Frank Jensen (62)

Fhv. justits- og forskningsminister og MF (S), fhv. S-næstformand, fhv. overborgmester
fhv. direktør, Danske Advokater
Uddannet: cand.oecon. (Aalborg Uni. 1986)
Fødested: Ulsted

28. maj 1961

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00