Sportsarena, salmebøger og misbrugsbehandling blandt de nordatlantiske fingeraftryk på finansloven

Dette års nordatlantiske pulje i finansloven er på mere end 80 millioner kroner til en bred vifte af ting, lige fra støtte til en ny færøsk sportsarena over en lang række socialpolitiske initiativer i Grønland til en pulje til unges rejser i rigsfællesskabet.

Foto: Føroya Arena
Andreas Krog

Når finansministeren hvert år samler flertal for næste års finanslov, så er der ofte også en pose penge til projekter på Færøerne og i Grønland. Projekterne er udvalgt ud fra hvad de to færøske og de to grønlandske folketingsmedlemmer er kommet med af ønsker.

I år er den såkaldte nordatlantpulje på i alt 81,2 millioner kroner over de næste fire år, hvoraf Grønland har fået 46,3 millioner, Færøerne har fået 32 millioner og tre millioner kroner går til et projekt på tværs af rigsfællesskabet.

Midlerne bliver strøet ud over en lang række projekter lige fra salmebøger til en sportsarena. Se boks nederst.

Afhøres i trygge omgivelser 

Det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) har sikret sig 2,4 millioner kroner i 2022 og 2023 til etablering af en sorglinje i Grønland for efterladte og pårørende ved dødsfald, samt 16,9 millioner kroner over fire år til såkaldte børnehuse, som kan udrede og hjælpe børn udsat for overgreb, for eksempel seksuelle overgreb eller vold i familien.

”Jeg vil med de nye midler styrke arbejdet med at bekæmpe seksuelle overgreb på børn. Derfor er jeg glad for vi har fået afsat 16,9 mio. kr. til at etablere børnehuse, hvor fokus udelukkende er på barnets tarv. Her kan børn udredes og videoafhøres i trygge omgivelser, hvilket forhåbentlig vil gøre der er flere beviser og mere fokus på at det er børnevenligt og der er fagpersoner, som sikrer hurtig hjælp og behandling til barnet,” siger Aaja Chemnitz Larsen.

Hun har også fået to millioner kroner i 2023 til støtte til etableringen af et grønlandsk nationalgalleri for grønlandsk kunst, 400.000 kroner over fire år til etableringen af et lavineberedskab samt 500.000 kroner i 2022 til grønlandske salmebøger og forskønnelse af den grønlandske kirkegård i Danmark.

Misbrugsbehandling til grønlandske indsatte

Aki-Matilda Høegh-Dam fra det socialdemokratiske grønlandske parti Siumut har sikret sig otte millioner kroner over fire år til Kofoeds Skole i Nuuk's arbejde med hjemløse grønlændere, tre millioner kroner til sproglæringsplatformen LearnGreenlandic og syv millioner kroner over fire år til radio for grønlændere i Danmark samt fire millioner kroner til misbrugsbehandling for grønlandske indsatte i det danske fængsel Herstedvester.

”Siumut finder det bekymrende at der ikke forefindes adgang til misbrugsbehandling for grønlandske indsatte på deres eget sprog. Da dette område er et dansk ansvarsområde, og da det går direkte i strid med menneskerettighederne, har Siumut ønsket at regeringen afsætter 4 millioner kroner til at sikre misbrugsbehandling på grønlandsk fra 2022 til 2025. Derudover ønsker Siumut også at dette emne tages op på regeringsniveau med Naalakkersuisut, så man kan finde en løsning på længere sigt,” siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Rådgivning til kræftramte

Aaja Chemnitz Larsen og Aki-Matilda Høegh-Dam har sammen taget initiativ til at Kræftens Bekæmpelse i Grønland, Neriuffik, får to millioner kroner til etablering af et hus til kræftramte i hele landet, som skal huse kurser, møder og rådgivning til kræftramte i Grønland.

”Det er dejligt vi kan samarbejde om en så vigtig sag samt en lang række andre gode, nye ting, som gerne skulle komme befolkningen bredt til gavn,” siger Aaja Chemnitz Larsen.

Ny sportshal

De to færøske folketingsmedlemmer Sjúrður Skaale fra det socialdemokratiske parti Javnaðarflokkurin og Edmund Joensen fra det borgerlige-liberale parti Sambandsflokkurin fremsatte sine ønsker sammen.

Færingerne har fået 30 millioner kroner over fire år som tilskud til øgruppens storstilede projekt med at etablere en ny sportshal med navnet Føroya Arena. Et projekt, der i alt løber op i 217 millioner kroner.

Det er også blevet til to millioner kroer i 2023 til et søfarts- og kulturhus i Miðvági på Færøerne.

Udbredt viden

Og endelig, så gik Aaja Chemnitz Larsen, Edmund Joensen og Sjúrður Skaale sammen om at sikre tre millioner kroner over to år til en ny pulje under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som hedder Ungefællesskaber på tværs af Færøerne, Grønland og Danmark.

Projektet har til formål at skabe en større viden om rigsfællesskabet, og eksempelvis organisationer, skoleklasser og lignende vil kunne søge støtte fra puljen til rejser i rigsfællesskabet.

”Gensidig kendskab og forståelse er den vigtigste forudsætning for et velfungerende samarbejde på tværs af Rigsfællesskabet. Færinger og grønlændere har en ret stor viden om Danmark og dansk kultur, men det kan knibe lidt den anden vej,” siger Edmund Joensen og fortsætter:

”Derfor glæder det mig, at vi har fået bevilget penge til projektet, sådan at vi får udbredt viden om rigsfællesskabet blandt vores børn og unge, som efter min mening er det bedste sted at starte. Håbet er, at båndene mellem vores unge bliver styrket, og at vi på den måde kommer de fordomme, der som oftest opstår af manglende viden, til livs.”

Foto:

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Edmund Joensen

Fhv. MF (Sambandsflokkurin)
Erhvervsdrivende

Sjúrður Skaale

MF (JF), næstformand, Færøudvalget
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1997)

Aaja Chemnitz Driefer

MF (IA), formand, Arktiske Parlamentarikere
cand.scient.adm. (Ilisimatusarfik 2004)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024