L 122 (Erhvervsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Tilsyn efter forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og forordning om markeder for kryptoaktiver, regler for udpegelse af administrationsselskab for Garantifonden og aflønningsregler for firmapensionskasser).

Lovforslaget gennemfører de nødvendige lovændringer som følge af forordningen om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og implementerer direktivet om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen på det finansielle område.

Lovforslaget gennemfører ændringer, der gør det muligt, at Finanstilsynet fører tilsyn med kravene i forordningen om markeder for kryptoaktiver.

Det foreslås endvidere, at Garantifonden for skadesforsikringsselskaber kan foretage udbetalinger til forsikringstagere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs. Finanstilsynet får derfor mulighed for at udnævne et forsikringsselskab som administrationsselskab for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Herudover sikrer lovforslaget ensartede regler om aflønning på tværs af den finansielle sektor ved at fastsætte krav om kønsneutral politik m.v. for firmapensionskasser.

Lovforslaget indeholder endelig en række præciseringer og justeringer af den gældende finansielle lovgivning.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni 2024.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Bødskov

Erhvervsminister, MF (S)
BA i samfundsfag (Aalborg Uni. 1994)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024