Thisted-borgmester: Nedrivningspuljen fortjener opmærksomhed

DEBAT: Nedrivningspuljen udgør så vigtig en hjælp, at jeg vil opfordre til en udvidelse af den, skriver Lene Kjelgaard (K), borgmester i Thisted Kommune.

Af Lene Kjelgaard Jensen (K)
Borgmester i Thisted Kommune

Gennem de seneste år synes der at være opstået bred politisk enighed om, at der skal gøres en særlig national indsats for at mindske forskellene mellem land og by.

Man har i brede kredse indset, at ingen er tjent med, at spændet mellem land og by bare vokser og vokser. Et af de mest iøjnefaldende tiltag er udflytningen af statslige arbejdspladser. Tiltaget viser klart og tydeligt, at man mener det alvorligt – der skal handling til.

I det lys er det vanskeligt at forstå, at man overhovedet bruger tid på en høring om den fortsatte nødvendighed af den såkaldte nedrivningspulje. Her har vi at gøre med et tiltag, der i en nationaløkonomisk forstand nærmest er usynligt, ja, nærmest en dråbe i havet.

Når nedrivningspuljen samtidig er med til at løse en række meget synlige udfordringer i landkommunerne, er svaret entydigt: Ja, vi har i den grad brug for en nedrivningspulje. Og ja, det er såvel en kommunal som en statslig opgave at fjerne de mange ubeboelige huse.

Løber let op i 100.000 kroner

I min egen kommune, Thisted, har vi gennem de senere år haft mulighed for at vælte op mod 250 faldefærdige huse, takket være den statslige pulje. Omkostningerne per hus løber let op i 100.000 kroner, og uden den statslige pulje er det åbenlyst, at vi ikke var nået nogen vegne med opgaven.

Og sandheden er, at vi fortsat har rigtig mange huse, der skal rives ned – og at der konstant kommer flere til. I mange kommuner ser vi nemlig samme centraliseringstendens, som vi kender fra nationalt niveau: Flere søger mod kommunernes største byer og efterlader sig huse, som ingen har råd til selv at rive ned.

Som konsekvens må vi i Thisted Kommune i mange tilfælde opkøbe rønnerne på tvangsauktion for siden hen at rage dem ned. Og det tjener mange samfundsformål. Vi kommer af med huse, som i den grad skæmmer by og land, og det øger attraktiviteten ved at bosætte sig i disse områder.

Vi forhindrer, at socialt belastede familier, i nogle tilfælde såkaldte nomadefamilier, flytter ind i ubeboelige huse. Ved at slippe af med husene, kan vi lettere undgå en række triste sociale sager og dermed også triste menneskeskæbner – og følgelig store udgifter.

I visse tilfælde har vi endda måttet flytte hele familier, fordi deres boliger har været sundhedsskadelige at bo i. Slipper vi af med husene, undgår vi, at de bliver trækplastre for hårdt prøvede familier. Desuden bidrager oprydningen til at bevare eller endog øge værdien af omkringliggende huse – det er væsentligt lettere at sælge et hus, hvis omgivelserne er i orden.

En åbenlys samfundsopgave

Det er åbenlyst en samfundsopgave at sikre løsninger på de nævnte problemer omkring bosætnings-, sundheds- og socialforhold; men er det et seriøst hensyn at ville fastholde eller øge værdien af privat ejendom, som nævnt ovenfor?

Efter min bedste vurdering, ja. For det første har vi en samfundsmæssig interesse i at sikre rammerne for den bosætning, som vi i forvejen i landkommunerne er udfordrede på. Foretager vi os intet, er vi inde i den negative spiral, hvor bare flere og flere huse efterlades, fordi ingen huse kan sælges.

For det andet er jeg nødt til at bemærke, at de høje boligpriser, som i dag ses i for eksempel København, også er et resultat af blandt andet markante offentlige investeringer i hovedstaden gennem 1990’erne.

Uden sammenligning i øvrigt er det tydeligt, at hvis samfundet ønsker en positiv udvikling i by eller på land, ja, så kræver det planlægning, opmærksomhed og investeringer.

Nedrivningspuljen er i dag ganske lille, og gennem de seneste år er Thisted Kommunes andel af puljen gået fra 5,5 millioner kroner til 2,5 millioner kroner årligt; men puljen udgør en så vigtig hjælp til en række landkommuner, at jeg vil opfordre til en udvidelse af puljen.

Konklusionen er for mig at se indlysende: Reducerer eller fjerner vi helt nedrivningspuljen, undergraver vi samtidig en række af de øvrige nationale tiltag, der sættes i værk for at udjævne forskellene mellem land og by.

Lad os da i stedet få tingene til at spille sammen, så vi får mest muligt ud af pengene. Lad os investere i en øget udligning af forskellene mellem land og by. Det må være på høje tid.

Forrige artikel Landdistrikternes fællesråd: Kommuner kan ikke sikre nedrivning alene Landdistrikternes fællesråd: Kommuner kan ikke sikre nedrivning alene Næste artikel Dansk Byggeri: Bevillingsreformen mangler sund fornuft Dansk Byggeri: Bevillingsreformen mangler sund fornuft