Kristian Bøgsted
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Vil ministeren redegøre for, om et alment boligselskab vil kunne stilles til ansvar, hvis det efter en tagrenovering sidder bemærkninger af fejl fra både et- og femårsgennemgangen af tagrenoveringen overhørig?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Boligudvalget, Spørgsmål 73

Vil ministeren redegøre for, om et alment boligselskab vil kunne stilles til ansvar, hvis det efter en tagrenovering sidder bemærkninger af fejl fra både et- og femårsgennemgangen af tagrenoveringen overhørig? Der henvises til artiklen »Henning frygter regning på tre millioner: - Plus Bolig har svigtet« fra TV2nord.dk, bragt den 31. oktober 2023.

Svar fra onsdag den 8. maj 2024

Jeg har forelagt spørgsmålet for Social- og Boligstyrelsen, som oplyser følgende:

”En almen boligorganisation er ifølge almenboliglovgivningen ansvarlig for afdelingerne og skal drage omsorg for, at afdelingerne er økonomisk velfungerende og fremstår i god og tidssvarende stand.

Boligorganisationen har det juridiske og økonomiske ansvar for afdelingen og tegner afdelingen udadtil. I renoveringssager varetager boligorganisationen bygherrerollen for afdelingerne.

En afdeling i en boligorganisation er desuden økonomisk uafhængig af andre afdelinger og uafhængig af boligorganisationen, og kun afdelingen hæfter for indgåede forpligtelser.

Det betyder, at afdelingen skal afholde de udgifter, der opstår som følge af aftaler indgået af boligorganisationen på afdelingens vegne.

Afdelingen har ikke et juridisk krav på, at evt. konstaterede merudgifter, der er opstået i afdelingen som følge af en boligorganisations håndtering af en renoveringssag, dækkes af boligorganisationen.

Når boligorganisationen forestår en renoveringssag i en afdeling, skal en række bestemmelser i almenboliglovgivningen overholdes. En del af bestemmelserne har til formål at sikre afdelingen mod eventuelle tab, der kan følge af byggeskader, der er opstået i renoveringen, fx bestemmelser om lovpligtig opfølgning på og anmeldelse af konstaterede byggeskader og obligatoriske indberetninger til Byggeskadefonden. Indberetningerne til Byggeskadefonden er en forudsætning for, at byggeriet er omfattet af fondens garanti.

Er der tale om en tvist mellem beboerne i en afdeling og boligorganisationen om eksempelvis en renoveringssag, kan beboerne indbringe tvisten for en domstol.”

0:000:00