CFSA: Kommuner og frivillige sociale foreninger varmer op under samarbejdet

DEBAT: En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet konkluderer, at foreninger ofte er lunkne over for at samarbejde med kommuner. På det sociale område er billedet dog knap så entydigt, skriver Laura Auken, centerchef på Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Af Laura Auken
Centerchef, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Når vi på Center for Frivilligt Socialt Arbejde dagligt møder foreninger fra det frivillige sociale område og fra sundhedsområdet, genkender vi konklusionerne fra den seneste undersøgelse under forskningsprogrammet ’Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor’. Nogle foreninger fortæller os, at de er for små til at overskue et samarbejde. Andre oplever ikke, at samarbejde er relevant lige nu. Der er også foreninger, der fortæller, at de ikke ønsker at være så tæt forbundne med kommunen, som et samarbejde forudsætter.

Men vi møder også hele tiden nye foreninger og frivillige, der ønsker sparring og rådgivning fra os til at udvikle de kompetencer, der skal til for at samarbejde med kommunen. Generelt oplever vi i vores møde med praksis og i resultaterne af vores egne undersøgelser, at samarbejdet mellem foreninger og kommuner i disse år går fra lunkent til varmt – og at den gensidige nysgerrighed er voksende.

Pres på lokale foreninger og frivillige
Således viser tallene fra vores seneste Frivilligrapport, at kommunerne er en af de hyppigste samarbejdspartnere for foreninger. Halvdelen af de landsdækkende foreninger og 58 procent af de lokale foreninger samarbejdede i 2014 med kommunale institutioner som plejehjem og skole-/fritidsordninger – og tallet var støt stigende fra 2010 til 2014.

I Frivilligrapporten siger foreningerne desuden direkte, at de ser videndeling, en større helhed og mere synergi mellem foreningerne og kommunens indsats som de største styrker ved samarbejdet. Der er altså ikke grund til bekymring over foreningernes samarbejdslyst, i hvert fald ikke på velfærdsområdet.

På Center for Frivilligt Socialt Arbejde er vi hvert år i kontakt med mange kommuner og foreninger, og vi understøtter løbende samarbejdet mellem kommuner og foreninger både gennem kompetenceudvikling og facilitering af samarbejdsprocesser.

Den største udfordring er derfor, som vi ser det, ikke om foreninger ønsker et samarbejde eller ej, men snarere at kommuner og beslutningstagere tillægger et tæt og ikke mindst formaliseret samarbejde mellem kommuner og civilsamfund stadig større betydning.

Det kan lægge et stort pres på lokale foreninger og frivillige. Derfor siger vi til alle de mange kommuner vi er i kontakt med, at det er afgørende og vigtigt, at de sikrer, at der er plads til foreninger, der ikke ønsker et samarbejde, eller som vil fortsætte deres indsats på den måde de plejer, fordi det er der, drivkraften ligger.

Forbehold forsvinder typisk
Når kommuner og foreninger overvejer at samarbejde, er forudsætningen for at samarbejdet lykkes, at begge parter oplever, at de bidrager med noget værdifuldt. På samme måde skal der være sammenhæng mellem opgaven og de værdier og kompetencer, som foreninger og frivillige kan bidrage med.

Endelig er det vores erfaring fra praksis, at de forbehold, vi typisk møder i de indledende samtaler med foreninger og kommuner, forsvinder, når først samarbejdet er i gang. Det gælder særligt, når de to parter har brugt tid på at forstå hinandens styrker, på at beskrive opgaven og på at afstemme forventningerne til hinandens indsats og roller.

Seks gode råd til kommuner og foreninger, der overvejer samarbejde:

1.       Afklar formålet med samarbejdet

2.       Afklar målgruppen for samarbejdet

3.       Afklar og rollefordeling imellem jer

4.       Diskuter behovet for kompetenceudvikling

5.       Afklar samarbejdet i hverdagen

6.       Overvej, om der er behov for skriftlig forventningsafstemning

Få mere inspiration til forventningsafstemning og samarbejdsaftaler mellem foreninger og kommuner her i guiden ’Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger’ fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Forrige artikel Professor: Både stats- og fondsstøtte kan gøre ngo'er afhængige Professor: Både stats- og fondsstøtte kan gøre ngo'er afhængige Næste artikel Specialisterne: Socialøkonomiens største barriere er adgang til risikovillig kapital Specialisterne: Socialøkonomiens største barriere er adgang til risikovillig kapital