" og Deres sociale sikringer af og for hinanden som bliver totalt udraderet, da sort blå mindretal har fået troen på,,, at NU har de endelig styrken til at få disse demokratiske rettigheder og ligheder, totalt udslettet, engang for alle,.
  Så foa, metal 3f og alle andre lønmodtagers rep, fratages den demokratiske magt, og dette gøres helt lovligt og demokratisk, så protesterne ligner det de stort har været siden sidste afholdte general strejke.

  Nu er det de offentlige arbejdsgivere der general strejker,, således at det som altid er og vil være de mindste økonomier, men de fleste, der med det svigt af at forstå og ikke mindst vil forstå hvad lønmodtager solidariteten har begrundet og skabt i Danmarks velstand, for de fleste af Danmarks borgere,.

  Ved at de gule mfl har fået lov at snylte, udnytte og nu direkte spytter hele lo "familien" direkte i ansigtet.

  Med sort blå reg som Deres "beskyttere".

  Som bla manifesterede sig i Vejle gårds egoisme og med Corydon, som murbrækkeren efter Nyrup svig i dagpenge og efterløn fjernelsen, osv etc er dette kun eskaleret efterhånden som egoismen og snylteriet, har antaget formerne, ned bla skattely, skattesvindlerne, og direkte med bedrag af bla EU, og i Ande gårdens bedrag via refusioner uberettiget med kun oplyste offetenligjorte beløb størrelser omkring 12-??milliarder og ineffektive opkrævninger af bare de pligtige afgifter, skatter m. M. M,

  Alt imens at især LO medlemmer der var BLEVET arbejdsløse og alle DERUDOVER har behov for et velfungerende fællesskabs hjælp.

  Som eks de ældste, svageste og de helbredsramte alle er frit bytte i begærlighedens og egoismens grådighed, som omformuleres manipuleres til at være " reformer" for et mere "moderne" UDBYTNING SYSTEM, SÅ ALLE UDEN ØKONOMISKE MIDLER BETALER ALLE FÆLLES UDGIFTER, SOM BLA EN AF DEM SELV UDTALTE VAR DIREKTE,, LANDSFORRÆDERI.
  OG DETS fortsættelse er det vi nu ser rulles ud nu.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Manglende kendskabt til arbejdsmarkedet

  Peter Funch
  Dit indlæg røber en afgrundsdyb mangel på kendskab til hvordan arbejdsmarkedet fungerer. Man fristes til at tro at du kunne være rådgiver for Venstre-ministeren der heller ikke har fattet forskellen på at forhandle overenskomst og indgå forlig med politiske modstandere.

  Forligsmanden/-kvinden fremlægger ikke et forslag til afstemning som ikke bakkes op af begge parter. Det er aldrig sket og det sker aldrig.
  Derfor er de to parter nød til at blive enige - gerne efter pres fra en forligsmand.

  Og derved er der ikke nogen aftale som kan ophøjes til lov hvis det viser sig at den falder ved en urafstemning.

  Det mest latterlige er jo, at vi i dag har hørt en "ansvarlig" minister stå og klage over at der aldrig har været egentlige forhandlinger omkring LØN. Hvad H..... har hun så lavet i al den tid de har forhandlet, hvis ikke hun har kunne tage sig sammen til at fremlægge et forhandlingsudspil for LØN?

  På det statslige område er der kun to vigtige emner at skulle afklare: LØN og FROKOSTPAUSE og så siger hun sandelig, at de ikke har drøftet LØN.

  Man skal vist være medlem af Venstre for ikke allerede på det grundlag at dømme hende ude af enhver fremtid som noget som helst i dette land.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Forlig

  Meget enig generelt med Peter F.

  Men Peter det er altså sket at et og flere forlig, uden begges samtykke er ophævet til lov, også af socialdemokratiske reg.

  Men en ting der falder i øjnene er,,, at begge parter med en oplysning i og af medierne på lønforskellen fra 6.70 kr til 8, et eller andet beløb,ik over 9,0 kr pr time.

  Og at denne bla IKKE kan forhandles til enighed,VIA et komprimi, godt nok, som bare en del af hele komplekset

  Det jeg ser som den virkelige kamp er::: KUN fra reg/forvaltningernes ang den frie forhandlings RETTIGHED MELLEM arbejdsmarkedes parter.

  Som denne reg og dens støtter vil af med,så "det friemarkedes kræfters frie spil, uanset de menneskelige omkst. SKAL RÅDE ALENE,, uden de faglige organisationer virke eller medvirken.

  Og at dette ses nu som muligt at nå,for ego partierne,inkl egne målsætninger osv.

  Med det og de helt klare tabere i denne form af krig,som er idelogisk skabt og ønsket.

  At flertallet i og af Danmarks befolkning ,skal være uden for al medvirken .
  Som desværre understøttes af de mange "klider" om ønsket bla at opsige internationale aftaler eller "reformere" dem,, til de frie markeds kræfters frie hærgen i og af samfundne,,,, selv om de er demokratiske.
  og SOM bla TRUMP nu har sat i værk via proteksionismen.
  Som bla SØREN ESPERSEN har udtalt at vi bare har af at følge,UANSET og som LLR også har udtal,,,t at "woorking poor " vilkårene som de eneste skal være gældende i og på det Danske arbejdsmarked.
  FOR DEN FRIE KONKURRENCE KAN TRIVES I DANMARK
  Som også undetstøttes af en STØJBERG ,med hendes afvisning af at en somalier der til fulde opfylder alle og med arbejdsgiveren som bakker fuldt op ,at vedk får de økonimiske beløb, som løn for at opfylde hendes raszisme.

  MED Fuldstændige ublu krav ,og nu endda alligevel forsøger at udvise ham,,,trods at han opfylder dem alle ,med et ublu krav om at hans bonusser ikke tæller som lønindtægt,,,på trods af at han betaler skat og at ved konkurser får lønmodtagere en skønnet erstatning for deres accord indtjening.

  Og alt dette medføre sammenholdt med ,at de borgerlige frie kræfters fortalere,,, nu anser tiden som inde for, at det er nu ,,denne og dette slag skal tages,direkte mod alle danske lønmodtagere,

  Som betaler med størstedelen af alle skatte indtægter der er indkomstskat, ( da de der har råd er flyttet til skattely med mere, stort set uden ønske om, relt at gribe ind fra myndighedernes side )
  Der er betalt af samme flertal, som nu skal rammes på alle levevilkår ,med mere.

  Så forvent absolut ikke at nogen borgerlig vil gå imod denne form af " moderniseringer af det danske arbejdsmarked ".

  Se hvor lidt Lars Larsens rette betegnelse af skattely brugerne er aktiv mere,,,med hans korrekte betegnelse af dem som LANDSFORRÆDRE

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ?? Innovation/fornyelse...modernisering ?? En upolitisk kommentar.

  ...Tja...at innovere, at forny, at modernisere..?..Gad vide, hvad der dybest set skal forstås ved disse fotrskellige stillings- og ansvarsområder?
  Eet eneste udsagn Corduas ovenstående udtalelser kan jeg vedstå(citat):
  "....Så alle øjne hviler på den ansvarlige minister på området Sophie Løhde (V) på 34 somre og uden erfaring med at forhandle overenskomster på dette niveau....."
  Dybt, dybt bekymrende. Især, når man følger med i Løhdes kommentarer undervejs i forhandlingerne, eksempelvis:
  "Det var lønmodtagerne, der startede"
  "Et enormt løngab mellem de private og de offentlige lønninger"
  "Det undrer mig, at man ikke vil møde op"
  "Forstår ikke optrapningen i konflikten"
  "120.000 lockoutede er et passende modsvar"
  ....
  Ærligt talt minder det mig om de reaktioner, man kan mødes med, når ens store børn bliver taget med fingeren i kagedåsen.
  ....
  Innovation betyder jfr. Gyldendals Engelsk/Dansk Ordbog "Indførelse af ny metode, fornyelse; nyhed, forandring, nyskabelse."
  Tja....lidt i stil med "Modernisering".
  Hvis man ved indsættelse af en "Innovationsminister" maskerer ønsket om miskreditering af de medarbejdere, man har ansvaret for incl. besparelser, der minimerer sammes muligheder for ordentlige arbejds-og lønforhold.....Tja, så er det godt nok sket en modernisering af betydningen "innovation".
  *Troede, der er indført lovgivning om maskeringsforbud ??.*
  ....
  Peter Hansen: Enig, når du skriver (citat):
  "..Det mest latterlige er jo, at vi i dag har hørt en "ansvarlig" minister stå og klage over at der aldrig har været egentlige forhandlinger omkring LØN. Hvad H..... har hun så lavet i al den tid de har forhandlet, hvis ikke hun har kunne tage sig sammen til at fremlægge et forhandlingsudspil for LØN?
  På det statslige område er der kun to vigtige emner at skulle afklare: LØN og FROKOSTPAUSE og så siger hun sandelig, at de ikke har drøftet LØN."

  Almindelige temaer i overenskomstforhandlinger er da arbejdstidsregler, løn, incl. løn for at stå til rådighed selv om man har åbnet sin madpakke. (I det private får man da løn for rådighedsvagter.)
  Synes, regeringen bør stå til ansvar for sit ledelsesansvar i stedet for at spinde det ind i politiske ideologier og selvpromovering.
  Lars Løkke har i en anden sammenhæng indrømmet, at regeringen slår knuder på sig selv og har måttet lade deres liberale politisk ideologiske stå på pause...for en stund....??
  Ja. Mon ikke. De er ved at save den gren over, vi alle sidder på, hvis de ikke snart tager deres samfundsansvar mere alvorligt end deres egne politiske ideologier om tilsyneladende innoverende moderniseringer.....

 • Anmeld

  Christian X

  Ny ung kvindelig minister

  der for alt i verden ikke må virke svag, kommer uværgligt til at være for stejl. I forvejen er der ophobet meget bitterhed hos offentlig ansatte, efter i årevis at være udsat for salamibesparelser, flere krav og opgaver, fravær af kvalificeret ledelse, som er honoreret med spisning af egen hale til tonerne af liberal tilsvining.

  Det skal køre af sporet.
  Venstre ved du, hvor du har, de holder dig for nar.

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  Se frem

  Og se det i et større perspektiv.
  Fagforeningsbosserne har udtalt at det er deres opfattelse at arbejdsgiverne vil tømme strejkekasserne og siden vil regeringen gribe ind med et indgreb. Og dermed underforstået at de ikke har til sinds at give sig.
  Løhde har netop annonceret at hun vil lockoute 120000 statslige arbejdspladser, hvilket vil betyde nul togtrafik bla. Sammen med regionerne og kommuner bliver det en lockout som berører næsten 500000 offentlig offentlig ansatte.
  Når den slags sker reagerer folk ofte ved at sige. De forstå de strejkende, men hvorfor skal det gå ud over dem. Her er det dog ikke strejkende som er årsagen ( 15000 er blevet varslet i strejke), men en lockout som er årsag til frustrationerne. Løhde vil muligvis gå ud og sige at regeringen er blevet enig i at det er uansvarligt for Danmark. Og de har besluttet et indgreb.
  Hvordan vil hun så forklare at hun selv har lockoutet 120000 stats ansatte ?
  Og der er jo overenskomstforhandlinger hver ca. 2-3 år og vi gør os hurtigt de tanker vi skal gennem lockouter hver gang. Og den bold bliver måske kastet i luften inden valget.
  Og bliver der igen et indgreb, hvor arbejdsgiverne, efter at have tømt strejkekasserne, og der, derefter kommer et indgreb som går deres vej, igen. Vil spørgsmålet om at den danske model bliver undergravet, eller helt afskaffet for offentlig ansatte sandsynligvis fylde en del i debatten og i store dele af befolkningen.
  Det er faktisk ledende socialdemokrater som forhandler benhårdt på arbejdsskivernes side.
  Så det bliver vel ikke anderledes under dem.
  Så jeg er ikke overbevidst om at det er en vindersag for dem, men måske en vindersag for de røde som EL, Alternativet og SF. Og muligvis også DF og Nye Borgelige. Som jo nok ved hvordan den slags skal håndteres.
  Der er min lille amatøranalyse .

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Bare et kort spørgsmål:

  Hvor mange kroner vil det koste, hvis de skattebetalte arbejdere får hvad de ønsker?

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Skatte brugen

  Er skattelettelserne da bedre til de få der har mere end rigeligt og oveni benytter lands forræderiet til at gemme overskydende midler, har selvfølgeligt, så er der endnu heldigvis flere der mangler midlerne i al social velfærd og tryghed vi fælles har betalt for men se få millioner kroner som offentligt ansatte kan spare os fælles for alle der svigtes også i deres kampe for at blive aktive igen, da de såkaldte passive forsørgelse ikke kan nul stilles, uden accept af de nærmest døde på alle gaderne, det er valget du som borger skal tage og indtil nu har gjort

 • Anmeld

  NIels Chr. Sauer

  Korporatisme?

  En underlig, småsludrende kommentar fra Jarl Cordua, hvis åbenhjertige debatform jeg ellers har lært at sætte pris på.

  Hvordan har Cordua det som svoren liberal med, at vi som nation forlader aftalemodellen omkring løn og arbejdsvilkår i det offentlige og overgår til korporativ regulering, hvor arbejdsgiver- og lovgivningsmagt bliver ét kød og de ansatte får valget mellem at skrive under på det forelagte uden forhandling eller få det som lov i stedet? Det var jo det, der skete med lærerne i 2013, og det er det, arbejdsgiverne nu kræver cementeret for tredje gang, hvorefter det kan bredes ud over alle andre faggrupper. Hvor mon det fører verdens mest velfungerende samfund hen i løbet af 10-20-30 år?

 • Anmeld

  Hans-Jørgen Krag

  Kortsigtet.

  Hej. Tak for analyse.
  Det er da også værd at medtænke, at Danmarks offentlige arbejdere igen igen er i oprør. Vores berømte aftale system er under pres, idet moderniserigsstyrelsen nu forstår sig selv som både arbejdsgiver og forhandler. De vil altid kunne trække sidste stik.
  Tænk også på at omprioriteringsbidraget på årligt 2% medfører en ikke kun oplevelse af, men faktuelt presser på de offentlige arbejdspladser. Hvordan ville det private arbejdsmarked ikke reagere, hvis deres budgetter år efter år blev 2% mindre?
  Jeg har selv arbejdet i folkeskolen og set hvordan den nye arbejdstids aftale har taget livet af mange lærere og pædagoger. Vi skal meget mere for meget mindre. Så der er al mulig grund til at fagforeningerne nu står sammen og vil prøve at presse staten. Men Sofie har jo det sidste stik i hånden, og kan altid gå i folketinget og lave en ny lov. Er der egentligt tale om reel forhandling?. Og hvorfor kan de godt finde ud af det på det private område, mens det offentlige efterhånden går i kage hver gang.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Tja.... En upolitisk kommentar....

  Politikerne på Borgen ...regeringen.... kan ganske rigtigt trække det sidste stik...trække det sidste tag i den sav, der saver grenen over, som vores velfærdssamfund og som politikerne selv sidder på !!
  *Eller man kan trække det sidste stik som i Sorteper spillet"......!?*
  Det er simpelthen SÅ mærkværdigt, at man som ansvarlig politisk leder...som chef...som arbejdsgiver... i årevis nedtaler og miskrediterer de medarbejdere, man i organisationen har ansvaret for, med beskyldninger om, at de arbejde for langsomt, er udygtige og ineffektive. For "at sætte gang i medarbejderne" og for at sikre styringsprocessen, foranstalter man diverse tests og detaljerede kontrolfunktioner. Sideløbende nedspares i medarbejderstaben, og der iværksættes 2% nedsparinger i organisationerne årligt,....i årevis..
  Når medarbejderne i organisationen til sidst i samlet trop siger:
  ...."Nu er nok, nok"...
  så beskylder cheferne dem for "at være uberettiget krævende", og "at være dem, der startede",...
  Man bruger sin magt med trusler om at afskære medarbejderne fra at møde op på arbejde ..at få deres daglige indkomme...hvis de ikke retter ind. Man afskærer samfundets hjul fra at snurre roligt, hensigtsmæssigt og driftsikkert.
  I årevis har ledelsesformen resulteret i stressramte medarbejdere, dårlige arbejdsvilkår, udhuling af samfundsstrukturen og ikke mindst i medarbejderflugt. Hvad andet forventede man?
  Troede man, at trusler, manglende lydhørhed og hovmod førte til udvikling?
  *Uanset hvilken side af folketingssalen, man sidder i* , så må man op af stolen og vise værdige lederevner og vise medarbejderne, vælgerne og borgerne tillid.
  *Ellers mister man selv den tillid man fik af borgerne, da man blev* valgt.
  For vi ganske almindelige borgere kan ikke genkende de uansvarlige, medarbejdere i sundheds-, pleje-, administration., social-, rets-, beredsskabs-, trafik- og undervisningssektoren, som politikerne nedtaler.
  DERFOR er det så positivt at erfare, at fagforeningerne er indgået i et stærkt samarbejde om at få tingene genoprettet og på plads, så vores velfærdssamfund kan komme på fode igen.
  **Det er flot. Det er stærkt...og det er rigtigt dansk. Tak.**
 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Håbet

  Men al denne jagt på andre mennesker udførsel af arbejdsopgaver langt uden for hvad både "lederne og den politiske højre fløjs egoer" VIL forstå.
  Og at det er de offentlige er kynisk set "står for skud" er den desværre simple kendsgerning at ansatte i privat regi løbende får denne behandling og form.
  Men tillader og acceptere at de offentlige tjenester skal have samme behandling og i bla sundhedsvæsnet, som dog for de fleste er af og med den absolutte største både påvirkning og betydning, for os alle individuelt.
  Men at højre fløjen inkl soc så foregiver at denne "" produktion "kan og allerværst skal ske med samme vilkårlighed som de private, er her højre ideologier fuldstændigt falder til jorden med bla det brag der nu er på vej i vort samfunds fællesskab, grundet denne egoisme og begærlighed sammenkoblet, som det nu ses og høres er sket,, senest med LLR s verbale erklæring, at denne kæmpe konflikt og totale ændring hvor alt er aftalt ang offentlige institutioner og deres muligheder.
  Nu skal helt og aldeles være og foregå uden hverken demokratisk, eller bare medvirken i løn og arbejdsforholds betingelser, som skaber de trygheder for alle os/flertallet af danske borgers samfunds tryghed, som altid har været pestilens for alle højre egoismerne sammenkoblet med begærlighederne og de mange penge vi fælles altid har været og fortsat er villige til at betale for,
  MEN disse egoers begærlighed er uden grænser og absolut uden grænse, SOM med den påståede BEVOGTNING. OG DERAF OPSTÅEDE UTYGHEDER I HELE DANMARK.
  Derfor er disse muligheder nu i egoernes hænder og med de virkninger for at nedbryde disse MED MÅLET ANG profitter for og til de få, ,, Som samme halvtids arbejdende, men fuldtids betalte statsminister, engang tidligere forsøgte at tilføre til de få (privat hospitalerne, og behandlerne).
  Men blev dog stoppet inden skaderne blev så voldsomme som alle hans og deres vellykkede forsøg nu er endt med at ikke bare sundhedsvæsnet men alle offentlige sektore skal presses for og med at flere af de store penge summer som vi alle skulle betale fælles, men også her er højrefløjens ideologi anvendt i alt for stor udstrækning og samlet er de angrebs punkter der nu bruges af hele højre fløjens samlede angreb, på vore fælles betalte demokratiske institutioner :::Ala skattevæsen, sundhedsvæsenet, og alle andre offentlige, jae selv uddannelse er og bliver beskåret, for at få skattely, skattelettelserne til de absolutte mindretal i Danmark Ala kvotekonger etc osv etc.
  Så at der igen manipuleres stærkt og meget fra og af højrefløjens lakajer, kan læses og høres overalt i kongeriget
  Så denne "arbejdsmarked løn kamp er reelt opgøret af og mod demokrati og fællesskabet"
  Sat i brug og brugt ad hele højre fløjens "tjenere".
  Som bla de gule også 🍜 åbent står frem og pålægger deres medlemmer/betalere at de SKAL Medvirke aktivt I AT FÅ FJERNET ".
  For KUN at belønne mindretallet på og med fjernelsen af flertallets fællesskab og samfunds trygheder om og ang uddannelse, sundhed osv osv etc.
  Så kun LO kan organisere de modtræk der skal og kan stoppe det og disse egoister totale ødelæggelse af al dansk velfærd og sammehængskraft,.
  Og det er foregående nu og her i Danmarks nedbrydelse som demokratisk samfund med engang plads for og til alle demokratisk

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Processen er i orden denne gang.

  Det var den ikke i 2013. Det der var specielt og som vist aldrig er set før, ved konflikten i 2013 var, at staten som den reelle arbejdsgiver lockoutede lærerne som ikke strejkede og ikke havde varslet strejke. Herved blev lærerne frataget deres lovfæstede strejkeret og arbejdsgiveren som jo også var lovgiver, kunne diktere betingelserne for fremtiden - ved lov.

  Det var en svinestreg som politikerne slap godt fra.

 • Anmeld

  NIels Chr. Sauer

  JA det er jo spørgfsnålet

  Krister Meyersahm: "Det var en svinestreg som politikerne slap godt fra." Det er måske et spørgsmål om tidshorisont. Skal vi ikke nøjes med at sige, at de slap godt fra det - i FØRSTE og ANDEN omgang. Men nu kommer tredje omgang. Nu er der fuld projektør på,

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Endnu et spørgsmål:

  Knægtes vi ikke alle, af knæfaldet for et EU, som vi aldrig fik lov at stemme om, men som alle bosserne, fra fagforeninger, DI/DA, handicaporganisationer og politikkere, med al magt, henholder sig til, i egen økonomisk interesse?

 • Anmeld

  Søren Skriver Tillisch · Lærer

  Kære Jarl

  For en sjælden gangs skyld er jeg virkelig uenig med dig her.
  Det er hele Danmark der taber på en lockout. Det er muligt S vinder på den korte bane, men det er så det.
  Meen....det er nu ikke så meget det. I 2013 var lærerne sådan set enige i 80-90% af reformforslaget, man havde blot ikke forestillet sig at en så stor reform skulle finansieres af en teknikalitet, og at arbejdsgiverne var så låste som de var på, at det var deres måde eller ingen måde. Så det er klart, at det er mildt sagt svært at tilgive. Når det så er sagt er problemet nok snarere at politikere og fagforeninger kommer fra to helt forskellige verdener, der tilsyneladende ikke længere taler sammen, og at tilliden tydeligvis er helt i bund mellem kombattanterne. Måske burde man have overvejet at det ikke skulle være d'herrer Ziegler og Bondo igen.
  Nu er jeg jo lærer, og er der noget den nuværende konflikt har lært mig er det, at de sygeplejersker og SOSU-assistenter jeg har mødt på min vej som omsorgspersoner for min familie eller mig selv er helt skræmmende dårligt betalt. Især i forhold til min relativt set meget gode løn. Jeg er fuldstændig indstillet på konflikt for deres skyld!

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. lærer

  ?Anstændighed og tillid?

  Regeringen har godt nok midt i deres reformeksplosioner skabt sig mange jern i ilden samtidigt. Ny Udligningsreform, Udflytning af arbejdspladser, Ghettoplan, Overenskomstforhandlinger,....mm. Reformer, hvis succes forudsætter et engagement, en indsats og en loyalitet fra de offentligt ansattes side..!!
  Gad vide, om man har overvejet, at alene den varslede Lockout direkte berører knapt ½ million medarbejdere, der ofte har ægtefæller, måske voksne, børn, familie og venner. Det er en stor vælgerskare, der vil tage stilling til, om det er rimeligt at true sine medarbejdere på deres eksistens og lukke vores samfund ned.
  Jo. Statsministeren kalder det en "historisk" konflikt !!!! Ak..!
  Jeg er pensioneret lærer og kan love Jer offentligt ansatte for, at var jeg stadig i arbejde, så ville jeg stå helt og aldeles inde for det sammenhold, som lønmodtgersiden nu udviser. Vi blev tromlet i 2013, og mærkede vanvittige konsekvenser. Som forælder til en multihandicappet voksen datter ved jeg, hvor engageret og fagligt indlevende såvel medhjælpere som sosu assistenter, pædagoger fysioterapeuter, socialmedarbejdere, sygeplejersker og læger arbejder. Vel at mærke uden at blive honoreret, respekteret og anerkendt med ordentlighed fra de øverste chefer. .
  Havde jeg som mellemleder på en stor tresporet forstadsskole opført mig så truende overfor mine kollegaer i en samarbejdssituation, havde jeg selvfølgelig mistet mine kollegaers tillid og var blevet kaldt til orden af min chef. I værste fald var jeg blevet bedt om at forlade min taburet. Selvfølgelig.
  God vind til alle Jer offentligt ansatte. Vi krydser tommelfingre.
  ....