EL: Derfor stemte vi ja til bekymrende hastelov

DEBAT: Regeringen har med hasteloven fået historisk vidtgående beføjelser til at indskrænke frihedsrettighederne, reelt uden kontrol fra Folketinget. Men det er nødvendigt, skriver Peder Hvelplund (EL).

Af Peder Hvelplund (EL)
Sundhedsordfører

12. marts vedtog Folketinget en hastelov, der gav særdeles vidtrækkende bemyndigelser til sundhedsministeren.

Bemyndigelser med ret til indgreb i de borgerlige frihedsrettigheder og overdragelse af lovgivende magt til den udøvende.

Alt sammen behandlet i en hastelov, hvilket betyder, at hele lovgivningsprocessen afvikles i løbet af en dag, uden mulighed for indhentning af høringssvar eller grundig tid til spørgsmål og svar.

Vild og dramatisk 
En ret vild og dramatisk proces, der berører det demokratiske fundament, magtens tredeling, og hvis omfang der ikke er set magen til i nyere danmarkshistorie.

Men det er også en helt usædvanlig situation, vi står i. En pandemi ruller hen over verden. Vi kender ikke de fulde konsekvenser af den, men vi ved, at hvis vi ikke griber tidligt ind, kan det få fatale konsekvenser. Især for de mest udsatte og sårbare borgere, svækkede ældre og kronikere.

Men også for vores sundhedsvæsen og samfund generelt, hvis det ikke lykkes at kontrollere udbruddet. Italien har været skrækeksemplet på, hvad der sker under et voldsomt udbrud, med stigende dødelighed, afviste plejekrævende patienter, stor smittespredning også hos sundhedspersonalet.

Hvor vi har oplevet et italiensk sundhedsvæsen, der reelt kollapser med enorme konsekvenser for samfundet. Et scenarie, vi skal undgå. Men det kræver en indsats af os, både som individer og samfundsborgere, men også som samfund generelt.

Behov for at gribe ind
På den baggrund stod det klart, at der var behov for at sikre mulighed for, at myndighederne kunne gribe hurtigt ind, også i takt med at pandemien udvikler sig. Så tiltagene løbende kan tilpasses udvikling i smittespredning og sygdomsudvikling. 

Men det er sjældent, at vi i Folketinget ser os nødsaget til at udvise så stor tillid til regeringsmagten. Det er klart, at det er bekymrende, når den udøvende magt overdrages så store beføjelser til at indskrænke frihedsrettighederne, reelt uden kontrol fra Folketinget. Derfor var det for Enhedslisten afgørende at sikre, at det ikke går for vidt.

Solnedgangsklausul 
Derfor var det en klar betingelse, at loven blev behæftet med en solnedgangsklausul, så den automatisk ophører 1. marts 2021. I Enhedslisten havde vi tillige gerne set, at der blev en revision af loven hver tredje måned, så Folketinget løbende kunne vurdere, om der var proportionalitet mellem sygdomsudviklingen og regeringens brug af bemyndigelserne.

Det var ikke muligt at skaffe flertal for, men vi fik indføjet en revision af loven i november 2020, hvor vi kender mere til forløbet af epidemibølgerne. Det lykkedes også at få en politisk følgegruppe, der løbende følger både sygdomsudviklingen og ministerens brug af bemyndigelserne. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at hver gang ministeren ønsker at gøre brug af et nyt initiativ, skal det begrundes, og der skal udarbejdes en bekendtgørelse med en udløbsdato.

Sidst, men ikke mindst, lykkedes det at få fjernet muligheden for, at myndighederne kan tiltvinge sig adgang til borgerens private hjem uden dommerkendelse.

For der skal ikke herske tvivl om, at vi skal gøre en stor indsats for at sikre vores fælles sundhed. Men vi skal også sikre og forsvare vores fælles frihedsrettigheder. Der skal være balance og proportionalitet i indsatsen.

Offentligt sundhedsvæsen sikrer frihedsrettigheder
En væsentlig lektie af hele forløbet er også, at en del af fundamentet for vores frihedsrettigheder er, at vi har et offentligt finansieret sundhedsvæsen, hvor det er sundhedsfaglige vurderinger, der afgør, om du får behandling. Hvor der er lige og fri adgang.

Til gengæld var det nok en overvejelse værd, om vi ikke havde stået bedre rustet, hvis vi ikke havde haft et sundhedsvæsen, der de seneste mange år har været underfinansieret og plaget af effektiviseringsøvelser og benhård økonomistyring.

Forhåbentlig kan vi stå endnu bedre rustet næste gang, en krise måtte ramme, så vi undgår et tumultarisk forløb. Det er et politisk valg.

Forrige artikel Transparency International: Kan politikerne ikke se borgerne for bare lobbyister? Transparency International: Kan politikerne ikke se borgerne for bare lobbyister? Næste artikel DF-ordfører om hastelov: Selvfølgelig har jeg mine betænkeligheder DF-ordfører om hastelov: Selvfølgelig har jeg mine betænkeligheder
Støjberg efter to dage i retten:

Støjberg efter to dage i retten: "Jeg tror ikke, der er flere spørgsmål i verden"

INSTRUKSKOMMISSIONEN: Der kørte to spor i sagen om adskillelsen af ægtepar med mindreårige asylansøgere: Inger Støjberg spillede hård negl politisk, men administrerede i virkeligheden helt efter loven. Sådan lyder venstrepolitikerens egen forklaring, men den havde udspørgeren i Instrukskommissionen meget svært ved at tro på.