Rina Ronja Kari: Fælden klapper snart – stem Danmark ud af EU's finanspagt

DEBAT: Danske politikere bør trække Danmark ud af EU’s udemokratiske finanspagt og dermed sikre nærdemokratiet. Pagten kan snart blive lovfæstet i EU, og så er fælden klappet, skriver Rina Ronja Kari Folkebevægelsen mod EU.

Af Rina Ronja Kari
Medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

EU’s finanspagt lægger stramme rammer for vores økonomiske politik, både hvad angår finansloven og kommunerne og regionernes budgetter. Nu møder den endeligt modstand fra flere steder.

Traktaten gælder for alle eurolande, men da vi jo har en euro-undtagelse, var der ikke noget krav om, at Danmark skulle gå med. Det var en politisk beslutning taget af den socialdemokratisk-ledede regering tilbage i 2011 med opbakning fra blandt andre SF.

En politisk beslutning, der blev ledsaget med en politisk erklæring om, at man ville indføre budgetloven og aldrig nogensinde afvige fra den igen. Derved blev rammerne for vores økonomiske politik lagt for fremtiden. Uanset hvem vi som borgere ville vælge til Folketinget.

Finanspagt er udemokratisk
I sig selv udgør Finanspagten dermed et stort demokratisk problem.

Noget som flere og flere socialdemokrater er begyndt at indse. Derfor var det også positivt at se, at mine socialdemokratiske kollegaer i EU-parlamentet tirsdag valgte at stemme imod at gøre finanspagten til EU-lov, og altså dermed noget som Danmark ikke umiddelbart kan forlade igen.

Nu kan man kun håbe, at deres nationale partifæller og resten af Folketinget også vil være med til at prioritere nærdemokratiet, når det kommer til at vedtage budgetter. Jeg vil på det kraftigste opfordre alle vores europæiske venner til at gøre det samme. Lad os træde ud af finanspagten og sammen bringe demokratiet tættere på borgerne!

Et nationalt spørgsmål
Hvad der er den rigtige størrelse på budgettet, er hverken politikere eller fagfolk enige i. Det er i høj grad er et politisk spørgsmål. Men hvem skal bestemme, om det i et givet tilfælde er vigtigst at prioritere den grønne omstilling eller det årlige underskud på finansloven?

Jeg vil til enhver tid mene, at det må være op til de folkevalgte politikere her i landet. Sådan er det bare ikke, så længe Finanspagten lægger rammerne.

Derimod er Finanspagten udtryk for, at én bestemt økonomisk politik er den rigtige, og den eneste man må føre. Det er samtidig udtryk for en tankegang, der udelukkende ser offentlige udgifter, ja, som udgifter. Frem for de investeringer i mennesker, som det i virkeligheden er.

Fælden klapper
Danmark kan lige nu vælge at udtræde af EU’s finanspagt, såfremt et flertal i Folketinget ønsker det.

Hvis finanspagten ender med at blive til direkte EU-lov, så får vi bare kun lov til at vælge én gang, derefter klapper fælden.

Derfor er tidspunktet endegyldigt kommet: Danmark skal ud af Finanspagten, og eftersom socialdemokraterne endelig har set problemerne, så må vi da håbe, at de vil gå forrest!

Udgiftsloftet skal imidlertid overholdes, så længe Danmark er tilsluttet Finanspagten, uagtet hvilken farve dem, vi vælger til at repræsentere os i stat, region og kommune, har.

Forrige artikel Enhedslisten: Transportministeren ødelægger den danske model Enhedslisten: Transportministeren ødelægger den danske model Næste artikel Tænketank: Bankunion mindsker konsekvenser af en ny finanskrise Tænketank: Bankunion mindsker konsekvenser af en ny finanskrise
 • Anmeld

  J. Jensen

  Limpind sælges

  Nok engang forsøger Kari, at sælge en limpind, og nok engang er argumenterne hen i skoven.
  Der er jo ingen grund til at oplyse, at finanspagten nok er det bedste, der er besluttet i Folketinget i rigtig mange år, og en beslutning der fremadrettet vil forhindre en borgerlige regering i endnu engang at påføre landet et kæmpe underskud i lighed med det man oplevede i 2011, fordi et sådan underskud i Danmark altid skal betales af de dårligst stillede.
  Pagten skal udelukkende forhindre blot regeringerne i at bruge flere penge end der opkræves i skatter, og dermed gældsætte landet . Hvordan de enkelte lande fordeler deres fælleskasser er derimod op til hvert enkelt land at beslutte indenfor de aftalte rammer, og her er det udelukkende ved et demokratisk valg, at vælgerne skal beslutte om man er for skattelettelser til de rigeste eller om man er til mindre ulighed i samfundet. Det har intet med EU at gøre.

 • Anmeld

  Kim nielsen

  Kim Nielsen

  Den økonomisk politik i ømuen er baseret på Millton Freidmans teorie, der er baseret på en yderst liberaltisk politik.
  Det må konstateres den største risiko for velfærstatens overlevelse er den økononiske politik.
  De sidste 30 år er der sket en støt og gradvist forringelse af velfærden, og det er for alle områder - men især inden for det sociale område, og der er hvad enten det er enkelte ydelser efter den social servicelov og det sociale sikkerhedsnet
  Denne sparer filosofi gælder både ved lav - og højkonjunktur
  Finanspakken og den ømuen er med til at undergrave demokratiet, i det når det er EU der lægger rammerne for den økonomiske politik, så er det svært for dem, der ikke deler den førte økonomiske politik, at stemme på et parti, der deler ens politiske opfattelse, fordi alle partierne i folketinget har indrettet sig helt uforståeligt på at den bestemte økonomisk politik er naturskabt.
  Det er et godt indlæg

 • Anmeld

  ole rasmussen

  En sort overbevisning

  Nu er socialpolitikken I Danmark, som den udøves af de danske politikere, en katastrofe. Tag et kig på udviklingen i det danske samfund siden 1991, og fortæl hvordan den ser ud i din optik i stedet for at lægge skylden på EU. Kun med enighed på EU plan kan landene i fremtiden sikre sig mod den udstødelse af borgere til yderligere fattigdom, sådan som vi ser det ske i Danmark i dag. Du skriver grøn omstilling, så er det dit ærinde, under et nationalistisk banner, at kunne stjæle endnu flere penge op af lommerne på de fattigste borgere i dette land, for at tilgodese dig og din besynderlige overbevisninger.

 • Anmeld

  Kim nielsen

  J.Jensen hjemmets første mand

  Igen demonstrere du uvidenhed om EU
  Finanspakken er ikke alle blevet kristiseret fra forfatteren, men også fra en række økonomer både i Danmark og fra udlandet om at bremse væst og udvikling og skabe ulighed.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Den er god med dig og dine kommentar, og selvopfundne argumenter du kan tage afstand fra. Prøv at holde dig til emnerne og argumentere ud fra det.
  Din debatform er i længden ret trættende

 • Anmeld

  Kim nielsen

  Ole Ramusen

  Det er underligt at nogle har behov for at udstille deres uvidenhed
  Det er ikke alene EU der lægger rammerne for den økonomisk politik, men ifølge fianspakken kommer med henstiling til finansloven.
  Under den lyse blå regering 2011-2015 anbefalede EU Danmark om af forringe efterlønnen, fleksjobsordningen og spare på udgifterne til førtidspension
  Det efterleve den lyse blå regering
  Den økomiske politik er igen med at smadder vores velfærdstat - og du og dtbandet åndsgeni kan syne at det er fedt, at det vores forfædre med hårdt slid og afsavn fik opbygget.
  Tak for kaffe

 • Anmeld

  Kim nielsen

  J. Jensen

  Det er jo ikke selvopfundne argumenter det er fakta
  Jeg ved godt du ihærdig har nægtet det
  Når jeg har smidt dokumentation i hovedet på dig, har du prøvet at kalde det citatfusk eller er kommet til at give mig ret ved at skrive ifølge EU - anbefaling
  Og det jeg skriver har meget relevans for forfatterens indlæ

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  At du gider gentaget dine inddlærte nonsens paroler. Henvis istedet folk til at læse det samme vrøvl på kpnet, så kunne vi andre slippe for en tid

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen

  Det er ikke noget vrøvl, men jeg kan forså at du - som går ind for en føderation af selvstændig stater i EU, dog med en europæisk regeringer der kan bestemmer hen over hovedet på det pågældende medlemsland - man kan sige at det førerer ikke har levet forgæves og Radikale var jo også gode til at lovprise ham - synes det er noget vrøvl.

  På EU -top mødet i marts 2012/blev den såkaldte Europluspagt vedtaget.
  Her blev der lagt op til en stram styring af de offentlige budgetter og reformer af en række sociale ydelser.
  Danmark tilsluttede sig uden at afholde folkeafstemning.

  I Europluspagten stod der direkte, at landene skal gennemføre en >> begrænsning af førtidspensions -ordninger <<.

  I et dokument fra 2011 kommer fra EU s ministerråd med henstillinger til Danmark om >> at tage stilling til yderligere skridt til at øge det langsigtede udbud af arbejdskraft med henblik på at styrke beskæftigelsen og de offentlige finansers holdbarhed ved at implementere den nylige besluttede reform af efterlønsordningen, ved at gennemføre en reform af førtidspensionen og ved i højere grad målrette tilskudsordninger ( som fleksjobsordningen) til mod de mest sårbare grupper grupper <<

  Det valgte SRSF - regeringen at efterkom med sin reform af førtidspension og fleksjob.

  Jeg kan godt forstå J.Jensen har behov for at beskylde, at det er selvopfundne argumenter om EU s anbefalinger - idet det passer ikke ind i de radikales fortælling om at EU er garant for den sociale sikkerhed.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Jeg kan læse, at det ikke var dig, der havde vagten som Kim Nielsen den 28 november i Corduas klumme af 28. november, hvor du endte med at have en vis forståelse for ikke hele tiden, at skulle opfinde egne argumenter for at kunne imødegå dem alene for at spolere alle debatterne i Altinget

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  De fokevalgte bestemmer men ja, men skal have strammere tøjler.

  "Hvem skal bestemme, om det i et givet tilfælde er vigtigst at prioritere den grønne omstilling eller det årlige underskud på finansloven", spørger RRK og oplyser at hun mener; "at det at det må være op til de folkevalgte politikere her i landet". Enig, men vi bør ikke kun begrænse den overstatslige magt men også den nationale.

  Vi må tage legetøjet fra de folkevalgte konkret; deres ret til offentlig gældsætning og vi må lægge loft over deres ubegrænsede ret til skatteudskrivning. Lad os få disse to værn mod politikernes hærgen, ind i Grundloven.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  I ovenstående

  bedes den nådige læser bortse fra fjerde ord.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Som ofte

  Er undertegnede vel ude af fokus :) men gerne i periferien af sagens kerne!

  Ooooog derfor Kære Rina Ronja Kari - tak endnu engang for dit knald hårde arbejde og indsats - virkelig noget der rykker - hver gang!
  Håber du holder til det og tror at dine nærmeste må være ved at sprænges af stolthed over dig! Kh

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Meningers mod er ok,....men....

  ...Indsigt er guld....
  Selv om jeg i mangt og meget er uenig med RRK,... respekterer jeg, at man så ivrigt og hovedkuls kaster dig ud i alt og intet. Men det bliver problematisk, hvis man ikke har særlig stor viden og indsigt i det, man vil argumentere imod.
  I ovenstående forbindelse må der sættes spørgsmålstegn ved, om RRK reelt har den dybere indsigt i tema, emne og konsekvenser.
  I længden står man sig altså bedst ved at danne sig sine synspunkter og at tage sine vurderinger og beslutninger på et vidende, oplyst og velgennemtænkt grundlag.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  I R Bertelsen meninger har man lov til,at have - men man kan ikke nægte fakta

  Det er interessant at du beskylder nogen for ikke at sætte sig ordentlig ind i tingene eller som du udtrykker det ikke har særlig stor viden og indsigt.
  Er der nogen som ikke har problem med at demonstrere udvidenhed og manglende indsigt, så er det dig
  Den økonomisk teorie bag finanspakken er med til at undergrave den danske velfærdsstat og jeg kan godt se, hvis du ikke føler eller tror på, at du selv eller dine pårørende ikke har brug for velfærdsstaten og den solidaritet velfærdsstaten bygger på og er tilhængere af konkurrence samfundet, hvor den rabiate liberaltisk grundholdning at enhver er sin lykkesmed og om omvendt at sygdom, ledighed og fattigdom er den enkeltes eget problem
  Jeg har anbefalede dig at læse bogen om kampen om Demokrati i Europa og vil yderligere anbefale dig at læse fundamentet under EU vakler, og se lidt ud i Europa, hvor der er massiv kritik af den økonomiske politik i EU