Rina Ronja Kari: Fælden klapper snart – stem Danmark ud af EU's finanspagt

DEBAT: Danske politikere bør trække Danmark ud af EU’s udemokratiske finanspagt og dermed sikre nærdemokratiet. Pagten kan snart blive lovfæstet i EU, og så er fælden klappet, skriver Rina Ronja Kari Folkebevægelsen mod EU.

Af Rina Ronja Kari
Medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

EU’s finanspagt lægger stramme rammer for vores økonomiske politik, både hvad angår finansloven og kommunerne og regionernes budgetter. Nu møder den endeligt modstand fra flere steder.

Traktaten gælder for alle eurolande, men da vi jo har en euro-undtagelse, var der ikke noget krav om, at Danmark skulle gå med. Det var en politisk beslutning taget af den socialdemokratisk-ledede regering tilbage i 2011 med opbakning fra blandt andre SF.

En politisk beslutning, der blev ledsaget med en politisk erklæring om, at man ville indføre budgetloven og aldrig nogensinde afvige fra den igen. Derved blev rammerne for vores økonomiske politik lagt for fremtiden. Uanset hvem vi som borgere ville vælge til Folketinget.

Finanspagt er udemokratisk
I sig selv udgør Finanspagten dermed et stort demokratisk problem.

Noget som flere og flere socialdemokrater er begyndt at indse. Derfor var det også positivt at se, at mine socialdemokratiske kollegaer i EU-parlamentet tirsdag valgte at stemme imod at gøre finanspagten til EU-lov, og altså dermed noget som Danmark ikke umiddelbart kan forlade igen.

Nu kan man kun håbe, at deres nationale partifæller og resten af Folketinget også vil være med til at prioritere nærdemokratiet, når det kommer til at vedtage budgetter. Jeg vil på det kraftigste opfordre alle vores europæiske venner til at gøre det samme. Lad os træde ud af finanspagten og sammen bringe demokratiet tættere på borgerne!

Et nationalt spørgsmål
Hvad der er den rigtige størrelse på budgettet, er hverken politikere eller fagfolk enige i. Det er i høj grad er et politisk spørgsmål. Men hvem skal bestemme, om det i et givet tilfælde er vigtigst at prioritere den grønne omstilling eller det årlige underskud på finansloven?

Jeg vil til enhver tid mene, at det må være op til de folkevalgte politikere her i landet. Sådan er det bare ikke, så længe Finanspagten lægger rammerne.

Derimod er Finanspagten udtryk for, at én bestemt økonomisk politik er den rigtige, og den eneste man må føre. Det er samtidig udtryk for en tankegang, der udelukkende ser offentlige udgifter, ja, som udgifter. Frem for de investeringer i mennesker, som det i virkeligheden er.

Fælden klapper
Danmark kan lige nu vælge at udtræde af EU’s finanspagt, såfremt et flertal i Folketinget ønsker det.

Hvis finanspagten ender med at blive til direkte EU-lov, så får vi bare kun lov til at vælge én gang, derefter klapper fælden.

Derfor er tidspunktet endegyldigt kommet: Danmark skal ud af Finanspagten, og eftersom socialdemokraterne endelig har set problemerne, så må vi da håbe, at de vil gå forrest!

Udgiftsloftet skal imidlertid overholdes, så længe Danmark er tilsluttet Finanspagten, uagtet hvilken farve dem, vi vælger til at repræsentere os i stat, region og kommune, har.

Forrige artikel Enhedslisten: Transportministeren ødelægger den danske model Enhedslisten: Transportministeren ødelægger den danske model Næste artikel Kronik: Handicappede er 1930'ernes kvinder på arbejdsmarkedet Kronik: Handicappede er 1930'ernes kvinder på arbejdsmarkedet