BL: Nyt forslag om ventelister vil gå ud over ældre og børnefamilier

DEBAT: Regeringens og DF's forslag om at ændre reglerne for intern oprykning i boligforeninger vil ikke afhjælpe manglen på almene boliger. Tværtimod vil det fastlåse boligmarkedet i de enkelte byer, skriver Bent Madsen.

Af Bent Madsen
Administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger

Der er mangel på almene boliger.

Blandt andet er der stor mangel på almene familieboliger i byerne, hvor prisen for at bo i andre boligformer nu er så høj, at end ikke folk med almindelige lønindtægter kan være med længere.

For dem er en almen bolig eneste mulighed. Men ventelisterne til almene boliger i byerne er lange, og de vokser, i takt med at efterspørgslen vokser.

Det lægger et pres på de enkelte boligorganisationer, men det presser også politikerne, som har set sig nødsaget til "at gøre noget". Og det har de så gjort.

Spørgsmålet er, om det virker.

Et initiativ til de eksterne ventelister
I marts spillede regeringen og Dansk Folkeparti derfor ud med et forslag, som ved præsentationen blev lanceret som et initiativ, der skulle gøre det nemmere for ansøgere på almene boligforeningers eksterne ventelister at få tilbudt en bolig.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen forklarede: "Den almene boligsektor skal ikke være et lukket system, som man kun kan blive en del af, hvis man har stået på venteliste i mange år - og i øvrigt har boet i en almen bolig i lang tid. Vi ønsker en mere blandet beboersammensætning i vores almene boligområder, og dette er en af måderne at sikre det på."

Konkret går forslaget ud på at ændre reglerne for det, der kaldes "intern oprykning" i en boligforening. Det vil sige, at hvis man allerede har en bolig i foreningen, kan man skrive sig på en intern venteliste og få fortrinsret, når andre boliger bliver ledige i boligforeningen.

Her vil regeringens og DF’s forslag begrænse muligheden for de interne ansøgere til kun at gælde hver anden bolig, der fraflyttes i boligforeningen.

Lyder det besnærende i forhold til mangel på boliger? Det er det ikke.

Et skadeligt forslag
Forslaget er virkningsløst og skadeligt for især ældre og børnefamilier. Hvorfor vil jeg gerne forklare.

1. Forslaget virker ikke
Der kommer ikke én eneste almen bolig mere til rådighed i forhold til alle de mennesker, der venter på en almen bolig fra en ekstern venteliste.

Når en almen bolig bliver ledig, kommer de nye beboere enten fra den eksterne eller den interne venteliste. Kommer de nye beboere fra en anden bolig i boligforeningen, fraflyttes denne bolig jo og frigives til udlejning.

2. Forslaget skader især ældre og børnefamilier
Den interne venteliste er i årevis kommet især to grupper af beboere til gavn. Mange ældre – der måske mister en ægtefælle – vil gerne flytte til noget mindre og billigere i samme afdeling, hvor de har deres venner og netværk.

Kan de samtidig komme i en stuelejlighed eller i en opgang med elevator, vil deres liv blive nemmere, og de vil have bedre muligheder for at klare sig selv.

Omvendt med det unge par i den hyggelige toværelses lejlighed: Når de bliver til børnefamilie, vil de gerne i noget større i det boligområde, hvor de har deres gang. Og så rykker de til noget større via den interne venteliste.

Beboere vil holde på deres almene bolig
På den måde har den interne venteliste i boligforeninger effektivt medvirket til at løse væsentlige udfordringer på boligmarkedet og hjulpet et meget stort antal borgere med at få en bolig, som passer til livets forskellige faser.

Dette er ikke alene noget, jeg påstår. Som led i en bred politisk aftale tilbage i 2002 blev Statens Byggeforskningsinstitut og det daværende Socialforskningsinstitut bedt om at undersøge konsekvenserne af den interne oprykningsret i boligforeninger, og her nåede man til præcis de konklusioner, jeg lige har nævnt.

Forslaget vil desuden "disrupte" udlejningsaftaler, som mange kommuner og boligorganisationer har indgået.

Næppe mange kommuner vil synes, at det er en god idé, ligesom der er grund til at frygte, at mange beboere vil holde på deres almene bolig, hvis de får sværere ved at opnå en anden bolig i den boligorganisation, de er medlem af.

Det giver et mere fastlåst boligmarked i de enkelte byer, og det forringer kommunernes mulighed for at anvise trængte borgere et sted at bo.

Og i øvrigt kan man bare lokalt aftale ændringer i den interne oprykning, hvis det findes hensigtsmæssigt. På den måde er forslaget også udtryk for en centralstyring. 

Jeg er bevidst om, at "disruption" er moderne i dagens politik, og at forslaget nok skal ses i dét lys. Men det gør det ikke nødvendigvis til et klogt forslag.

Flere betalelige boliger i byerne skabes ved at bygge flere almene boliger.

Så simpelt er det. Den opgave løser dette forslag per definition ikke.

Forrige artikel SBH: Kun flere betalbare boliger kan løse problemet med hjemløshed SBH: Kun flere betalbare boliger kan løse problemet med hjemløshed Næste artikel Socialborgmester: Lovændringer kan knække koden på hjemløse-området Socialborgmester: Lovændringer kan knække koden på hjemløse-området
 • Anmeld

  Simone Marie · Civilingeniør

  Et Slusesystem

  Kære Bent, du argumenterer for at det nye forslag, som nu er vedtaget, vil fastlåse systemet. Du siger, at hver gang en ledig lejlighed overdrages internt, frigøres en ny. Dermed er antallet af eksternt udbudte lejligheder det samme. Samtidig siger du, at denne model vil få beboere i foreningen til at blive i lejligheden.

  Din argumentation holder ikke helt. Du har ret i at en lejlighed frigøres, hver gang der sker en intern overdragelse. Dog glemmer du to vigtige ting. For det første, så tager det tid hver gang en rotation sættes i gang. Der skal måske ske 3, 4, 5 eller flere overdragelser internt, før en bolig udbydes eksternt. For det andet fungerer systemet som et slusesystem, hvor personer takker ja til boliger, som de egentlig ikke er interesseret i, for at komme frem i systemet. Det gælder både dem på ekstern venteliste og dem på den interne.

  Som ekstern ville man eksempelvis først takke ja, til en af de mindst eftertragtede boliger, for at få en indgangsbillet. Når muligheden byder sig, vælger man at rykke videre til en ny bolig, i et område der passer bedre. Dernæst kan man flytte videre til en bolig, som ikke opfylder ens bohov, men som ligger i en ønsket ejendom. Det sker med det formål, at man til sidst kan lande en bolig i den ønksede ejendom, som passer til de behov man har. På den måde optages flere boliger hele vejen gennem slusesystemet. De optages både når de beboes, samt i overdragelses tiden. Boliger som egentlig kunne have gavnet personer, med interesse i netop de boliger.

  Hvis det derimod er muligt at vente på den eksterne venteliste, indtil den rigtige bolig byder sig, så vil det frigøre en masse boliger, som egentlig blot betragtes som en uundgåelig del af et slusesystem.

  Det handler om at skabe en balance. Det skal naturligvis være muligt at flytte internt, således at lejligheder fraflyttes. Samtidig skal det også være muligt, at vente på den ønskede bolig, uden at skulle passere gennem et slusesystem. Det vil gavne både boboerne internt samt de eksterne ansøgere.