L 151 (Erhvervsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, selskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Bedre vilkår for demokratiske virksomheder samt regler om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem som følge af digitaliseringsdirektivet).

Lovforslaget har til formål at forbedre forholdene for demokratiske virksomheder, så vilkår for start og drift ligestilles og bliver de samme som for andre virksomheder. Lovforslaget udmønter initiativer i Aftale om demokratiske virksomheder, der blev indgået mellem regeringen og Folketingets partier den 1. december 2023.

Med lovforslaget foreslås det at indføre mulighed for, at virksomheder med begrænset ansvar kan rejse kapital ved investerende deltagere. Samtidig foreslås det, at der kan træffes beslutning om aktivsikring og tilsyn med bunden reserve og opløsningsbestemmelse. Herudover foreslås det at indføre mulighed for omdannelse til en mere demokratisk virksomhedsform. Ydermere forbedres muligheden for medlemskommunikation for visse finansielle virksomheder. Endelig tydeliggøres muligheden for, at medarbejdere kan være ejer af den virksomhed med begrænset ansvar, som de er ansat i.

Lovforslaget har desuden til formål at implementere digitaliseringsdirektivets del om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem. Formålet er at forebygge svigagtig adfærd eller andet misbrug.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Bødskov

Erhvervsminister, MF (S)
BA i samfundsfag (Aalborg Uni. 1994)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024