Debat: Foreningslivet har svigtet indvandrerkvinderne

DEBAT: Mens der er fodboldskoler og bokseklubber målrettet drenge, er der meget få tiltag, der bringer piger og deres mødre tættere på det danske foreningsliv, skriver Rami Panduro Zouzou.

Af Rami Panduro Zouzou
Cand.mag. og udviklingskonsulent i Danmarks Brydeforbund

Pigerne og kvinderne er blevet svigtet, når man har forsøgt at skabe integration af etniske minoriteter i foreningslivet.

Frem for at tilbyde dem et rum, hvor man dyrker diversitet, ligestilling og demokratisk fællesskab, er de blevet efterladt alene i diverse kvindegrupper, hvor ligesindede møder ligesindede.

Og her bærer vi som repræsentanter for foreningslivet et medansvar. For hvor er fokus på piger og kvinder, når vi laver idrætsprojekter for udsatte og sårbare grupper?

Berlingske Tidende har i serien ”Islams ufrie døtre”, som har kørt hen over over sommeren, fokuseret på, hvordan et ukendt antal kvinder fastholdes i parallelsamfund præget af såvel fysisk som psykisk vold. Og efter at have arbejdet med området i flere år, tør jeg godt hævde, at dette også gælder for en lang rækker piger. Piger, som sendes på genopdragelsesrejser, og som hverken får lov til at have danske kærester eller blive en aktiv del af foreningslivet, som jo er hjørnestenen i et aktivt civilsamfund.

Der er ikke brug for flere “kvindeklubber
Jeg har gennem årene besøgt et utal af foreninger og integrationsprojekter i foreningsregi, og mens der er fodboldskoler, hvor 90 procent er drenge, og bokseklubber målrettet kriminalitetstruede unge, som også primært er drenge, har jeg set utrolig få tiltag, der bringer pigerne og deres mødre tættere på det danske foreningsliv.

Og hvor er det egentlig ærgerligt. For hvordan forestiller vi os, at kendskabet til foreningslivet skal styrkes, hvis ikke vi prøver at involvere mødrene i foreningstraditionen?

Hvordan forestiller vi os, at vi kan bryde parallelsamfundets snærende bånd, hvis ikke vi lægger tid og ressourcer i at få kvinderne integreret i det traditionelle foreningsliv?

De skal ikke udelukkende parkeres på sidelinjen i projekter, hvis navn har meget lidt med ligestilling at gøre såsom bydelsmødre, kvindeklubber, separate svømmetilbud og så videre.

Det er muligt, der giver dem et afbræk i dagligdagen og bidrager til øget fysisk velvære, hvilket alt sammen er nødvendigt.

Men på samme måde som deres drengebørn skal de også være en integreret del af de demokratiske fællesskaber, der kan give dem nogle redskaber til at frigøre dem fra parallelsamfundets fængsel.

Behov for en målrettet indsats
De skal opleve mødet mellem forskellige kulturer, socialklasser og etniske grupperinger, som bindes sammen om fælles interesser.

Det kunne måske også være, at det kunne bidrage til, at nogle af kvinderne kunne medvirke til at nuancere debatten om hovedbeklædning og burka, da det immervæk er upraktiske beklædningsgenstande, når man er er på spejderlejr eller tur med idrætsforeningen.

Men det kræver en målrettet indsats fra foreningslivets parter. Det kræver, at vi styrker samarbejdet på tværs af forbund og ikke bilder os ind, at parallelsamfundsproblematikken løses, bare fordi familiens 10-årige knægt bliver medlem af den lokale fodbold- eller bokseklub.

Det er muligt, det holder ham ude af kriminalitet, men det ændrer ikke ved ligestillings- og parallelsamfundsproblematikken.

Der bør derfor i højere grad arbejdes på at udvikle idrætsprojekter, der tilgodeser behovene og efterspørgslen hos begge køn, og som aktivt involverer pigerne og mødrene.

Især hvis vi mener, at foreningslivet skal spille en rolle i nedbrydelse af parallelsamfundene.

Forrige artikel FDF: Vi skal fastholde børn og unge i foreningerne for deres egen skyld FDF: Vi skal fastholde børn og unge i foreningerne for deres egen skyld Næste artikel Institut for Menneskerettigheder: Homofobi skal sparkes ud af banen i fodboldklubberne Institut for Menneskerettigheder: Homofobi skal sparkes ud af banen i fodboldklubberne
 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Vi skal have indvandre kvinderne ud af lejlighederne, men hvordan.

  Kvinder som kræver deres frihed, bliver betragtet som urene og bliver udstødt og ikke sjældent udsat for vold.

  Her i Helsingør kommune, har vi nogle indvandrerkvinder der har gået hjem på overførselsindkomst, i over 20 år.
  Det siger sig selv, at det ikke er godt for nogen.

  Problemet er den islamisk monokultur som bruger vold og social kontrol.
  Min kone der godt kan ligne en kvinde fra Mellemøsten. Bliver chikaneret og får besked på at dække sig til.

  Hvis en kvinde bare taler med en dansker, bliver hun ofte betragtet som uren
  Prøv at invitere en familie hjem, det tør Islamister ikke.


  Er det mig der er helt tonedøv eller har vi et problem med Islamisk monokultur

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Gå til pater familias Rami - han bestemmer om konen må gå ud om aftenen

  Rami hvorfor skriver du her. Du ved jo udmærket at der må ikke diskrimineres når en forening modtager offentlige tilskud. Altså alle tilbud er fuldstændig åbne. Så det er noget vrøvl du skriver fordi du ikke vil gå til problemets rod. Og det er som Max Tranebæk skriver Islams voldelige kultur som egenhændigt styres af mænd og hvor kvinder intet har at skulle sige.

  Rami du skal ikke bruge din tid her men gå på husbesøg til de muslimske familier. Hvis du tør altså - du vil nok ikke blive venligt modtaget af pater familias.

 • Anmeld

  Michael C. Kring · IT-Konsulent

  God ide - God arbejdslyst

  God ide Rami. Et af nøgleordene efter artiklen er frivvillighed. Det er forskellen mellem det offentlige og en forening.

  Jeg har selv været med til at identificere et behov. Vi er nogle stykker der har knoklet for at gøre noget ved det. I slutningen af juni stiftede vi foreningen. I morgen skal jeg til første bestyrelsesmøde.

  Så Rami, før din gode ide ud i livet. Hvis du samler nogle ligesindede, skal det nok lykkes. God arbejdslyst. Jeg bidrager gerne med erfaringer.

 • Anmeld

  Christian X

  Hvordan

  skal det løses, når der både skal tages livtag med Islams vogtere, klanoverhoveder, traditioner og når de danske institutioner, der skulle have afdækket og afhjulpet problemerne er:

  https://www.dr.dk/nyheder/indland/80-procent-af-danske-journalister-stemmer-paa-r-s-sf-og-oe

  https://www.dr.dk/nyheder/mange-laerere-stemmer-roedt

  samt udsatte socialrådgivere og godhedsindustriens agitatorer, der næsten alle har en teoretisk abstrakt bias, der grænser til ideologisk idioti.

  Efter mange år i den højere ende af undervisningssektoren, må jeg konkludere, at parrer man fjolser med kloge bøger, får man blot endnu større fjolser.

  https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE10792841/andelen-af-indvandrere-i-klasserne-kan-aflaeses-paa-boernenes-livsloen

  Om et par generationer vil vi succesfuldt være lykkedes med at skabe et samfund på niveau med dem syd for middelhavet.


 • Anmeld

  J.Larsen

  Een stor misforståelse..

  Det er hvad det er, mantraet med at "det er samfundets skyld" bliver igen trukket op af graven og skamreddet i en grad så det bliver pinligt. Det er IKKE samfundsets skyld de ikke er at finde i foreningslivet, det er heller ikke foreningernes skyld, der er kun en der har skylden for dette det er den enkelte kvinde eller pige, ingen anden, Der er tale om at disse kvinder og piger skal acceptere de regler og normer der er, men sagen er, sandsynligvis, at de ikke vil acceptere deres egne regler, de VIL IKKE integreres eller spm der mere er tale om, assimiliseres... men det vil man ikke tale om, fra denne skribent og disse kvinders side er det det danske samfund der skal indrette sig efter deres ønsker... nu er det sådan at foreningerne er frivillig arbejdskraft og de har en måde at gøre tingene på og sådan er det. Disse kvinder, incl. skribenten vil ikke det, fordi de ved at de skal indrette sig efter andre. Integration er den enkeltes opgave ikke andres og slet ikke samfundets og magter man ikke denne opgave, så skulle man spørge sig selv om ikke man befinder sig i det forkerte land, siden der er så stor forskel mellem ens egen opfattelse af normer og regler og ens egne...

 • Anmeld

  L. Vestergaard · pens.

  Problemstillingen er - lettere at få øje på end at løse.

  Problemstillingen er yderst relevant og korrekt.
  - lettere at få øje på end at løse.

  Hele det vestlige demokrati inkl. det danske samfund er baseret på foreningsdemokrati, hvor alle uanset alder, køn, uddannelse, etnicitet, religion osv. har ret til at tale, stemme, og stille op til valg.
  Det er uanset om det er en lokal afdelingsbestyrelse i en boligafdeling, eller det gælder den store bestyrelse på Christiansborg.

  Hvis der skal skabes forståelse for ligestilling, ligeværd, oplysning, uddannelse, demokrati osv. så skal kvinderne i alle aldre inddrages, og lokkes ud af køkkenerne og hen i forsamlingshuset, mødelokalet, eller gymnastiksalen.

  I tidligere tid var der Fagforeningerne, Dansk Kvindesamfund, Husmoderforeningerne, og gymnastik-foreninger til at vække og organisere kvinder på tværs af alle andre skel. Desuden var der aftenskoler og interessegrupper under fritidsloven, som kunne lokke med oplysning og fællesskab.

  Kvindeklubber hvor de bekræfter deres egne gamle normer, flytter ingen grænsepæle.

  Vi mangler gode ideer, dog var der et lyspunkt for kort tid siden, hvor en bibliotekar i Køge fortalte om deres lektiecafe, hvor indvandrer-mødre var blevet trukket ind for at skabe ro og forstærke forståelsen for oplysning, læsning og uddannelse i deres respektive miljøer. Det var tilsyneladende en stor succes, som mere eller mindre var opstået af sig selv, og uden de evindelige puljer og tilskud som mere eller mindre forplumrer og korrumperer ghetto- og integrationsarbejdet. Der må være noget at lære af Køge Bibliotek.