Sådan vil politikerne prioritere genåbningen af sundhedsvæsenet

PRIORITERING: Det er sundhedsmyndighederne, der skal afgøre, hvem der skal behandles, når sundhedsvæsnet gradvist genåbnes. Det mener sundhedsordførerne. De har dog også har bud på hvilke patienter, der bør stå forrest i køen.

Hvilke operationer og undersøgelser kan man i sundhedsvæsnet gradvist begynde at foretage igen?

Det spørgsmål skal Folketingets partier være med til at tage stilling til på et oplæg fra Sundhedsstyrelsen.

Det var et af budskaberne, da statsminister Mette Frederiksen (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i går mandag holdt pressemøde om den delvise genåbning af Danmark efter påske.

"Når sundhedsvæsenet lige nu er meget fokuseret på corona, og andre operationer og behandlinger bliver udskudt, så risikerer vi, at mange andre patienter kommer i klemme. Derfor skal vi åbne op for noget af den anden aktivitet i sundhedsvæsnet igen," sagde Mette Frederiksen på pressemødet i Statsministeriet.

Sundhedsstyrelsen skal levere det faglige indspark til åbningen, men Magnus Heunicke forklarede, at han vil "drøfte" spørgsmålet med Folketingets partier. Statsministeren forklarede samtidig, at åbningen af sundhedsvæsenet vil være et af fem forhandlingsspor, som regeringen nu sætter i gang. 

Altinget har talt med en stribe af Folketingets ordførere om deres prioriteter til forhandlingerne.

 

Martin Geertsen

Martin Geertsen, sundhedsordfører, Venstre:
I forhold til at genåbne sundhedsvæsenet gradvist - hvad er så jeres udgangspunkt, når I bliver indkaldt til møde med sundhedsministeren?

"Der skal laves en strategi for en gradvis genåbning af sundhedsvæsenet. Og her skal sundhedsmyndighederne sætte sig for bordenden, mener jeg. Og når jeg siger sundhedsvæsnet, så tænker jeg også praktiserende speciallæger, privathospitaler og de andre private aktører på sundhedsområdet."

Men hvis sundhedsmyndighederne skal lave strategien og sidde for bordenden, hvilken rolle skal I som politikere så spille?

"Jeg ved ikke, hvilken proces sundhedsministeren vil sætte i gang, og hvilken strategi myndighederne laver. Men når planerne bliver lavet, så må vi jo se, om der er spørgsmål, der kræver politisk involvering. Det er svært at sige på forhånd, når vi ikke ved mere, end vi gør nu."  

 

 Stinus LindgreenStinus Lindgreen, sundhedsordfører, Radikale:

Hvad er vigtigt for Radikale, når I skal mødes med sundhedsministeren om en genåbning af sundhedsvæsenet?

"Jeg er bekymret for, at der kan gå partipolitik i beslutningen om, hvilke behandlinger der først skal åbnes op for. Det er vigtigt, at man lytter til styrelserne, regionerne og måske de enkelte sygehuse. Det er jo meget forskelligt, hvad man lokalt har af ledig kapacitet. Vi skal for alt i verden undgå, at man på Christiansborg beslutter, at alle sygehuse skal prioritere bestemte behandlinger, hvis det kapacitetsmæssigt slet ikke giver mening nogen steder lokalt."

Hvordan vil du sikre, at det ikke sker?

"Inden vi nationalt beslutter noget, så skal vi have et overblik over, hvordan udfordringerne og kapaciteten er rundt på sygehusene. Udgangspunktet må være, at vi skal se efter, om vi kan åbne for behandlinger, der ikke lægger beslag på intensivpladserne. Og vi går efter at genåbne aktivitet, hvor patienterne ikke bliver indlagt, men kommer hjem samme dag. Samtidig skal det også undersøges, i hvilket omfang de praktiserende speciallæger kan åbne op igen."

 

Peder Hvelplund

Peder Hvelplund, sunhedsordfører, Enhedslisten: 

Hvilke indsatser mener I bør prioriteres? Og hvorfor?

"Jeg kan se, at der er brug for fokus på psykiatrien. Her har vi set en nedgang i antallet af patienter, der søger hjælp. Og det er næppe, fordi den mentale velfærd har været stigende. Derfor er det nødvendigt at få en skærpet opmærksomhed på den ambulante og opsøgende indsats."

"Lidt det samme gør sig gældende på andre områder. Folk har isoleret sig mere, og vi kan have en begrundet mistanke om, at der er flere, der går rundt med ubehandlede lidelser. Vi risikerer at få en kæmpestor pukkel, hvis vi ikke er opmærksomme på det."

Både statsministeren og sundhedsministeren gjorde det klart på pressemødet, at genåbningen skal hvile på sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Bør I som politikere blande jer i, hvilke indsatser der skal prioriteres på sundhedsområdet?

"Det er helt klart en balancegang. På den ene side skal det afgøres af de sundhedsfaglige vurderinger, men det bliver som med alt muligt andet en politisk beslutning, hvor man vælger at prioritere."

Hvis nu sundhedsmyndighedernes anbefalinger går imod jeres ønsker, hvordan vil du så reagere på det?

"Det tror jeg nu ikke, de gør. De beslutninger, vi træffer, skal hvile på et solidt sundhedsfagligt grundlag, og det er klart, at hvis de sundhedsfaglige anbefalinger går imod vores prioriteter, så står min argumentation selvfølgelig væsentligt svagere."

 

 Liselott BlixtLiselott Blixt, sundhedsordfører, Dansk Folkeparti:  

Er det et politisk spørgsmål, hvilke patientgrupper man skal lade komme til behandlinger og undersøgelser?

"Nej, det må fagligt begrundet, hvem der har det værst. Men for mig at se så er det helt afgørende, at vi ikke får åbnet op uden at sikre, at der er værnemidler nok til personalet i sygehus- og plejesektoren. Hvis ikke vi har nok masker til medarbejderne på plejehjemmene, så kan vi ikke øge aktiviteten på sygehusene."

Har du svært ved at se, hvad I så skal mødes om?

"Jeg glæder mig til at se, hvilke beregninger der ligger til grund for, at man nu kan åbne op i samfundet. Jeg mangler nogle estimater på, hvor mange vi kan behandle om to-tre uger, hvis antallet af coronapatienter til den tid er højere. Så vil jeg være bekymret for at love noget."

Men hvis der nu er kapacitet til at behandle flere, hvem bør man så prioritere?

"Jeg ser gerne, at det er de patienter, som har det værst. Dem med smerter, eller kræftpatienter, der skal til kontrolscanninger eller lignende patienter. Men en ting er, hvilke patienter der har mest behov, noget andet er, hvad der rent praktisk er muligt at åbne op for."

 

Kirsten Normann Andersen

Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører, SF:

Hvilke indsatser mener I bør prioriteres? Og hvorfor?

"Jeg har noteret mig, at vi halter bagefter på udredningen. Det er typisk patienter, der har været tilbageholdende med at gå til lægen på grund af corona. Det er både i psykiatrien, hjertepatienter og patienter, der fejler alt muligt andet."

Både statsministeren og sundhedsministeren gjorde det klart på pressemødet, at genåbningen skal hvile på sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Bør I som politikere blande jer i, hvilke indsatser der skal prioriteres på sundhedsområdet?

"Først og fremmest er det en sundhedsfaglig prioritering, der er brug for. Jeg håber alligevel, at ministeren inviterer til møde tidligere. Jeg tror, alle sundhedsordførere får henvendelser om, at det, der bliver meldt ud, ikke nødvendigvis sker i praksis. Det er jeg bekymret for."

Så du siger, at det er sundhedsmyndighedernes anbefalinger, der skal have førsteret, men at det er jeres opgave at være en slags vagthund?

"Det synes jeg, det er. Vi er optaget af, om det, der bliver meldt ud, også rent faktisk sker. Den rolle synes jeg, vi har haft under hele coronaforløbet."

 

Per Larsen

Per Larsen, sundhedsordfører, Konservative:

Hvilke indsatser mener I bør prioriteres? Og hvorfor?

"Det må være ud fra en sundhedsfaglig vurdering, man kommer i gang med det, der rækker ud over det akutte"

"Som udgangspunkt må det være det, der haster mest. Der er masser af undersøgelser og behandlinger, der er blevet aflyst, som hober sig op."

Heunicke peger på kronikere som en gruppe, man kunne åbne op for behandling af igen. Er det en prioritering, du er enig i, eller hvad vil I prioritere?

"Det må være dem, der er hårdest ramt rent lægefagligt. Det må være dem, der er i risiko for, at deres sygdom forværres. Og så er det klart, at mennesker, der lever med stærke smerter, også er på listen over dem, der skal til. Men jeg synes, det må bero på en lægefaglig vurdering frem for en politisk vurdering"

Både statsministeren og sundhedsministeren gjorde det klart på pressemødet, at genåbningen skal hvile på sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Bør I som politikere blande jer i, hvilke indsatser der skal prioriteres på sundhedsområdet?

"I den her udvikling, hvor man er kommet bagefter, og både udredningsgarantien og behandlingsgarantien er sat ud af kraft, så vil min anbefaling være, at man tager en lægefaglig vurdering. Og så skal patientrettighederne træde i kraft igen hurtigst muligt. Det betyder, at regionerne skal berede sig på, at de rettigheder ikke er sat ud af kraft for evigt"

Er det regionerne, der skal komme med indspil til, hvilke indsatser der skal starte op igen?

"Det må være ude på hospitalerne, de træffer afgørelserne. For de kommer til at stå på mål for patientrettighederne den dag, vi indfører dem igen."

Ifølge Altingets oplysninger er ordførerne ikke inviteret til forhandlinger endnu. 

,

Forrige artikel Bredt flertal i Folketinget klar med hjælpepakke til sociale organisationer Bredt flertal i Folketinget klar med hjælpepakke til sociale organisationer Næste artikel For coronakrisens altmuligmænd er indholdet af krisen underordnet. Processerne er velkendte For coronakrisens altmuligmænd er indholdet af krisen underordnet. Processerne er velkendte
Holstein: Støjbergs tale lignede en afskedstale   

Holstein: Støjbergs tale lignede en afskedstale  

LANDSMØDE: Jakob Ellemann forsøgte med sin landsmødetale at favne både Tommy Ahlers-segmentet og det jyske segment. Efter Støjbergs tale peger pilen i retning af, at hun forlader partiet, vurderer Altingets politiske kommentator Erik Holstein.