A.P. Møller-fond donerer 750 mio. til udsatte borgere

PENGEGAVE: Den A.P. Møllerske Støttefond vil over de kommende år donere 750 millioner kroner. Pengene skal bruges på blandt andet at komme social negativ arv til livs og hjælpe udsatte borgere i arbejde. Statsministeren glæder sig over donationen.

 ”Fonden ønsker at styrke de borgere, som lever på kanten, fordi
det enkelte liv skal respekteres, og fordi samfundet har brug for
alles kræfter og evner," siger Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for Den A.P. Møllerske Støttefond. 
 ”Fonden ønsker at styrke de borgere, som lever på kanten, fordi det enkelte liv skal respekteres, og fordi samfundet har brug for alles kræfter og evner," siger Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for Den A.P. Møllerske Støttefond. Foto: Claus Fisker/Scanpix
Carsten Terp Beck-NilssonRasmus Dahl LøppenthinTyson W. Lyall

Med en donation i særklasse vil Den A.P. Møllerske Støttefond sparke gang i en massiv indsats på socialområdet. Fonden har afsat 750 millioner kroner, som skal udmøntes over de kommende fem til seks år.

”Danmark har et stærkt velfærdssystem, som løfter et stort ansvar. Men vi mærker også et behov for udvikling og langsigtede investeringer, hvor staten, civilsamfundet og erhvervslivet spiller endnu bedre sammen. Her kan fondens midler noget andet end de offentlige alene,” siger direktøren for Den A.P. Møllerske Støttefond, Henrik Tvarnø.

Pengene er øremærket til tre indsatsområder: Den negative sociale arv skal knækkes, udsatte borgere skal hjælpes i job eller uddannelse, og der skal skabes bedre fysiske rammer for psykisk syge, misbrugere, anbragte børn og andre udsatte mennesker.

De tre programområder er resultatet af en længere proces, hvor fonden gennem samtaler med kommuner, forskere og organisationer på socialområdet har afsøgt, hvor dens penge kan gøre størst forskel – både for den enkelte borger og for samfundet som helhed.

Målet er at støtte indsatser, der skaber varige forbedringer og for alvor flytter noget for de udsatte borgere. 

Henrik Tvarnø
Direktør, Den A.P. Møllerske Støttefond

"Hvis man kan få folk i gang med livsmestring, er det en kæmpe fordel for det enkelte menneske og samtidig en stor økonomisk gevinst for samfundet," siger støttefondens formand, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, til Altinget.

Støttefondens fundats er præget af en virksomhedsånd, hvor den enkeltes dygtighed, arbejdsomhed, initiativ og loyale bidrag til helheden er i centrum.

”Det går hånd i hånd med et ønske om at yde hjælp til selvhjælp, hvis nogen kører af sporet,” siger Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla:

”Fonden ønsker at styrke de borgere, som lever på kanten, fordi det enkelte liv skal respekteres, og fordi samfundet har brug for alles kræfter og evner.”

Statsministeren: Hyldest til civilsamfundet
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blev tirsdag orienteret om donationen.

”Vi har et stærkt velfærdssamfund i Danmark. Alle kan få behandling, hvis de bliver syge, og tage en gratis uddannelse. Men vi er også et samfund drevet frem af frivillige kræfter og et stort privat initiativ, der i samspil med de offentlige aktører løser vigtige samfundsopgaver. Den samfundsfølelse, alle disse ildsjæle, deres organisationer ‎og de danske virksomheder udviser, aftvinger stor respekt hos mig,” siger statsministeren i en skriftlig kommentar til Altinget.

Han betragter donationen som en påmindelse om, at Danmark har et stærkt civilsamfund, hvor virksomheder og frivillige tager ansvar for at skabe et bedre land.

”Med Den A.P. Møllerske Støttefonds flotte donation i dag får de mange frivillige, offentlige myndigheder mv. mulighed for at gøre endnu mere for de mennesker, der skal have en ekstra hånd for at få fodfæste i vores samfund,” siger Lars Løkke Rasmussen.

Sociale aktører: En progressiv vej
Også blandt aktørerne på socialområdet vækker nyheden glæde.

“Fonden har valgt den progressive vej ved at lægge en social investeringsstrategi og støtte forebyggelse og en helhedsorienteret indsats over for udsatte familier. Og det er vi meget positive over for,” siger formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau.

Og generalsekretær i KFUM’s Sociale Arbejde Morten Skov Mogensen lægger vægt på, at donationen kan gøre en stor forskel for mange mennesker.

”Initiativet rammer lige ned, hvor der er brug for det. Donationen understøtter arbejdet med bæredygtige, menneskelige løsninger på sociale udfordringer. Det er netop i spændet mellem civilsamfund, den offentlige sektor og erhvervslivet, at vi kan skabe de løsninger. Derfor er det en yderst kærkommen donation, som adresserer væsentlige samfundsproblemer,” siger han.

Ideerne skal have et varigt perspektiv
Med donationen foretager Den A.P. Møllerske Fond et gearskifte og øger sine årlige donationer. Sideløbende med den nye indsats vil der stadig være økonomi til de uddelinger, fonden hidtil har foretaget.

Fordelingen af de 750 millioner kroner mellem de tre fokusområder vil afhænge af, hvilke projektforslag der kommer ind. 

Ifølge direktør Henrik Tvarnø vil fonden især lægge vægt på, at der er et varigt perspektiv i ideerne.

”Målet er at støtte indsatser, der skaber varige forbedringer og for alvor flytter noget for de udsatte borgere. Det kræver vedholdenhed, fokus på effekt og fælles ambitioner hos alle parter om, hvad der skal forandres. Vi vil gerne undgå projekter, der dør, når de bevilgede midler slipper op. Det er vi heldigvis ikke alene om,” siger han til Altinget.

Fonden vil gerne spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under indsatser, der er så lovende, at det i den sidste ende ikke kan betale sig for projekthaverne at stoppe dem.

Håbet er, at de støttede indsatser vokser ind i kerneydelsen hos såvel offentlige parter som civilsamfundets organisationer.

Det kan handle om nye ideer og metoder, men også om helt praksisnære ting som at få gode løsninger til at fungere, så de sociale fagfolk udnytter deres kompetencer bedst muligt.

Pengene til den sociale indsats vil blive bevilget løbende over de kommende fem til seks år.

Dokumentation

Den A.P. Møllerske Støttefond afsætter 750 millioner kroner til at støtte socialt udsatte borgere.
Pengene skal støtte indsatser inden for tre fokusområder:

1) Hjælp til at få unge og voksne ind på arbejdsmarkedet.

2) Nedbrydning af den negative sociale arv.

3) Projekter, som formår at kæde arkitekternes og de socialprofessionelles faglighed sammen i eksempelvis institutioner og socialt boligbyggeri.

Efter danske forhold er der tale om en ekstraordinært stor fondsdonation på socialområdet. Indtil nu har gaverne på trecifrede millionbeløb typisk været forbeholdt forskning, uddannelse og kultur.

Det er samtidig første gang, at lillebroderen i A.P. Møllers fondsduo sætter dagsordenen med så markant en donation. Finansieringen af operaen og folkeskolemilliarden blev således givet af den mere kendte storebror A.P. Møller Fonden.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla

Formand for A.P. Møller Holding og A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Tresproglig korrespondent (Handelshøjskolen i København 1969), fil.kand. (Stockholms Uni. 1977)

Henrik Tvarnø

Fhv. rektor, SDU, medlem, Aalborg Universitets bestyrelse, formand, Designmuseet, formand, De kulturhistoriske Museer i Holstebro, leder, Statens Kunstfonds repræsentantskab
cand.phil. i historie (Københavns Uni. 1980)

Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister, MF (M), politisk leder, Moderaterne, fhv. statsminister
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024