Frank Jensen: København er en socialt ansvarlig hovedstad

REPLIK: Det er ikke rigtigt, når sekretariatschef i landsorganisationen Sand skriver, at København forsøger at fordrive hjemløse. Tværtimod prioriteres indsatsen til byens hjemløse for at sikre en blandet by, skriver Frank Jensen.

Af Frank Jensen (S)
Overborgmester, Københavns Kommune

I Københavns Kommune befinder omkring 1.500 hjemløse sig ifølge seneste opgørelse fra Vive. Det svarer til 22 procent af landets hjemløse. Medtages omegnen og Frederiksberg befinder næsten halvdelen af landets hjemløse sig her. Pointen er ikke, at vi i hovedstaden har en markant overrepræsentation sammenlignet med kommunens andel af landets befolkning på cirka 10 procent.

Snarere er pointen, at København huser ikke så få hjemløse - og vi sender dem ikke ud af byen. Eller deporterer, sådan som Ask Svejstrup, sekretariatschef for landsorganisationen Sand, formulerer det i Altingets debatspalter 2. maj.

København prioriterer indsatsen til hjemløse
Bare i den seneste økonomiske aftale på rådhuset, den såkaldte overførselssag, afsatte vi midler til 24 skæve boliger, til herbergsområdet og til en kommende renovering af Mændenes Hjem. Og vi blev enige om at se på, hvordan forholdene på Center Sundholm kan forbedres.

Med andre ord: Vi arbejder løbende på at forbedre forholdene for hjemløse i København. Fordi vi som storby er hjemsted for mange af dem, der hænger på kanten af vores samfund – og med det følger et særligt socialt ansvar, som vi tager alvorligt.

Personligt har jeg bare de seneste måneder besøgt flere tilbud til byens hjemløse. Tidligere på året besøgte jeg Mændenes Hjem og Sand København, som viste rundt på Center Sundholm. Her fik jeg i øvrigt en god snak med flere hjemløse om de problemer, som de møder. Ikke mindst om at bygge flere skæve boliger, for det har vi for alvor brug for.

Derfor har jeg – sammen med Københavns socialborgmester Mia Nyegaard – bedt om mulighed for at opføre midlertidige skæve boliger, fordi det vil gøre det realistisk at opføre væsentligt flere, end vi kan i dag.

København skal være en blandet by
Københavns boligpolitik står også for skud hos Sand. Lad mig starte med at slå fast, at København har gennemgået en fantastisk udvikling de seneste 20 år. Til gavn for københavnerne.

Jeg vil også ærligt sige, at det ikke er en nem opgave at bygge små og billige boliger, men vi gør alt, hvad vi kan; Vi stiller krav om, at hver fjerde bolig skal være almen, og at der også skal bygges små almene boliger. Og i den kommende kommuneplan lægger vi op til en stor lempelse af størrelseskravet til boliger, så der kan opføres flere nye små boliger.

Hvordan vores indsats for hjemløse skal bedømmes, det står jeg gerne til ansvar for hvert fjerde år. Men at blive kaldt en hykler, det er hverken rigtigt eller rimeligt. København er som nævnt en by med høj koncentration af borgere med misbrugsproblemer, med lav indkomst, med arbejdsløshed og kriminalitetsproblemer.

Dem kan og skal København og københavnerne rumme. For København fortsætter med at være en blandet by, der løfter sit sociale ansvar.

Forrige artikel Socialborgmester: Lovændringer kan knække koden på hjemløse-området Socialborgmester: Lovændringer kan knække koden på hjemløse-området Næste artikel Dansk Byggeri: Drop grøn silotænkning, og tænk bæredygtighed samlet Dansk Byggeri: Drop grøn silotænkning, og tænk bæredygtighed samlet