Karina Adsbøl
 svarer 
Mattias Tesfaye

Hvad er klasseloftet for en 0. klasse med skolestart i august 2024?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Børne- og Undervisningsudvalget, Spørgsmål 247

Vil ministeren redegøre for, hvad klasseloftet er for en 0. klasse med skolestart i august 2024, og kan der dispenseres fra klasseloftet, der gælder ved skoleårets start?

Svar fra mandag den 13. maj 2024

De nye regler om et sænket klasseloft i børnehaveklassen og 1.-2. klasse træder i kraft 1. august 2024 og får virkning for nye årgange, der er påbegyndt i børnehaveklassen fra og med skoleåret 2024/25. Det betyder, at elevtallet i en børnehaveklasse med skolestart i august 2024 ved skoleårets begyndelse ikke må overstige 26.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal. Særlige tilfælde kan fx være tilfælde, hvor en enkelt eller nogle få tilflyttere til et skoledistrikt ellers ville betyde, at eksisterende klasser skal deles i to meget små klasser. For børnehaveklassen og 1.-2. klasse vil det efter de nye regler med ikrafttræden 1. august 2024 være muligt i særlige tilfælde at tillade op til 28 elever ved skoleårets begyndelse, mens det for 3.-9. klassetrin som i dag vil være muligt at tillade op til 30 elever ved skoleårets begyndelse.

0:000:00