Om Altinget Børn

OM OS: Altinget Børn giver dig nyheder, analyse og debat om børneområdet. Nichemediet dækker de vigtigste politiske aspekter af børne- og ungdomslivet og følger kritisk den politiske målsætning om at gøre Danmark til verdens bedste land at være barn i.

Med en central placering i regeringens forståelsespapir og en statsminister, der titulerer sig selv som børnenes statsminister kommer politik om børn og børnelivet til at spille en afgørende rolle i dansk politik i den kommende tid.

Børnelivet er blevet en politisk kamplads, der har bragt følelserne i kog på Folketingets talerstol og fået danskere i hobetal til at demonstrere i gaderne. 

Nu skal drømme, ambitioner og mål forvandles til økonomiske aftaler, lovtekst og handling. Det politiske arbejde kommer til at involvere alt lige fra forhandling af minimumsnormeringer, over indretningen af fremtidens pædagoguddannelse til fokus på børn og unges trivsel.

Store omvæltninger er dog sjældent nemme at udføre og forude venter med sikkerhed små og store politiske slagsmål.

Derfor følger vi i 2020 særligt forhandlingerne om modellen for minimumsnormeringer, udrulningnen af regeringens børneplan, pædagoguddannelsen og hele trivselsdebatten særligt tæt.

Gennem kritisk og konstruktiv behandling sætter Altinget Børn altså de politiske ambitioner under lup. Politik er ikke noget, vi leger.

Altinget Børn er målrettet alle, der arbejder professionelt med udviklingen på børne- og ungeområdet. Det gælder med andre ord folketings- og kommunalpolitikere, Børne- og Undervisningsministeriets samt Social- og Indenrigsministeriets departementer og styrelser, interesseorganisationer, børne- og ungeforvaltningerne i kommunerne, daginstitutioner, fritidshjem og private pasningsordninger, leverandører af digitale løsninger med mere.

Udgivelser
Altinget Børn udkommer hver mandag med et overblik over vigtige begivenheder på hele velfærdsområdet. Tirsdag og fredag kommer et nyhedsbrev med nyheder, analyse og baggrund. Torsdag sender vi et debatnyhedsbrev ud, hvor centrale aktører giver deres besyv med om centrale dagsordener på området.

Kontakt
Hvis du har ideer eller input til interessante historier, er du velkommen til at kontakte redaktionen:

Du kan sende navnenyheder og kalenderstof til servicestof@altinget.dk

Følg Altinget Børn på Twitter: @AltingetBoern

Abonnement
Har du spørgsmål til dit abonnement, så kontakt adm@altinget.dk

Annoncer
Ønsker du at annoncere eller få din jobannonce på Altinget Børn, så kontakt Altinget Annoncer på 3177 8046 eller annonce@altinget.dk.

Næste artikel Jobannoncer på Altinget