Billige boliger til storbyer på finansloven

BOLIG: I fremtiden får kommunerne mulighed for at reservere op til 25 procent af et nyt boligområde til almene boliger. Samtidig afsætter regeringen, SF og Enhedslisten en halv milliard kroner til at sikre billige boliger i de fem største byer.

Regeringen, Enhedslisten og SF er blevet enige om at ændre planloven, så kommunerne kan kræve, at hver fjerde bolig i et nyt byområde er almennyttig.

Det er et brud med regeringens hidtidige linje i spørgsmålet om, hvordan der sikres billige boliger i de store byer – og især i hovedstaden.

Aftalen betyder, at alle kommuner får mulighed for at lave lokalplaner, der kræver op til 25 procent almene boliger i området. Det er dog kun i nye områder, hvor der planlægges, at kommunerne kan stille den type krav.

Derfor har regeringen, SF og Enhedslisten skabt en ny lånemulighed for de fem største kommuner. Her kan de almene boligorganisationer låne ekstra penge til at opkøbe grunde, der ellers ville være for dyre. Aftalen betyder, at der afsættes 500 millioner kroner til rentefrie lån de næste ti år.

Københavnerproblem
Ændringen i planloven har været Københavns overborgmester Frank Jensens (S) mærkesag i årevis, og det er da også primært i København, der er problemer med, at grundpriserne er høje.

De nye muligheder kan ifølge Miljøministeriet skabe mulighed for at bygge 6.600 billige boliger i hovedstaden. Den nye lånemulighed alene står ifølge Boligministeriet for 2.600 af dem.

Og boligminister Carsten Hansen (S) er da også meget tilfreds med, at det endelig er lykkedes at give de store byer et nyt værktøj.

"Hvis vi skal bevare sammenhængskraften i vores store byer, så er det helt afgørende, at byen ikke opdeles,” siger Carsten Hansen i en pressemeddelelse om aftalen.

 

,

Forrige artikel Alment krydspres på Carsten Hansen Alment krydspres på Carsten Hansen Næste artikel Reaktioner: Jubel over ny planlovsmulighed