KL: Glædeligt med ny uddannelse til udsatte unge

ANBEFALINGER: KL glæder sig over anbefalingerne fra ekspertudvalget, der har set på, hvordan man får flere unge gennem en ungdomsuddannelse. Også fra aktører er der opbakning.

Anbefalingen om at lave en helt ny uddannelse, der samler og forenkler de nuværende tilbud, får opbakning fra kommunerne.

Det fortæller formand for KL's Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Allerslev (R), der også er beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune.

”Det er glædeligt, at udvalget lægger op til en forenkling af de forberedende tilbud i én ny uddannelse. I dag er det alt for uoverskueligt for de unge, og derfor er det helt afgørende, at vi får ryddet op i de mange tilbud,” siger Anna Mee Allerslev.

Læs også: Overblik: Her er eksperternes uddannelses-anbefalinger

Tirsdag fremlagde regeringens ekspertgruppe – det såkaldte Hermann-udvalg – deres anbefalinger til en styrket indsats for de unge, som ikke går den lige vej fra grundskolen til en ungdomsuddannelse. Udover anbefalingen om en ny forberedende uddannelse, anbefaler ekspertudvalget også, at indsatsen for de unge samles i kommunerne.

Mangler indflydelse på finansiering
Ifølge Anna Mee Allerslev ligger en række af de nye anbefalinger i tråd med KL’s eget udspil, som kom tidligere på måneden. Hun opfordrer regeringen til at lytte til anbefalingen om i langt højere grad at indrette tilbuddene med udgangspunkt i den enkelte unges behov.

KL bakker dog ikke op om samtlige af ekspertudvalgets anbefalinger. For selvom det er glædeligt, at ansvaret entydigt skal placeres i kommunerne, får kommunerne ikke samme indflydelse på styringen og finansieringen af de forberedende tilbud.

”Det er altid et sundt princip, at det er den samme, som både bestiller, bestemmer og betaler gildet. Men udvalget lægger desværre op til en model, hvor staten får det styringsmæssige ansvar for selvejende forberedende tilbud, mens staten og kommunerne skal finansiere dem i fællesskab,” siger Anna Mee Allerslev.

VUC: Voksentilbud skal blive hos os
Hos VUC ser man gode takter i de nye anbefalinger, men formand i danske VUC’ers Lederforening, Verner Rylander Hansen, fraråder, at man fjerner det almene voksentilbud fra VUC-skolerne for i stedet at flytte det over på en ny Forberedende Uddannelse.

”Hvis man fjerner det almene voksentilbud fra de faglige voksenuddannelsesmiljøer på VUC-skolerne, så risikerer gruppen fra 18-30 år at stå med intet eller et meget ringere uddannelsestilbud,” siger Verner Rylander Hansen.

Læs også: Regeringen vil oprette ny uddannelse for udsatte unge

Han peger på, at det er vigtigt at adskille de 15-18 årige fra de 18-30 årige, da der er stor forskel på at tale om indsatser for en 16-årig med store udfordringer fra folkeskolen og for en moden 20-årig. Eller for en afklaret 29-årig for den sags skyld.

”Vores tilgang på VUC er, at unge over 18 år skal behandles som voksne. Vi skal tale de unge op og have forventninger til dem. De skal være sammen med andre voksne, og vi skal tilbyde dem den fornødne fleksibilitet i forhold til, hvor de er i livet,” lyder meldingen fra VUC-formanden.

Drop omprioriteringsbidrag
Hos en anden aktør på området, nemlig produktionsskolerne, er der ros til de nye anbefalinger, og Produktionsskoleforeningens sekretariatsleder Axel Hoppe kalder udspillet for ”meget positivt” i forhold til at styrke det forberedende område.

”Grundlæggende udtrykker forslaget en anerkendelse af en ligeværdig anden og praktisk vej henimod uddannelse og beskæftigelse,” lyder det fra Axel Hoppe, der fortsætter:

”Det tegner godt og ambitiøst, og vi er enige i, at rigtig mange af ekspertgruppens anbefalinger vil styrke både sammenhæng og kvalitet til gavn for de unge og aktørerne på området."

Produktionsskolerne ser dog også knaster i forslaget. Blandt andet peger Axel Hoppe på, at det nye forberedende område skal skal friholdes omprioriteringsbidraget på to procent.

DA: Godt nyt til de unge
Fra arbejdsgiverne lyder det, at tirsdagens nye ekspert-anbefalinger er godt nyt for de unge, der farer vild i junglen af tilbud. Samtidig glæder man sig i DA over, at der bliver sendt et signal til de unge om, at et job kan være det første væsentlige skridt til et fremtidigt erhverv.

”Ekspertgruppen har bestemt fat i noget af det rigtige. Vi skal væk fra den rigide tankegang, at formel uddannelse ved en skolebænk altid er svaret for alle, og her er ekspertgruppens forslag om at gå væk fra 95 procent-målsætningen et helt rigtigt signal,” siger uddannelses- og integrationschef Jannik Bay og fortsætter:

”Vi bakker helt op om, at mange unge kan få vigtige kompetencer via et job – og ikke kun via skoletilbud.

Han henviser til anbefalingen om, at den nuværende 95-procent-målsætning erstattes med en 100-procent-målsætning. Den nye målsætning rummer blandt andet anerkendelse af beskæftigelse som en vej til erhvervskompetence.

Forrige artikel Løkke: Finansiering af boligskattesystem kommer onsdag Løkke: Finansiering af boligskattesystem kommer onsdag Næste artikel Skatteskandale bliver undersøgt af advokatfirma Skatteskandale bliver undersøgt af advokatfirma