Red Barnet-formand om fyret general: "Han har været ualmindeligt blind"

AFSKEDSSALUT: Jonas Keiding Lindholm var for kontant i sin ledelsesstil, siger Red Barnets formand. Den tidligere general medgiver, han indimellem har været for hård over for medarbejderne.

Fredag sagde Red Barnet farvel til sin generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm.

Ofte pakker organisationer fyringer ind i pæne formuleringer om, at det er sket efter fælles overenskomst.

Men Red Barnet lægger ikke skjul på, at man har fyret Jonas Keiding Lindholm på grund af hans ledelsesstil, som ifølge bestyrelsen har ført til personaleflugt og en række sygemeldinger blandt nøglemedarbejdere.

"Han har haft en hård og personlig ledelsesstil, som medarbejderne har slået sig på," siger Lars Svenning Andersen, der er formand for Red Barnet.

Hvad mener du med, at han har været hård? 
"Han har talt hårdt til medarbejderne og stillet meget store krav til de resultater, de skulle levere," siger han. 

Hvordan er det helt konkret kommet til udtryk? 
"Jeg har haft nogle samtaler med tidligere medarbejdere, som jeg ikke vil gengive, men kan bare sige, det ikke harmonerer med den måde, Red Barnet i vores optik skal ledes på," siger Lars Svenning Andersen.

Jonas Keiding Lindholm har været generalsekretær i Red Barnet i lidt over tre år. Organisationen har gennemgået store omvæltninger og stor vækst i antallet af bidragsygere på hans vagt. 

Sideløbende med organisationens omstilling har man sagt farvel til en stribe medarbejdere. Det har ikke fået advarselslamperne til at blinke i bestyrelsen.

"Jeg har ikke haft andre informationer, end at Jonas Keiding Lindholm har været en driftig leder, som har leveret gode resultater," siger Lars Svenning Andersen.

Påbud fra Arbejdstilsynet
Tilbage i december 2017 kunne Altinget ellers fortælle, at Red Barnet havde fået et påbud på grund af for stort et arbejdspres, mistrivsel og dårligt psykisk arbejdsmiljø i økonomiafdelingen. Den sag fik heller ikke advarselslamperne til at blinke.

"Det var nogle problemer i en konkret afdeling, og det blev der handlet på (påbud er nu fjernet red.), så der nu er langt bedre trivsel. Og det er netop CFO'en i den afdeling, som vi nu har konstitueret som generalsekretær," siger Lars Svenning Andersen.

Arbejdstilsynet gav et påbud for dårligt arbejdsmiljø og stort arbejdspres. Og det også den kritik, I nu rejser af Jonas Keiding Lindholm. Skulle I have grebet ind tidligere?

"Det tænker jeg selvfølgelig også over i dag. Men vi havde ikke informationer dengang, som gav os grund til at tro, der var et generelt problem," siger Lars Svenning Andersen.

Hvor fik I jeres informationer om medarbejdernes trivsel fra?

"De kommer fra generalsekretæren."

Det rejser så spørgsmålet, om I mener, han har ført jer bag lyset?

 "Jeg tror snarere, at han har været ualmindeligt blind," siger Lars Svenning Andersen.

Bestyrelsesformanden fortæller, at det er i løbet af efteråret, han opdager sagens alvor.

"Da flere ledere inden for kort tid siger farvel, og der samtidig kommer flere stress-sygemeldinger, siger jeg til mig selv; du bliver nødt til at tale med de medarbejdere for at finde ud af, hvad der foregår," siger Lars Svenning Andersen.

"Og det er så i den proces, jeg indser, at Jonas Keiding Lindholm har en ualmindelig hård ledelsesstil," fortsætter han.

Under Jonas Keiding Lindholms ledelse tog man initiativ til en whistleblowerordning, så medarbejdere kan tippe bestyrelsen om penible sager. 

Derfor satser Lars Svenning Andersen på, man ikke vil se lignende sager i fremtiden.

Har ikke fokuseret på sygefravær
Altinget tegnede i eftersommeren et stort portræt af den daværende generalsekretær. Her roste kilderne ham for at være en stor tænker og stærk general. Men de lod også forstå, at han stillede store krav til de ansatte i Red Barnet.

"Selvfølgelig stiller jeg store krav til mig selv og mine medarbejdere. Sagen er for vigtig til andet," sagde Jonas Keiding Lindholm dengang.

Efter fyringen er retorikken dog en anden.

"Jeg har nok været for hård i min ledelsesstil," siger Jonas Keiding Lindholm nu.

Den tidligere Red Barnet-general fortæller, at han har været optaget af at gennemføre store ændringer i Danmarks største børneorganisation. Man har blandt øget antallet af bidragsydere markant, får flere fondsmidler og når derigennem flere børn, mener han. De resultater er Jonas Keiding Lindholm stolt af.

"Jeg tror, du kan sige, at jeg har været meget optaget af de mål og resultater. At levere på den meget ambitiøse vækststrategi, som ledelsen og bestyrelsen vedtog i fællesskab. Og så har jeg ikke haft tilstrækkeligt blik for, at jeg ikke kun var forvalter af børnesagen. Jeg var også forvalter af nogle værdifulde medarbejderressourcer," siger han og fortsætter:

"Det er vigtigt for mig at sige, at der også er medarbejdere, som har trivedes med at arbejde i en organisation, der har været så ambitiøs. Men der er også mange, der har slået sig på den store omstilling, og det ærgrer jeg mig over, at jeg ikke har haft tilstrækkeligt blik for."

Har du ikke undervejs studset over, hvorfor I har et højt sygefravær, og mange medarbejdere søger væk?

"Vi er en datadreven organisation, så jeg har selvfølgelig været bevidst om det. Men jeg havde for meget fokus på at levere på resultatmålene. Det må jeg erkende," siger Jonas Keiding Lindholm.

Du siger, at målsætningerne har været meget høje. Har bestyrelsen også stillet for store krav til dig?

"Nej, jeg har oplevet, at vi i fællesskab har sat nogle meget ambitiøse målsætninger. Og at vi også har haft en åben dialog om, at det selvfølgelig også er krævende for organisationen," siger Jonas Keiding Lindholm.

Kontant tone
Til gengæld medgiver han, at der er blevet sat store krav til medarbejderne, samt at hans tone til tider har været for kontant.

"Der har været episoder, hvor jeg ikke har efterladt tvivl om, hvad jeg mente om en leverance. Uden at jeg nødvendigvis har vist forståelse for, at medarbejderen havde gjort sit bedste eller ikke havde haft ressourcer nok til opgaven. Det er jeg ikke stolt af, når jeg tænker over det i dag," siger Jonas Keiding Lindholm. 

Flere har ellers advaret ham mod sin ledelsesfacon undervejs.

"Nære medarbejdere og rådgivere har sagt til mig, at jeg med fordel kunne udvise en større forståelse i nogle situationer. Men jeg har ikke i situationen vurderet, at de havde ret," siger Jonas Keiding Lindholm.

Det fortryder han i dag.

"Måske har det været for tæt på, fordi den slags jo rører ved mit personlige lederskab. Det ærgrer mig selvfølgelig her i efterrefleksionen, at jeg ikke har været bedre til at lytte og anerkende dygtige medarbejderes indsats. Især fordi arbejdpresset i forvejen var så højt," siger Jonas Keiding Lindholm.

Det lyder, som om det først er efter fyringen, du har indset, at din ledelsesstil har været for barsk?

"Det er nok heller ikke helt forkert. Virkeligheden er, at det her stadig er ved at synke. Jeg er ikke færdig med bearbejdelsen endnu," siger Jonas Keiding Lindholm.

Præcisering 17.28: En tidligere version af denne artikel kunne forstås sådan, at bestyrelsen tager initiativ til en whistleblowerordning oven på denne sag. Jonas Keiding Lindholm har efterfølgende taget kontakt til redaktionen og gjort opmærksom på, at der allerede blev taget initiativ til whistleblowerordningen i foråret. Det bekræfter bestyrelsesformanden, så artiklen er nu præciseret.

Forrige artikel Ellemann-forklaring under angreb: Regeringen dropper vandløb med naturpotentiale Ellemann-forklaring under angreb: Regeringen dropper vandløb med naturpotentiale Næste artikel Julekalender: Dohrmann ser ikke modstandere, kun samarbejdspartnere Julekalender: Dohrmann ser ikke modstandere, kun samarbejdspartnere
For højt skolefravær koster mindst 200 familier børnechecken

For højt skolefravær koster mindst 200 familier børnechecken

STRAF: I landets fem største kommuner har mere end 200 familier mistet børnechecken, fordi deres børn har haft for meget ulovligt fravær. Aarhus-rådmand kritiserer straffen for at ramme socialt skævt, mens holdningen i København er anderledes positiv.