L 110 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, hjemrejseloven og udlændingeloven. (Adgang til indkomstregisteret i forbindelse med dedikeret vejledning om repatrieringsordningen, ændring af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt for hjælp til repatriering, høring af politiet i alle repatrieringssager, udvidelse af målgruppen for videregivelse af oplysninger til brug for udsendelse, videregivelse af helbredsoplysninger til brug for udsendelse, ændring af reglerne om behandling af sager om opholdstilladelse som udsendelseshindret og fastsættelse af indrejseforbud ved overskridelse af en udrejsefrist m.v.).

Med lovforslaget lægges der op til at implementere en række ændringer og præciseringer i repatrieringsloven, hjemrejseloven og udlændingeloven for at styrke myndighedernes behandling af sager på udlændingeområdet.

Der foreslås, at kommunerne i forbindelse med behandling af repatrieringssager gives adgang til indkomstregisteret for at identificere udlændinge, der kan modtage vejledning om repatriering. Lovforslaget indeholder også ændringer i ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt for repatrieringsstøtte samt pålægger kommunerne at indhente politiets udtalelse i alle repatrieringssager med henblik på at vurdere risikoen for terrorfinansiering.

For at styrke Hjemrejsestyrelsens arbejde i udsendelsessager udvides persongruppen omfattet af reglerne om videregivelse af oplysninger. Desuden pålægges myndigheder, institutioner og sundhedspersoner at videregive helbredsoplysninger om udlændinge efter anmodning fra Hjemrejsestyrelsen.

Lovforslaget sigter også mod at effektivisere behandlingen af udsendelsessager ved at give Hjemrejsestyrelsen kompetence til at træffe afgørelser om indrejseforbud, ligesom Hjemrejsestyrelsen får kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt en udlænding er udsendelseshindret.

Endelig indeholder lovforslaget justeringer for at tydeliggøre reglerne om vurdering ved visse afgørelser om afslag på forlængelse af opholdstilladelser, uden at det medfører materielle ændringer.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj 2024, dog vil visse ændringer blive sat i kraft på et senere tidspunkt efter udlændinge- og integrationsministerens bestemmelse.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kaare Dybvad Bek

Udlændinge- og integrationsminister, MF (S)
cand.scient. i geografi og geoinformatik (Københavns Uni. 2012)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024