Green Building Council: Byggeriet skal udnytte momentum fra coronakrisen

DEBAT: I stedet for at udskyde planlagte initiativer som følge af coronakrisen, må byggeriet udnytte det momentum af handlekraft, der er opstået. Der skal sættes fokus på de bæredygtige og langsigtede investeringer, skriver Mette Qvist.

Af Mette Qvist
Direktør i Green Building Council Denmark

Coronakrisen har tæret på hele vores samfund og trækker dybe, økonomiske spor efter sig. Men de seneste måneder har også vist, at vi i Danmark – og resten af verden – er i stand til at handle akut og med styrke, når situationen kræver det.

Desværre ser vores politikere og verden som et samlet hele ikke på klimakrisen med samme agtpågivenhed, som tilfældet har været med coronakrisen.

I vores iver efter at håndtere den ene krise - coronakrisen, har flere politikere og dele af det danske erhvervsliv advokeret for at udskyde ellers planlagte initiativer, som har til formål at afværge den om end endnu større krise, der venter forude. Klimakrisen.

Byggeriet skal udnytte momentum
I byggeriet har vi en unik mulighed for at udnytte det momentum af handlekraft, der er opstået i kølvandet af coronakrisen, til at sætte en stærk, klimavenlig og bæredygtig dagsorden, som sikrer, at vi ikke blot ender med at gøre én krise værre i forsøget på at bekæmpe en anden.

Der er nemlig masser af vilje og viden i den danske byggebranche til at tage de nødvendige, bæredygtige skridt.

I Green Building Council Denmark mener vi, at vores samfund skal bygges på langsigtede investeringer, hvor det i dag alt for tydeligt baseres på kortsigtede økonomiske gevinster og politikere, der – af forståelige årsager - kun tænker frem til næste valg.

Byg i slidstærke materialer
Et helt afgørende element i dét at bygge og renovere bæredygtigt og ressourcebesparende er, at dét, man bygger, opføres i langtidsholdbare og slidstærke materialer, så man kan have glæde af det samme byggeri i flere hundrede år frem for at rive ned og bygge nyt hvert tredje årti.

Slidstærke materialer er samtidig med til at sikre, at byggeriet er nemt og billigt at drifte og vedligeholde.

Derudover er der også grund til at stille krav til skønheden af materialerne, så man eksempelvis sikrer, at materialerne patinerer smukt. Et smukt byggeri har nemlig langt større chance for en lang levetid end en grå og trist betonbunker.

Det kender vi blandt andet fra Gellerupparken i Aarhus, hvor et helt boligområde nu rives ned frem for at renovere, selvom det er mere end tre gange så miljøbelastende på grundt af det omfattende ressourceforbrug at rive ned og bygge nyt, og desuden belaster det biodiversiteten i området. 

Stil krav til dokumentation
Vi skal også stille konkrete krav til dokumentation af de anvendte materialer, der redegør for miljøfarlige stoffer og CO2-forbrug i produktionsfase og senere drift, og vi skal anvende fleksible løsninger, så vi tænker ombyggelighed ind fra starten.

Det bidrager nemlig også til at sikre byggeriet en længere levetid, at fremtidige nye anvendelsesmuligheder bliver indtænkt fra start i forhold til eksempelvis ombygninger og tilbygninger.

Sidst men ikke mindst skal trivsel for brugerne i fokus. Derfor skal vi stille krav til dagslys, udluftningsmuligheder, lydforhold og helst også tage højde for, at trivslen øges, hvis der er noget roligt eller grønt at se på. 

Det er dyrt at bygge halvhjertet
Ser vi ud over det enkelte byggeri og fokuserer på byområder, skal vi huske at have alle de forskellige interessenter med fra start. De helhedsorienterede beslutninger, der indgås her, skal med gennem hele udviklingen af bydelen.

I dag bliver de glemt undervejs, og det ender derfor med at blive laveste fællesnævner, der bliver afgørende. Det er uholdbart og fører til byområder, der skal omstruktureres, rives ned og genopbygges ad flere omgange. Den slags fejl har vores klode simpelthen ikke råd til, at vi bliver ved med at foretage.

Selvfølgelig er vi klar over, at det ofte er økonomien, der sætter rammerne for, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre i et byggeprojekt. Men hvis vi skal have bæredygtigheden i fokus, så må man bygge mindre eller måske vente lidt med at igangsætte byggeriet, til den rigtig løsning kan lade sig gøre.

Det bliver nemlig kun dyrere og langt mere belastende for klimaet, hvis man bygger halvhjertet og uigennemtænkt. 

Forrige artikel Gymnasieeleverne: Øget corona-optag skaber behov for flere studieboliger Gymnasieeleverne: Øget corona-optag skaber behov for flere studieboliger Næste artikel Boligforening: Kritik af manglende studieboliger er københavneri Boligforening: Kritik af manglende studieboliger er københavneri