Vækstregnskab for Altinget-gruppen med lille overskud

OM OS: Koncernen bag Altinget.dk, Mandag Morgen, Altinget.se og Grønbechs Hotel offentliggør vækstregnskab, der vender underskud til lille overskud. Bankmanden Torben Laustsen er ny i bestyrelsen.

Rasmus Nielsen Holding ApS aflægger i dag koncernregnskab for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Gruppen omfatter fire driftsselskaber i Danmark og Sverige: ApS Altinget.dk, Mandag Morgen ApS, Altinget AB samt Ejendomsselskabet Stedets Ånd ApS (Grønbechs Hotel i folkemødebyen Allinge).

Driftsselskaberne i gruppen under selskabet har i året samlet udvist stor organisk vækst for egne midler. Bruttoresultatet blev 76,8 millioner mod 49 millioner året før – en fremgang på 57 %.

Selskabets resultatopgørelse udviser herefter et beskedent overskud efter skat på 0,4 millioner kroner, hvorved udviklingen er vendt fra underskuddet på 5,2 millioner kroner året før.

Brydes tallet ned, stod det ældste driftsselskab ApS Altinget.dk økonomisk bag driften af de tre øvrige, nyere selskaber, der igen kom ud med underskud. Der er truffet foranstaltninger, så disse selskaber efter investeringsfasen allerede fra 2018/19 vil bidrage mere positivt til gruppen.

Selskabets første bestræbelse på privat systemeksport – Altinget.se – udviser fortsat stor omsætningsfremgang, kundefastholdelse som i Danmark og fortsat faldende underskud.

Samfundsbidraget er ufortrødent stigende. Der betales 0,4 millioner kroner i dansk selskabsskat, hvortil kommer dansk og svensk moms samt skatter på de ansattes løn. Gruppen beskæftiger 149 årsværk mod 124 år før – en fremgang på 25 fuldtidsansatte eller 20 %.

Selskabets balance pr. 30. juni 2018 udviser en negativ egenkapital på 9,9 millioner kroner mod -10,4 millioner året før. Dermed er der taget fat på den allerede lovede opbygning af egenkapitalen, som forventes positiv fra ultimo 2020; det år, vi i januar markerer og fejrer de første 20 år.

I forbindelse med lidt mere kontrolleret vækst de følgende år er målet på to-tre års sigt for ejer, bestyrelse og direktion 15 % overskudsgrad svarende til målet for andre europæiske medieselskaber med professionelle målgrupper.

Det fra revisor anmærkningsfrie koncernregnskab aflægges fra og med i år også på engelsk af hensyn til gruppens internationale profil.

Fornyelse og kontinuitet i bestyrelsen
Regnskabet blev fremlagt på selskabets ordinære generalforsamling, der nyvalgte den mangeårige bankdirektør og formand for Danbolig A/S Torben Laustsen til bestyrelsen. Her afløser han konsulent Max Damgaard, Væksthus Hovedstadsregionen.

Cand.merc.jur. Max Damgaard (47) bankede selv med en kollega på vores dør i 2013, fordi de ud fra en analyse af vores offentliggjorte regnskaber troede på, at vi godt kunne præstere mere vækst. Og det tør nok siges, at Max fik ret. Han trådte i december samme år ind i et nydannet advisory board, som udviklede sig til en egentlig bestyrelse.

Efter det første år fik vi en gazelle-pris for fordoblet størrelse på fire år, og vi har netop fået den fjerde i træk. Det er en vækstkonsulent værdigt. Inderligt tak til Max Damgaard for hans store, personlige engagement og for de velegnede redskaber, han tog med fra Væksthuset. Et sted, enhver iværksætter bør henvende sig.

Bankmanden Torben Laustsen (59) har særlig interesse for forretningsudvikling og entreprenørskab og møder med generelle regnskabs-, finans-, ledelses- og branding-kompetencer på højt niveau.

Torben Laustsen blev anbefalet af brede kredse, vi har tillid til, og vi kendte ham ikke på forhånd. Han er således udpeget på baggrund af personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, herunder behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet.

Det passer perfekt i vores planer, at han i sommer levede op til sit personlige løfte om at forlade Nordea efter 40 års tjeneste for at hellige sig bestyrelsesarbejde og rådgivning. Siden er han blevet executive advisor i Langkjaer Cyber Defence. Når dertil lægges hans imødekommende personlighed, er jeg sikker på, vi har trukket det rigtige kort.

Gruppens adm. direktør og adm. chefredaktør er Per Mikael Jensen. Bestyrelsen består herefter af undertegnede stifter og ejerleder som formand, ejerleder, direktør Christian Peytz, Peytz & Co., samt altså Torben Laustsen. Det er i øvrigt planen senere at udvide bestyrelsen.


Rasmus Nielsen
Udgiver

Forrige artikel Folketinget får ny vicedirektør Folketinget får ny vicedirektør Næste artikel Vagtskifte i Tuborgfondet: Anne-Marie Skov går fra direktør til formand Vagtskifte i Tuborgfondet: Anne-Marie Skov går fra direktør til formand
Alle partier står bag aftale om genåbning: Her er hovedpunkterne

Alle partier står bag aftale om genåbning: Her er hovedpunkterne

FASE 4: Restauranter må holde længere åbent, men forsamlingsforbuddet består, og hårdt ramte brancher skal fortsat have hjælp. Det er nogle af hovedpunkterne i den aftale, regeringen netop har landet med alle Folketingets partier. Se dem alle her.