Når magten skifter på Christiansborg, skifter magten på Det Kongelige Teater

ARMSLÆNGDE: Med den nye bestyrelse for Det Kongelige Teater er det tredje gang i streg, at bestyrelsen udskiftes i forbindelse med et regeringsskifte. Det udfordrer armslængden og kan ende med at skade nationalscenen, der har brug for kontinuitet, lyder kritikken.

Uffe Elbæk gjorde det i 2012. Bertel Haarder gjorde det i 2015. Og her ved årsskiftet blev manøvren gentaget af den vikarierende kulturminister, Rasmus Prehn.

Alle tre kulturministre udskiftede hele eller næsten hele bestyrelsen på Det Kongelige Teater i forbindelse med de politiske rammeaftaler med nationalscenen, som tilfældigvis også lå kort efter et regeringsskifte.

Men det skal ikke længere være muligt, mener Morten Hesseldahl, der var teaterchef på Det Kongelige Teater fra 2014 til 2018.

”Bestyrelser i så store organisationer som Det Kongelige Teater skal have styr på den langsigtede strategi og de overordnede linjer. Derfor er det så vigtigt, at der både er kontinuitet, kompetence og en opbygget tillid mellem direktionen og bestyrelsen. Den mister man på gulvet, for hver gang en minister udskifter hele bestyrelsen,” forklarer den tidligere teaterchef.

Samme holdning ytrede Mogens Jensen (S) som daværende kulturordfører i 2015, da kulturminister Bertel Haarder udskiftede bestyrelsen

”Hvis man skifter hele bestyrelsen, taber man erfaring på gulvet,” lød kritikken dengang fra Socialdemokratiet.

Men det afholdte ikke Rasmus Prehn fra at foretage næsten samme manøvre, da han ved årsskiftet udskiftede fem ud af seks af de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer på Det Kongelige Teater.

Her blev Bertel Haarder udpeget som formand for bestyrelsen, mens blandt andre 3F-formand Per Christensen og direktør på Malmö Stadsteater Kitte Wagner er blandt de nye ansigter i bestyrelsen. Advokat Anders Hjulmand er den eneste genganger blandt de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Krænker armslængdeprincippet
Men årsagen til, at statsejede institutioner som DR, Dansk Filminstitut og Det Kongelige Teater overhovedet har selvstændige bestyrelser, er ifølge Morten Hesseldahl netop, at man vil sikre politikernes armslængde.

Han kalder det derfor ”ansvarsløst”, at tre ministre i streg har udskiftet hele eller næsten hele bestyrelsen i forbindelse med de tre seneste rammeaftaler, og understreger, at det kan udfordre armslængden.

”Det er en klar krænkelse af armslængdeprincippet og god forvaltningsskik, at man bruger sammensætningen i bestyrelsen som led i et politisk spil. Og armslængden er en forudsætning for, at man kan få fri kunst,” siger Morten Hesseldahl.

Finn Schumacker, der er formand for foreningen Danske Kulturbestyrelser, er enige i kritikken og kalder det en ”uheldig tendens”. Han påpeger, at ministeriet selv udarbejdede en anbefaling til god ledelse i kulturinstitutioner for snart ti år siden, hvor kontinuitet var et af nøgleordene.

”Der foregår jo løbende diskussioner af langsigtede strategier i bestyrelser. Derfor er det vigtigt for en ny bestyrelse at kende til det arbejde, der er gået forud, så man ikke risikerer at lave pludselige sving til den ene eller den anden side,” siger Finn Schumacker.

Tillid mellem direktion og bestyrelse
Morten Hesseldahl var teaterchef på Det Kongelige Teater under udskiftningen i 2015, hvor Stine Bosse blev fyret som formand til fordel for Lisbeth Knudsen.

Og selvom han understreger, at han ”heldigvis havde god kemi” med den nye bestyrelse, var det ikke uden udfordringer.

”Den bestyrelse, der ansætter en direktør, har også et udvidet ansvar for, at direktionen fungerer. Jeg stod i en situation, hvor hele den bestyrelse, der havde ansat mig, pludselig var forsvundet. Det krævede, at der skulle arbejdes for at opnå en fælles forståelse, og kunne i princippet have resulteret i mistillid og konflikt,” siger Morten Hesseldahl.

Uffe Elbæk afviser politisk vendetta
Uffe Elbæk, der som første kulturminister startede tendensen med at udskifte bestyrelsen på nationalscenen, kan i dag godt følge kritikken et stykke hen ad vejen.

”Hesseldahl har helt klart en pointe. Kontinuitet var også en del af mine overvejelser, da jeg i sin tid gjorde det,” siger han og anerkender, at det ikke ser kønt ud, at bestyrelsen har oplevet så jævnlige udskiftninger de seneste otte år.

”Når jeg alligevel gjorde det, var det fordi, Det Kongelige Teater stod i en særlig situation og havde brug for markant ny energi. Og det hensyn vejede tungere, end hensynet til kontinuitet. Men det var vitterligt ingen politisk vendetta, og jeg havde super respekt for de medlemmer, som var i bestyrelsen førhen,” siger Uffe Elbæk.

3F-formand i bestyrelsen
Den nuværende bestyrelse på Det Kongelige Teater var under beskydning lige fra start, hvor særligt valget af formanden Bertel Haarder fik en hård medfart.

Forhenværende bestyrelsesformand Stine Bosse mente ikke, at man som folketingsmedlem kunne sidde på posten, mens Morten Hesseldahl kaldte valget af Bertel Haarder for et "resultat af en politisk studehandel” i Berlingske.

Men der bliver også sat spørgsmålstegn ved andre af de udpegede medlemmer. Særligt Kitte Wagner, der er direktør for Malmö Stadsteater, og 3F-formand Per Christensen.

”Det er besynderligt, når den største medarbejdergruppe er organiseret i 3F, og Per Christensen skal sidde i bestyrelsen og lægge strategien for overenskomstforhandlingerne på teatret. Det virker helt underligt, at man kan synes, at det er en god idé. At Kitte Wagner sidder med konkurrerende virksomhed i Malmö kan også blive et problem. Det forstår jeg heller ikke, at man ikke har været opmærksom på,” siger Morten Hesseldahl.

Også Finn Schumacker fra Danske Kulturbestyrelser tror, at det kan føre til udfordringer.

”Jeg kan forestille mig, at der kommer nogle diskussioner i bestyrelsen om de mange overenskomster, der er på teatret. Hvor det er klart, at Per Christensens inputs som udgangspunkt kan blive opfattet som partsindlæg. Det er noget, som bestyrelsen så må håndtere,” siger Finn Schumacker fra Danske Kulturbestyrelser.

Per Christensen selv mener, at kritikken er "skudt hele forbi". I en mail til Altinget skriver han:

”Det er meget enkelt. Når jeg sidder i Det Kongelige Teaters bestyrelse, varetager jeg Det Kongelige Teaters interesser. For alle bestyrelsesmedlemmer gælder danske rets almindelige habilitetsregler. Dem følger jeg til punkt og prikke. I øvrigt hører den daglige, konkrete ledelse af personale til teaterledelsens opgaver,” skriver Per Christensen.

Da kulturminister Joy Mogensen (S) var på orlov, mens Rasmus Prehn (S) udpegede teatrets nye bestyrelse, har hun valgt ikke at stille op til interview, men henviser i stedet til partiets kulturordfører Jan Johansen (S).

Han afviser blankt forslaget fra Morten Hesseldahl om at sætte et maksimum for, hvor mange bestyrelsesmedlemmer en kulturminister må udskifte ad gangen. Samtidig forsvarer han udpegningen af 3F-formand Per Christensen som bestyrelsesmedlem.

"Det er meget positivt, at en person som Per Christensen er kommet i bestyrelsen. Han har den samme baggrund som mig og forstår, hvordan man får bredt Det Kongelige Teater ud, så det også taler til en ufaglært som mig," siger han.

Læs interviewet med Jan Johansen her.

Forrige artikel Udenlandsk interesse for brugte danske F-16-fly Udenlandsk interesse for brugte danske F-16-fly Næste artikel S: Vi skal som politikere have lov at præge Det Kongelige Teater S: Vi skal som politikere have lov at præge Det Kongelige Teater