Frank Jensen til regeringen: Giv os lov til at opføre flere midlertidige boliger

DEBAT: Hvis Københavns udvikling skal komme alle til gode, også hjemløse, misbrugere og udsatte, har vi brug for flere billige boliger. Regeringen kan tage deres del af ansvaret ved at gøre det nemmere at opføre midlertidige boliger, skriver overborgmester Frank Jensen.

Af Frank Jensen (S)
Overborgmester i Københavns Kommune

Det går stærkt i København i de her år!

Byen vokser med cirka 10.000 indbyggere hvert år. Det betyder, at der er et stort behov for, at vi får bygget boliger, børnehaver og butikker.

Jeg glæder mig over den positive udvikling, for det er ikke mange år siden, at København var en nedslidt storby, og københavnerne i stor stil pakkede flyttebilen for at parkere den i en indkørsel i en forstad.

Midt i begejstringen over byens udvikling må vi ikke glemme, at det ikke er alle københavnere, som kan flytte ind i en af byens mange nye lejligheder med altan og grøn gård.

Som overborgmester ligger det mig meget på sinde, at byens udvikling skal komme alle københavnere til gode – også den hjemløse, den enlige folkepensionist og manden på bænken.

København er hjem for mange hjemløse
Hver tiende dansker kalder København for "hjem". Det samme gør mere end hver femte hjemløse og knap hver syvende langtidsledige. København er altså hjem for en stor del af de danskere, som ikke har mærket opsvinget, og som har sociale problemer.

Det er vigtigt for mig, at København ikke udvikler sig som London eller Paris, hvor det kun er eliten, der har råd til at bo inde i byen. København skal også fremover være en blandet by med høj social sammenhængskraft, hvor direktørens datter sidder ved siden af rengøringsassistentens søn i klasseværelset.

Fra kommunens side gør vi, hvad vi kan, for at sikre billige boliger: Vi stiller krav om, at hver fjerde nybygget bolig skal være almen, at de almene boligselskaber skal stille hver tredje bolig til rådighed for boligsocial anvisning, og at huslejen for halvdelen af de boliger højest må være 3.500 kroner om måneden.

Men det kan ikke klare opgaven alene. Vi har brug for, at regeringen tager deres del af ansvaret for at sikre boliger til den arbejdsløse og den hjemløse.

Flere midlertidige boliger – og i flere år
Den nuværende lovgivning spænder ben for, at vi kan opstille midlertidige og billige boliger til byens hjemløse og misbrugere. Derfor har jeg for nylig – sammen med socialborgmesteren – sendt tre konkrete forslag til regeringen.

For det første har vi foreslået, at regeringen udvider frikommuneforsøget om midlertidige boliger, så det også omfatter udsatte voksne. Det ville give kommunen de samme muligheder for at opføre midlertidige boliger til udsatte voksne over 30 år, som vi i dag har for at opføre midlertidige boliger til unge under 30 år.

For det andet har vi foreslået, at vi får mulighed for at opstille midlertidige skæve boliger i op til 10 år frem for kun tre år, som reglerne er i dag. Når boligerne skal betale sig selv hjem over tre, år bliver huslejen så høj, at de, som har behov for boligen, ikke har råd til at betale den.

Og endelig for det tredje har vi foreslået regeringen, at de lemper kravene til, hvornår der skal vedtages en lokalplan, når vi bygger midlertidige boliger til udsatte borgere. Så vi får mulighed for at opstille boliger til hjemløse og misbrugere på kommunens ledige grunde, som endnu ikke er byudviklede, langt hurtige og mere fleksibelt, end vi kan i dag, hvor vi skal gennem en langsommelig lokalplanproces.

Jeg ønsker et København for alle, hvor der også fremover er plads til udsatte, hjemløse og misbrugere. Jeg afventer, om regeringen vil tage sin del af ansvaret for at sikre, at det er muligt.

Forrige artikel Erhvervet: Tætbefolkede byområder vil primært opleve det ultrahurtige 5G-net Erhvervet: Tætbefolkede byområder vil primært opleve det ultrahurtige 5G-net Næste artikel Camelot: Det er spild af ressourcer, at erhvervslokaler står tomme i flere år Camelot: Det er spild af ressourcer, at erhvervslokaler står tomme i flere år
Ny debat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

Ny debat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

NY DEBAT: Skal energieffektiviseringer lægges på hylden, hvis vi alligevel skal fokusere på omstilling til grønne energikilder? Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling? Det spørger Altinget By og Bolig om i denne nye temadebat.