L 183 (Skatteministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Gennemførelse af dele af »Aftale om Grøn skattereform for industri mv.« fra juni 2022, ændringer som følge af emissionsafgiftsloven og udvidelse af adgang til ekstraordinær genoptagelse på afgiftsområdet m.v.).

Lovforslaget har til formål at udmønte dele af "Aftale om grøn skattereform for industri m.v." indgået den 24. juni 2022 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Det foreslås med lovforslaget at forhøje CO2-afgiften til 750 kr. pr. t udledt CO2 for virksomheder uden for EU’s kvotehandelssystem, dog 375 kr. pr. t for kvoteomfattet rumvarme. Forhøjelsen foreslås indfaset for procesformål fra 2025-2030.

Det foreslås desuden at indføre CO2-afgift på fiskeri, indenrigsfærger og indenrigsluftfart og at ophæve bundfradraget for visse ikkekvoteomfattede virksomheder.

Det foreslås, at energiafgiften for rumvarme reduceres, så den samlede afgift er uændret for naturgas, højere for olie og kul og lavere for biogent affald. Tilsvarende omlægning foreslås for benzin og diesel.

Det foreslås at godtgøre energiafgiften, hvis der også svares CO2-afgift af varen. Det foreslås desuden at tilpasse CO2-afgiftslovens bestemmelse om opgørelse af afgift for affald, så opgørelsesreglerne stemmer overens med energibeskatningsdirektivet og den øvrige systematik i CO2-afgiftsloven.

Endelig foreslås en række yderligere justeringer, herunder en udvidelse af adgangen til ekstraordinær genoptagelse på afgiftsområdet.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2025.

Lovforslaget sambehandles med L 182 Forslag til lov om afgift af CO2e-emissioner fra kvoteomfattede sektorer (emissionsafgiftsloven).

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jeppe Bruus

Skatteminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2007)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024