Overblik: Her er eksperternes uddannelses-anbefalinger

DOKUMENTATION: Etabler en ny forberedende uddannelse for unge under 30 år, lyder en af anbefalingerne fra en ekspertgruppe. Se alle anbefalingerne her.

En ekspertgruppe har tirsdag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt videre efter grundskolen.

Ekspertgruppen har haft rektor på Metropol Stefan Hermann som formand, og en af anbefalingerne er, at en ny forberedende uddannelse skal erstatte en række forberedende tilbud.

Læs et udsnit af ekspertgruppens anbefalinger til regeringen herunder:

En ny Forberedende Uddannelse
– Der skal etableres en ny Forberedende Uddannelse, der henvender til sig unge under 30 år.

– Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelsen (egu), kombineret ungdomsuddannelse (KUU), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) erstattes af Forberedende Uddannelse. I dag tages de uddannelser på fortrinsvis produktionsskoler, VUC og erhvervsskoler.

- Den Forberedende Uddannelse skal tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, faglige niveau og potentiale, integrere nuværende tilbuds styrker og variation, sigte mod beskæftigelse, produktion og uddannelse, være fleksibel i sin opbygning, mm.

– Udgangspunkt for institutionslandskabet er national uddannelsesdækning, hvor antallet af institutionerne skal sikre en hensigtsmæssig balance mellem fagligt bæredygtige miljøer og geografisk spredning.

– Der skal placeres et entydigt myndighedsansvar hos kommunerne.

– Der skal etableres en enstrenget styrings- og finansieringsmodel for Forberedende Uddannelse, herunder med et statsligt taxameter og en betydelig kommunal medfinansiering.

- Der skal skabes en ny selvstændig institutionsform for den Forberedende Uddannelse.

Ny 100-procent-målsætning
– 95-procent-målsætningen, som der er i dag, erstattes af en 100-procent-målsætning, der rummer alle unge. 

– Den samlede 100-procent-målsætning retter fokus på, at en ungdomsuddannelse fortsat udgør grundlaget for videre uddannelse og beskæftigelse for majoriteten. Endvidere rummer målsætningen en anerkendelse af beskæftigelse som en vej til erhvervskompetence.

– Ekspertudvalget anbefaler, at den nye 100-procent-målsætning formuleres således:
”Alle unge skal med. 90 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, og de unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse (10 procent), skal opnå erhvervskompetence bl.a. via beskæftigelse.”

Indsats i udskolingen
– Den tidlige indstas i udskolingen skal styrkes med et praksisnært karrierelæringsperspektiv.

– Negative konsekvenser af ordblindhed skal modarbejdes systematisk.

En sammenhængende kommunal indsats
– Skab en sammenhængende kommunal ungeindsats, som overtager funktionerne i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og får ansvar for den unges uddannelsesplan, tilrettelæggelse af afsøgningsforløb, koordinering af kontaktpersoner samt etablering af en erhvervsbro for virksomhedsrettede aktiviteter.

– Der skal tildeles én kontaktperson per ung, der har særligt behov for støtte fra flere instanser på vejen fra grundskolen til gennemført uddannelse eller beskæftigelse.

– Der skal sikres et kædeansvar ved, at alle afgivende institutioner forpligtes til at overlevere en ung, der falder fra, frem til næste tilbud.

– Støttefunktioner som SPS, SSP, læsevejledning, turboforløb, PPR, misbrugsindsats, kontaktpersoner og mentorer samles i den kommunale ungeindsats.

Kapacitetsopbygning, opfølgning og implementering
– Der etableres en kort- og langsigtet plan for kapacitetsopbygning i den Forberedende Uddannelse.

– Der skal understøttes kapacitetsopbygning, etableres opfølgningsværktøjer og inddrages eksisterende god praksis i implementeringsstrategien.

– Der skal iværksættes et strategisk forskningsprogram, som bl.a. skal tilvejebringe viden om kvalitet og effekt af de iværksatte ændringer og danne et evidensbaseret grundlag for justeringer samt en stabil udvikling i sektoren.

Læs alle ekspertgruppens 47 anbefalinger her.

Forrige artikel Regeringen vil se privatisering af ældrepleje efter i sømmene Regeringen vil se privatisering af ældrepleje efter i sømmene Næste artikel Vismænd vil have sænket el-regningen Vismænd vil have sænket el-regningen
Kjærsgaards og Thulesens forhold er blevet anstrengt

Kjærsgaards og Thulesens forhold er blevet anstrengt

ANALYSE: Modsætningerne i DF handler mere om stil og magtpositioner end om politisk uenighed. I valgkampen har der været gensidig irritation mellem Kjærsgaard og Thulesen, men der er ikke tale om to politiske fløje over for hinanden.