Ny analyse: Andelen af træ i nybyggeri er faldet

GRØNT BYGGERI: Andelen af træ i byggeriet er faldet markant de seneste ti år, selvom det beskrives som en af de mest klimavenlige byggematerialer. Radikale Venstre kræver klar strategi for træ i byggeriet i den kommende klimahandlingsplan.

Træbyggeri er blandt de mest klimavenlige løsninger (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)
Træbyggeri er blandt de mest klimavenlige løsninger (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)
Maria Neergaard Lorentsen

Træ er blandt de mest klimavenlige byggematerialer. Alligevel er andelen af træ i boligbyggeri antageligt faldet fra 12 procent til 8 de seneste ti år.

Eller rettere: Mens boligbyggeriet har haft en vækst på mere end 50 procent, er træbyggeriet stagneret. Det viser udregninger fra organisationen Træ i Byggeriet.

"Træ er vigtigt i kampen om at gøre byggeriet bæredygtigt. Hvis vi skal nå 2030-målet, skal vi til at bygge mere i træ," siger Lauritz Rasmussen, sekretariatsleder i Træ i Byggeriet.

R: Halvdelen af nye bygninger i 2030 skal være af træ
"Tallene viser jo med al tydelighed, at der er brug for en strategi på området," siger Ida Auken, klima- og energiordfører for Radikale Venstre.

Fejlen er på reguleringens side. Man har ikke haft øjnene åbne for, at man også skulle tænke bæredygtigt på selve materialet

I partiets klimaudspil fra foråret skriver de en målsætning om, at halvdelen af alt lavt nybyggeri i 2030 skal være af træ, mens det skal gælde for 25 procent af alt højt byggeri, hvilket er væsentligt højere sat end organisationen Træ i Byggeriet, der mener, at en fordobling – altså 16 procent – er en realistisk målsætning.

Træ i Byggeriet siger selv, at det er svært at verificere tallene. Der findes nemlig ikke officielle tal for, hvor meget træ der i Danmark bruges til byggeri, og beregningerne er baseret på importeret trælast kombineret med dansk egenproduktion og eksport.

Netop derfor mener Ida Auken, at man bør sætte midler af til forskning og undersøgelser af træbyggeriet.

"Jeg har allerede været over ved boligministeren med nogle af de problemer, der er ved træbyggeri. Mere træ i byggeriet vil være en af vores hovedønsker til klimahandlingsplanen. Jeg vil blive ved med at presse på ved boligministeren og klimaministeren," siger Ida Auken om de kommende klimaforhandlinger.