Valgblog #16: Den sidste duel viste, hvorfor Venstre er bagud

ANALYSE: Den sidste konfrontation inden valget mellem Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) bød ikke på meget nyt. Til gengæld cementerede den, hvorfor Venstre er bagud.

Midt inde i den sidste duel mellem Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) dukkede der en borgerlig vælger op og stillede spørgsmålet, hvorfor der ikke var nogle af de to statsministerkandidater, der gik til valg på skattelettelser. Det kom ikke fra et medlem af samfundets øverste lønklasser, men fra en kvindelig kontorassistent. Det var i sig selv lidt af et nybrud.

Engang havde det spørgsmål optegnet en demarkationslinje mellem en borgerligt ledet regering og en socialdemokratisk. Mette Frederiksen levede egentlig fint op til den rollefordeling. Ingen skattelettelsespolitik på hendes vagt. Men hvad var svaret fra Løkke Rasmussen?

”Jeg har ikke lovet, at jeg aldrig nogensinde vil give en skattelettelse. Det kunne jeg da godt, hvis jeg kan skabe råderum til det,” sagde han.

Eller med andre og Løkke Rasmussens egne ord: skattestoppet. Er der plus på kontoen, efter velfærden er betalt, kan det komme på tale – måske. Ikke alene var det svar ikke ligefrem en krammer fra en borgerlig til en anden; det berører Venstres grundproblem i denne valgkamp.

For netop på fordelingspolitikken har Løkke Rasmussen med sit velfærdsløfte lagt op til, at der skal bruges flere penge.

Mange flere penge.

FV19 blev et velfærdsvalg
Der har været en del debat under valgkampen om hans måde at tælle det samlede beløb op på, og at de 69 milliarder kroner lyder af mere, end de er. Men i vælgernes øren fanger bordet – her lyder 69 milliarder som en voldsom investering.

Dermed har Venstre skrevet under på en socialdemokratisk påstand om, at der er et stort behov for investering. Og dermed har Venstre over for vælgerne bekræftet Socialdemokratiet i, at FV19 er et velfærdsvalg.

Problem: Velfærdsemner som sundheds- og socialpolitik har socialdemokraterne et suverænt ejerskab til i vælgernes øjne, og ved at sætte dem i tale som kernen i dette folketingsvalg gør Venstre Socialdemokratiet en enorm tjeneste.

Så meget, at man i de vægtede gennemsnit kan se en dynamik, hvor vælgerne søger ud til venstre for Socialdemokratiet – hos SF og Enhedslisten – som kan ses som garanter for at lægge et pres på S for at holde løfterne om "en ny retning". Det kan meget vel blive et problem for Mette Frederiksen efter valget. Men ikke før.

Og som man også kunne se under aftenens debat, fanger det Løkke Rasmussen i en svær dobbeltkommunikation, hvor han både træder på velfærdsspeederen og trækker i håndbremsen på samme tid.

Ligesom han på udlændingepolitikken har svært ved at få sin udstrakte hånd fra sit forslag om en SV-regering, hvor yderfløjene skulle marginaliseres, til at harmonere med, at Mette Frederiksen vil blive tvunget til store udlændingepolitiske indrømmelser fra sit parlamentariske grundlang, hvis hun skal blive statsminister.   

Løkke lyder som en finansminister
At Venstre implicit kommer til at understøtte Socialdemokratiet, kom også til udtryk i aftenens debat, ved at Løkke Rasmussen flere gange overtog interviewrollen fra DR's Kåre Quist.

Spørgsmålene til Mette Frederiksen skulle udstille manglen på konkrete svar, hvilket er berettiget nok. Men det skabte også et billede af, at dansk politik er et spørgsmål, der kræver Mette Frederiksens svar.

Det kolliderer med hjørnestenen i Venstres kampagne, nemlig Løkke Rasmussens bedre evner som leder.

Løkke Rasmussens hovedargument består i den komplicerede sammenhæng mellem reformer, skat, vækst, arbejdsudbud og beregningerne af deres konsekvenser for den samlede danske økonomi, som kommer frem til, hvor stort råderummet er de næste fem-ti år.

Uanset rigtigheden i de beregninger får det ham til at lyde som en finansminister. Der mangler simpelthen en større fortælling for Venstre, som folk kan melde sig ind i også på et følelsesmæssigt plan.

Mette Frederiksens manglende svar
Har Mette Frederiksen og Socialdemokratiet sådan en fortælling?

Jeg synes faktisk, der er svært at sige. Der er nogle appeller til værdier om solidaritet og kollektivet som betingelse for den enkeltes muligheder og værdighed, som man for eksempel kan se i forslaget om differentieret pension.

For at alle kan få et godt pensionistliv, så må velfærdsstaten udmøntes på en anden måde, end ved at alle kan forlade arbejdsmarkedet på samme alderstrin. Det lægger sig på sin vis i forlængelse af Socialdemokratiets historiske projekt om at demokratisere fritiden.

Men er det så dybt ment? Er vi på vej til et reelt brud med arbejdsudbudspolitikken, som har været Leitmotif for de seneste mere end 30 års politik? Eller er det en taktisk manøvre for tre milliarder kroner til at vinde valget?

Er opgøret med statens konsulentforbrug og den såkaldte fingrene-væk-reform reelt en ny administrativ vision for verdens største velfærdsstat? Eller er det hensigtserklæringer for i yderligere tre milliarder kroner beregnet på succes på valgdagen?

Eller trukket op med skarp kontrast: Er Mette Frederiksens Socialdemokrati virkelig så meget anderledes end Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydons?

Som det ser ud nu, er det først svar, vi får efter 5. juni.

Forrige artikel Løkke puster liv i de spinkle chancer Løkke puster liv i de spinkle chancer Næste artikel Fire ting man skal holde øje med i valgkampens slutspurt Fire ting man skal holde øje med i valgkampens slutspurt