L 143 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Justering af satserne for grøn pulje, ændring af grøn pulje, bemyndigelser til at fastsætte regler om indberetning af oplysninger og offentliggørelse af oplysninger m.v.).

Forslaget har til hensigt at fremme vedvarende energi og konkret at udmønte dele af »Klimaaftale om mere grøn strøm fra sol og vind på land 2023« fra den 12. december 2023. Det indebærer en række justeringer af grøn pulje, herunder at satserne for det beløb, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til grøn pulje, hæves, at opstillere under visse omstændigheder får mulighed for at indbetale beløbet til grøn pulje i årlige rater op til 7 år, at den kommune, der modtager midler fra grøn pulje, kan dele midlerne med nabokommuner, og at allokeringsfristen for de indbetalte midler i grøn pulje ændres fra 3 år til 5 år.

Derudover bemyndiges klima-, energi- og forsyningsministeren til at udstede regler om oplysningspligt for opstillere af vedvarende energi og kommuner og regler om offentliggørelse af indhentede oplysninger.

Forslaget skønnes samlet at resultere i en merudgift for opstillerne på ca. 300 mio. kr. årligt under antagelse af en firedobling af den samlede elproduktion fra vedvarende energi på land.

Det foreslås, at forslaget træder i kraft den 1. juli 2024.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Aagaard Møller

Klima-, energi- og forsyningsminister (M)
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1994)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024