Michael Svarer og Peter Birch skal sørge for, at der ikke går ”Georg Gearløs” i ny CO2-afgift

GRØN SKAT: Den ekspertgruppe, der skal fastlægge rammerne for fremtidens grønne beskatning, er nu på plads. Tre tidligere vismænd er blandt de seks eksperter. Formand for udvalget bliver økonomiprofessor Michael Svarer.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix
Morten Øyen

Det bliver professor i økonomi og tidligere overvismand Michael Svarer, der skal lede arbejdet i den ekspertgruppe, der skal komme med et bud på en fremtidig ensartet CO2e-afgift.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Et grønnere skattesystem, der i højere grad straffer forurening og belønner en grøn indsats, anses som et afgørende instrument for at kunne nå Folketingets klimamålsætninger.

"Ekspertgruppen skal udarbejde forskellige scenarier, der bidrager væsentligt til 70 procent-målsætningen i 2030," hedder det i kommissoriet bag den nye ekspertgruppe.

Michael Svarer får blandt andet selskab i den nye ekspertgruppe af tidligere formand for Klimarådet og overvismand, Peter Birch Sørensen, og også tidligere vismand og skatteekspert, Claus Thustrup Kreiner.

De øvrige medlemmer bliver Mette Termansen, professor i klima- og miljøøkonomi ved Københavns Universitet, Joan Faurskov Cordtz, Partner hos PWC og skatteekspert samt Susanne Juhl, der er uafhængig konsulent med topledererfaring fra gasbranchen.

Selvom regeringen tidligere har været skeptisk over for en CO2e-skat, og klimaminister Dan Jørgensen blandt andet har frygtet, at der ville gå ”Georg Gearløs” i den, er skatteminister Morten Bødskov glad for det nye ekspertudvalg, der skal præsentere sit færdige arbejde senest i efteråret 2022.

”Det er afgørende for regeringen, at vi gennemfører en ambitiøs grøn omstilling, som går hånd i hånd med gode vilkår for danske virksomheder og lønmodtagere. Derfor er jeg glad for, at vi har fået seks så komptente folk til at bistå os med at få indført en ensartet CO2 afgift på klogest mulig vis,” siger Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.

Pres fra V og R
Det var da Venstre og Radikale i sommeren sidste år gik sammen om at kræve en ny CO2-beskatning, som banede vejen for, at det kom med i den grønne skatteaftale i december.

De to partier er også tilfredse med det nye ekspertudvalg, der skal aflevere en første delraport til efteråret.

”Vi tror på, at en CO2-afgift virkelig kan være en hovedmotor i at skabe et grønt sam- fund. Det er dog vigtigt, at det ikke flytter udledninger og arbejdspladser til udlandet eller fører til, at skatter og afgifter samlet set stiger. Derfor er det godt, at vi får en stærk ek- spertgruppe til at komme med gennemarbejdede modeller til, hvordan vi kan lave en klog dansk CO2-afgift,” siger Venstres klimaordfører Tommy Ahlers (V) i en pressemeddelelse.

Radikale vil ikke ”gå ned på ambitionen om, at den grønne skattereform skal være hovedmotoren i den grønne omstilling.”

”Danske virksomheder har brug for at få et prissignal så hurtigt som overhovedet muligt, så de kan plan- lægge deres langsigtede investeringer og omstille sig klogt og grønt. Vi er fuldt ud klar over, at vi har brug for et bedre datagrundlag bl.a. fra landbruget, men mens vi venter på det, er der intet til hinder for, at resten af samfundet sætter turbo på CO2-reduktionen,” siger Radikales skatteordfører Kathrine Olddag.

Aftale uden Enhedslisten
Bag aftalen om den grønne skattereform og den nye ekspertgruppe er foruden S-regeringen, Venstre og Radikale også SF og Konservative.

Enhedslisten var også med i forhandlingerne lige til det sidste, men valgte at stå uden for, fordi en CO2e-skat blev parkeret i en ekspertgruppe. Ifølge daværende klimaordfører Mai Villadsen (EL) leverede regeringen et ”enormt klimasvigt” ved at udskyde en politisk beslutning om en CO2e-afgift.

"Det er et kæmpe tilbageskridt for den grønne omstilling at udskyde beslutningen om en ensartet CO2-afgift mange år frem i tiden. Regeringen og partierne bag aftalen har syltet beslutningen om den nødvendige CO2-afgift," sagde Mai Villadsen.

Den nye ekspertgruppe vil få stillet et sekretariat til rådighed bestående af embedsmænd fra de involverede ministerier, og hvor formandskabet varetages i fællesskab af Skatteministeriet og Finansministeriet.

Af kommissoriet fremgår også, at der etableres en følgegruppe til ekspertgruppen, bestående af Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer, FH Fagbevægelsens Hovedorganisation, Kraka, Concito, Rådet for Grøn Omstilling, Klimarådet og Det Miljøøkonomiske Råd.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Thustrup Kreiner

Professor, Økonomisk Institut, Københavns Uni., leder, Grundforskningscentret Center for Economic Behavior and Inequality, Formand, Ekspertgruppen for Fremtidens Beskæftigelsesindsats 2023-
cand.polit. (Københavns Uni. 1994), ph.d. i økonomi (Københavns Uni. 1998)

Michael Svarer

Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, fhv. formand/overvismand, De Økonomiske Råd
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1997), ph.d. i nationaløkonomi (Aarhus Uni. 2000)

Peter Birch Sørensen

Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
lic.polit. (Københavns Uni. 1985), cand.polit. (Københavns Uni. 1980)

0:000:00