Minister åbner for rentegevinst til lejere

LEJELOV: Det kan være rimeligt at undersøge, hvordan rentegevinster på indskud til lejligheder kan gå til landets lejere, siger boligminister Carsten Hansen (S) og bliver bakket op af SF og Enhedslisten. Imens går Radikale solo i rød blok.
Foto: thit Andersen/Altinget.dk

Boligminister Carsten Hansen (S) åbner nu for, at lejerne kan høste renterne af indskuddet, som de skal betale for at få en lejlighed. I dag er det udlejerne, som får hele rentegevinsten.

"Det kan være rimeligt at undersøge mulighederne for, hvordan man på en hensigtsmæssig måde udformer bestemmelser for, at de penge [...] forrentes til fordel for lejeren, således at det svarer til at stille en sikkerhed i banken frem for hos udlejeren," sagde Carsten Hansen i sidste uge i Folketingets spørgetid.

Han understregede dog samtidig, at han først vil tage endeligt stilling efter en høring i By- og Boligudvalget på tirsdag, hvor eksperter og aktører på boligområdet skal endevende emnet.

Socialdemokraternes boligordfører, Jan Johansen, tilføjer over for Altinget | Bolig, at han og partiet mener, at lejerne "selvfølgelig skal have gavn af deres depositum":

Det er små penge, de vil kunne få i renter af deres indskud, når renten er så lav. Det skal de betale skat af, og derudover skal det administreres og beregnes, og så er pengene pludselig væk. Måske giver det endda underskud.

Torben Christensen
Adm. direktør, Ejendomsforeningen

"De penge kan stå der i mange år, så det kan gå hen og blive ret mange penge. Men hvordan det kommer bedst til gavn for lejerne, skal vi ind og diskutere," siger han.

Enhedslistens boligordfører, Lars Dohn, mener, at "det er en klar urimelighed, at så store beløb går i udlejernes lommer," mens SF påpeger, at "depositum som udgangspunkt er lejers penge."

"Så vi har ikke skiftet holdning," siger fungerende SF-boligordfører Meta Fuglsang med henvisning til et beslutningsforslag fra sidste år, der drejede renter i lejernes retning, og som SF entydigt bakkede op om.

Eneste parti i rød blok, som ikke støtter forslaget om renter til lejerne, er Radikale.

"Jeg vil gerne gøre det attraktivt for udlejere at tjene penge på ærlig vis," siger boligordfører Liv Holm Andersen (R), som dog ikke vil afvise forslaget fuldstændigt:

"Hvis det er et tema, vi åbner op for og vil diskutere i regeringen, vil jeg gerne se på det. Min umiddelbare vurdering er bare, at der ikke er behov for at lægge flere forhindringer ud for udlejerne."

Andre lande gør det
I et svar fra Carsten Hansen til By- og Boligudvalget konstateres det, at i lande som Belgien, Schweiz, Tyskland, Italien og Norge giver reglerne lejerne ret til renterne af depositummet. I Norge kan lejerne løbende kræve renterne udbetalt, mens pengene i Tyskland er låst fast på en særskilt konto, indtil lejemålet ophører.

Det rokker imidlertid ikke ved holdningen i oppositionens største parti.

"Vi er imod at rykke den økonomiske balance mellem lejer og udlejer, for vi har i forvejen et meget reguleret boligmarked i Danmark, som gør det svært at få det private udlejningsmarked til at hænge sammen," siger Louise Schack Elholm, boligordfører for Venstre.

Ejernes eller lejernes penge?
I udlejernes organisation, Ejendomsforeningen, mener direktør Torben Christensen, at forslaget vil blive en dårlig forretning for lejerne.

"Det er små penge, de vil kunne få i renter af deres indskud, når renten er så lav. Det skal de betale skat af, og derudover skal det administreres og beregnes, og så er pengene pludselig væk. Måske giver det endda underskud," siger han.

Underskud for hvem?

"For lejerne."

Hvorfor det?

"Der er kun et sted at lægge udgiften til administration, og det er på huslejerne."

Er det ikke fair nok, at forrentningen af lejerners penge går til lejerne?

"Nej, det er ikke lejernes penge. Det er en sikkerhed, som udlejer får, og den opnåede forrentning tilfalder efter reglerne udlejer. Derfor er det ikke lejernes penge. Det har det aldrig været efter gældende regler. Så det er en skrøne."

Formand for Lejernes LO, Helene Toxværd, mener, at hendes modparts argument er noget "vrøvl."

"Ja, udlejer råder over pengene, men det er lejer, som indbetaler beløbet. Derfor er det rimeligt, at lejeren får renterne," siger hun og supplerer:

"Jeg har svært ved at se det bøvlede i det, for regnestykket skal ikke gøres op hver anden dag. Det skal først ske ved fraflytning, at man gør renteberegningen op."

Flertal for ændring i 2005
Renternes rette ejermænd har været et tilbagevendende emne de senere år.

I 2005 tegnede der sig et flertal i Folketinget for at lade pengene gå til lejerne, og daværende socialminister Eva Kjer Hansen (V) satte sine embedsmænd til at finde en model, så lejeren ved fraflytning fik sit indskud tilbage med renter. Dansk Folkeparti sprang dog fra, og forslaget faldt til jorden.

I april sidste år forsøgte Socialdemokraterne sig med et nyt beslutningsforslag, der skulle forrente lejerens indskud med diskontorenten og lade pengene gå til lejeren.

"Socialdemokraterne mener, at det er uretfærdigt, at forrentningen høstes af udlejerne, uden at den kommer lejerne til gode," sagde daværende boligordfører Thomas Jensen (S), som pegede på, at "over en halv million lejere i de private udlejningsboliger hvert år bliver snydt for renterne af over 11 milliarder kroner, som de samlet har liggende i form af depositum og forudbetalt leje."

SF og Enhedslisten støttede forslaget, men Radikale var "ikke overbegejstrede":

"Når man betænker, at diskontorenten vel i dag er under en procent, men den hopper lidt op og ned, så er der jo ikke særlig mange penge i det," sagde Radikales Jørgen Poulsen.

Forslaget blev sendt tilbage til By- og Boligudvalget, som besluttede at stable en ekperthøring på benene, som altså bliver afholdt på tirsdag, og som Carsten Hansen vil se resultatet af, før han lander på en endelig beslutning.

--- 

Dokumentation

Det sagde Carsten Hansen under Folketingets spørgetid

"Det, som jeg synes, er det principielle i det, er det med, at brugen af depositum er en god måde at stille sikkerhed på for både lejer og udlejer ved indgåelse af en lejeaftale. Jeg tror, vi er enige om, at der skal være en eller anden form for sikkerhed. 

Derfor synes jeg også, det kan være rimeligt at undersøge mulighederne for, hvordan man på en hensigtsmæssig måde udformer bestemmelser for, at de penge - det er jo nogle steder forholdsvis store summer - som lejeren indbetaler til udlejeren som sikkerhed for lejerens forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning, forrentes til fordel for lejeren, således at det svarer til at stille en sikkerhed i banken frem for hos udlejeren. Men det kan man jo gøre på mange måder. Mange steder indgår den forrentning jo som en del af den administration, der foregår, osv. Og det er jo en rimelig kompliceret måde, det foregår på i dag.

Men jeg synes, det er rimeligt, at man undersøger, hvordan man forvalter det indskud, der er givet, og hvordan man finder den bedste måde at gøre det på, uden at jeg sådan skal foregribe høringens resultat."

[...]

"Selvfølgelig er det fornuftigt, som jeg har sagt i mit tidligere svar, at få kigget på, hvordan lejernes indskud bliver forvaltet, og om det bliver forvaltet på bedst mulig måde i den måde, vi har det i dag. Det tror jeg, er det nærmeste, jeg kan komme i forhold til det."


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carsten Hansen

Selvstændig public affairs-rådgiver, formand Odense Zoo, fhv. minister (S), fhv. MF
vvs-montør

Jan Johansen

Næstformand, Forsvarsudvalget, præsident, Beredskabsforbundet
servicemedarbejder (Lindø Værftet 1975)

Liv Holm Andersen

Projektleder, AAU Innovation, fhv. MF (R)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2016)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024