Analyse: Corona blev fremkaldervæsken, der afslørede den manglende politiske indsigt i civilsamfundet

ANALYSE: Skævt konstruerede hjælpepakker rejser spørgsmålet om, hvor godt politikere og embedsmænd egentlig forstår det civilsamfund, de ellers lovpriser ved festlige lejligheder. 

En fremkaldervæske er i de seneste måneder skyllet ind over landet og har fået forhold, der hidtil har ligget gemt i skyggerne, til at fremstå klare og tydelige.

I civilsamfundet har man længe talt om, at den politiske forståelse for det civile samfunds anatomi kan ligge på et meget lille sted. Ikke sådan at forstå at sympatien har manglet. Den er kommet tydeligt til udtryk gennem tiden i lange rækker af politiske skåltaler.

Det er, når ordene skal omsættes til handling, at frustrationen har indfundet sig. For så, har det lydt, har politikerne været vanskelige at nå og indsigten hos såvel embedsværk og politikere svær at få øje på.

Login