Regeringen lander bredere flertal om at udvide FE-kommissionen

Sagsforløbene og tiltalerne mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen skal kulegraves. Derudover får et styrket Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) til opgave at undersøge Samsam-sagen. Det står klart, efter regeringen og SF onsdag er blevet enige om en udvidelse af FE-sagens undersøgelse.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Frederik Gjersen Hansen

Regeringen står ikke længere alene i Folketinget med ønsket om forankre den kommende undersøgelse af FE-sagen i Justitsministeriet. 

Regeringen og SF  er onsdag blevet enige om en ny aftale, der fastlægger rammen for en kommende undersøgelse af FE-sagen.

Aftalen betyder, at hele forløbet omkring efterforskningen og tiltalerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen nu også skal undersøges.

Samtidig betyder aftalen, at den såkaldte Samsam-sag også skal undersøges, og at det uafhængige Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) skal styrkes. 

Med aftalen står det også klart, at der ikke vil være være flertal for den granskningskommission, som otte oppositionspartier – herunder SF – tidligere har fremsat forslag om. Forslaget om en granskningskommission skal til afstemning i Folketinget torsdag.

Ministres rolle i Findsen- og Hjort-tiltaler skal kulegraves

Aftalen slår fast, at den FE-kommission, der allerede er nedsat, skal udvides, sådan at den også skal undersøge tiltalerne mod den suspenderede FE-chef Lars Findsen og fhv. forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Undersøgelsen skal foregå for lukkede døre, men FE-kommissionen får til opgave at undersøge, hvilken rolle alle aktører har spillet i sagen, herunder også ministre. Kommissionen får også mulighed for at indkalde vidner. I aftaleteksten hedder det:

"Undersøgelsen udvides til at omfatte, om der er varetaget usaglige hensyn i forbindelse med efterretningstjenesternes og anklagemyndighedens iværksættelse og tilrettelæggelse af efterforskningen og retsforfølgningen. Undersøgelsen vil skulle omfatte alle relevante myndighedspersoner, herunder ministre, og vil skulle belyse, om der i forbindelse med efterforskningen og retsforfølgningen er varetaget usaglige hensyn, herunder f.eks. politiske eller personlige interesser. Kommissionen har adgang til alt relevant materiale og bestemmer selv, hvem der indkaldes som vidner."

Dermed åbnes der efter alt at dømme for, at kommissionen også kan dykke ned i nogle af de mest kontroversielle dele af forløbet - eksempelvis beslutningen om at aflytte Lars Findsen i mange måneder og beslutningen om at briefe udvalgte partiledere om meget private forhold, herunder Lars Findsens sexliv.  

I en pressemeddelelse bakker forsvarsminister Troels Lund Poulsen op om undersøgelsen:

"For Venstre er det afgørende, at der kommer en grundig og tilbundsgående undersøgelse af straffesagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen gennem en udvidelse af den eksisterende undersøgelseskommission. Det er nu tydeliggjort, at undersøgelseskommissionen har adgang til alt relevant materiale og selv beslutter, hvilke vidner der skal afhøres, inklusiv ministre, samt, at der afgives en offentlig beretning om resultatet," siger Troels Lund Poulsen. 

Styrket tilsyn skal undersøge Samsam-sagen

Regeringen vil drøfte de nærmere rammer for styrkelsen af tilsynet i begyndelsen af 2024. Det er hensigten, at et færdigt lovforslag skal ligge klar til sommer.

Som noget helt nyt vil Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne – det såkaldte kontroludvalg – få mulighed for at bede Tilsynet med Efterretningstjenesterne om at indlede undersøgelser af konkrete sager. 

Hidtil har udvalget og tilsynet været klart adskilt.

Når den aftalte lovændring er vedtaget, har partierne bag aftalen lovet hinanden, at TET skal anmodes om at undersøge efterretningstjenesternes ageren i Samsam-sagen.

Det bliver nemlig også muligt for tilsynet at kontrollere, om efterretningstjenesterne efterlever loven ved brug af kilder og civile agenter.

Ved fremtidige undersøgelser vil tilsynet få mulighed for at kræve skriftlige udtalelser fra efterretningstjenesterne, ligesom "relevante ledere" kan blive indkaldt til at afgive mundtlig forklaring.

Ifølge Altingets oplysninger har en stribe partier fået mulighed for at tilslutte sig aftalen, men de har alle valgt at afvise aftalen mellem regeringen og SF. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Hjort Frederiksen

Fhv. MF (V), fhv. minister og partisekretær
cand.jur. (Københavns Uni. 1972)

Lars Findsen

Fhv. chef, Forsvarets Efterretningstjeneste, fhv. departementschef, Forsvarsministeriet 2007-15
cand.jur. (Københavns Uni. 1990)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024