Debat

Europe's People's Forum: Placer nyt EU-center for borgerinddragelse i Danmark

Med Danmarks Hal Koch'ske, dialogbaserede demokrati er det oplagt at placere et europæisk center for borgerinddragelse her i landet. Det vil gøre Danmark til et fyrtårn i borgernes Europa, skriver generalsekretæren i Europe's People's Forum.

Danmark kan blive Europas demokratiske fyrtårn, hvis vi griber chancen nu, hvor EU diskuterer borgerinddragelse, skriver Bent Nørby Bonde.
Danmark kan blive Europas demokratiske fyrtårn, hvis vi griber chancen nu, hvor EU diskuterer borgerinddragelse, skriver Bent Nørby Bonde.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Bent Nørby Bonde
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvem her i landet kan ikke blive træt af at høre Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen mundhugges?

Alligevel er det intet mod de brutale politiske diskussioner i Frankrig og Belgien. Og slet intet mod konflikterne i nogle af de østeuropæiske lande. For slet ikke at nævne fraværet af fri debat i enkelte særligt autokratiske medlemslande.

Danmark kan blive EU's demokratiske fyrtårn, hvis vi griber chancen nu, hvor man i EU diskuterer borgerinddragelse og udvikling af de demokratiske beslutningsprocesser.

Europæisk borgerinddragelse i Hal Kochs ånd

Europe's People's Forum foreslår, at et center for borgerinddragelse i EU placeres i Danmark. Her i Grundtvigs og Hal Kochs fædreland har vi om nogen erfaring med demokrati baseret på dialog.

Borgere af vidt forskellig observans og fra vidt forskellige lande har vist sig at kunne nå frem til kompromisser om en række klare anbefalinger til beslutningstagerne i Europa.

Bent Nørby Bonde
Generalsekretær, Europe´s People´s Forum

Der er i nogle af EU’s medlemslande en bevægelse, der undergraver tilliden til demokratiet som styremodel. I adskillige af EU's medlemslande – især i øst og syd – viser eurobarometer-undersøgelser, at op i mod halvdelen af befolkningerne mangler tillid til den demokratiske styreform.

Netop det fik Europa-Parlamentet og Kommissionen til sammen med de fleste medlemslande at give Rådet grønt lys til en et-årig konference om Europas fremtid med en ambitiøs inddragelse af borgerne i konferencens politiske beslutningstagere.

Succes med pilotprojekt

Der er meget lidt kendskab i medlemslandene til konferencen og de diskussioner, der har fundet sted i fire europæiske borgerpaneler, hvor 200 borgere over tre weekends har diskuteret og er blevet enige om en række politiske anbefalinger indenfor henholdsvis økonomi og jobskabelse, Europæisk Demokrati og retsstat, Klima, miljø og sundhed og EU’s udenrigspolitik.

De rækker fra bedre beskyttelse af landbrugsdyr gennem ændringer af EU-direktivet 98/58, og at stoppe støtten til masseproduktion indenfor landbruget, med mindre det bevæger sig hen mod klima- og miljømæssigt bæredygtigt og økologisk landbrug.

Borgerne har ikke skullet tage hensyn til partipolitiske eller regeringernes taktiske overvejelser. De har ikke skullet sikre magten ved næste valg.

Bent Nørby Bonde
Generalsekretær, Europe´s People´s Forum

Kommissionen, Parlamentet og de fleste af medlemslandene enige om, at processen har været en succes og skal følges op af en permanent mekanisme til inddragelse af borgerne i på EU's politiske niveau og helst også nationalt.

Borgere af vidt forskellig observans og fra vidt forskellige lande har nemlig vist sig at kunne nå frem til kompromisser om en række klare anbefalinger til beslutningstagerne i Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet.

Visionære anbefalinger kan blive til virkelighed

Indenfor demokrati og borgerinddragelse har borgerne blandt andet anbefalet:

Uddannelse til demokrati i skolerne; enkle digitale platforme, hvor borgerne kan stemme om forslag fra EU, indgå i dialog med hinanden og med EU-institutionerne om udarbejdelse af forslag; mere inddragelse af medlemslandene i at fremme borgernes deltagelse i processer for indflydelse på EU’s politikdannelse.

Der er anbefalinger om at afholde årlige borgerparlamenter med henblik på at udvikle politikforslag til EU-institutionerne, og der er forslag om en ny forfatning, som understreger demokrati, europæiske værdier retsstaten og bygger på borgerinddragelse, ligesom man ønsker europæiske minimumstandarder for mediefrihed.

Borgerne har ikke skullet tage hensyn til partipolitiske eller regeringernes taktiske overvejelser. De har ikke skullet sikre magten ved næste valg.

De foreløbige vurderinger fra Kommissionen indikerer, at de fleste anbefalinger indenfor for eksempel panelet om Europæisk demokrati, værdier og rettigheder, retsstat og sikkerhed vil kunne gennemføres indenfor en rimelig tidshorisont, hvis borgernes forslag bliver del af Konferencens konklusioner og støttet af de tre EU-institutioner.

EU bør få et center for borgerinddragelse

Europa-Parlamentet har gennem det sidste halve år udarbejdet en resolution til en langsigtet strategi og en permanent mekanisme for borgerdialog og borgerdeltagelse i skabelsen af EU’s fremtidige politikker.

Resolutionen blev vedtaget med et meget stort flertal, herunder de danske politiske grupper Socialdemokratiet, Venstre, SF, Konservative og Enhedslisten.

Brug af borgerinddragelse i politikudvikling vil være med til at styrke borgernes tillid til det repræsentative demokrati.

Bent Nørby Bonde
Generalsekretær, Europe´s People´s Forum

I en opfølgning på resolutionen har Europe's People's Forum i et møde mellem Parlamentet og den Czekiske vicepræsident for Kommissionen, Vera Jourova foreslået at etablere et Center for Europæiske Borgeres Demokrati.

Centeret skal være uafhængigt. Dets opgave bliver for EU og medlemsstaterne at designe, koordinere og gennemføre politisk inddragelse af borgerne på europæisk, nationalt og muligvis også lokalt niveau.

Efter mødet med vicepræsidenten er vi nu i drøftelser med Kommissionen, og forhåbentlig bliver Centeret et af de udvalgte forslag, der gennemføres fra Konferencen om Europas Fremtid.

EU's demokratiske fyrtårn

For borgerne i EU betyder det, at de vil få meget mere indflydelse på EU’s årlige politiske prioriteter, på strategier for hvordan man bedst gennemfører Europas grønne mål eller tilrettelægger immigration af borgere, når de kommer fra ikke-EU-lande.

Den permanente mekanisme skal tilrettelægges i et tæt samarbejde med medlemslandene, så man fremover kan lave sammenhængende strategier, der giver en fælles europæisk debat, hvor borgerne inddrages.

Samtidigt vil øget brug af borgerinddragelse i national politikudvikling være med til at styrke borgernes tillid til det repræsentative demokrati. Det vil stadig være muligt at mundhugges, men måske kan borgernes indflydelse være med til at styrke den konstruktive debat i Ungarn, såvel som i andre europæiske lande.

Med Danmarks traditionelt dialogbaserede demokrati kunne placeringen her i landet være et flot fyrtårn. Det vil gøre Danmark til den geografiske kerne i borgernes Europa.

Også i borgernes Europa vil Mette Frederiksen og Jakob Ellermann-Jensen kunne mundhugges. Men med borgernes inddragen vil det ske i en smuk vidensbaseret dialog med danskerne - og med politikforslag, der baserer sig på borgernes behov, ønsker og sunde fornuft.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bent Nørby Bonde

Generalsekretær, Europe's People's Forum
ph.d. i kommunikation og konfliktforebyggelse

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024