Formand for ny brancheforening: Nu har politikerne fået et nummer til civilsamfundet

FØDSELSDAG: 19 frivillige organisationer på social- og sundhedsområderne stiftede tirsdag en ny brancheforening. Første opgave bliver at sikre mere stabil finansiering af frivilligt socialt arbejde. 

De frivillige foreninger på social- og sundhedsområderne har fået deres egen brancheforening. Tirsdag eftermiddag stiftede 19 organisationer Civilsamfundets Brancheforening, som skal varetage foreningernes interesser over for omverdenen – ikke mindst over for politikerne på Christiansborg.

”Helt grundlæggende er vi i en verden, der er præget af en masse aktører og forskellige samarbejder, men ikke noget organiseret fællesskab om rammevilkårene for foreningernes arbejde. Det har vi nu. Med brancheforeningen har politikerne fået et telefonnummer, de kan ringe på, hvis de skal have fat på civilsamfundet,” siger Per Fruerled.

Han er direktør for Danske Døves Landsforbund og blev ved konstitueringen valgt som formand for den nye brancheforening. Næstformand er Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors.

Foreningen består af 19 organisationer – fra ganske små som Landsforeningen Spædbarnsdød til store spillere som Red Barnet og Røde Kors. Og Per Fruerled forventer, at den fælles front vil resultere i, at Civilsamfundets Brancheforening bliver politikernes og embedsmændenes naturlige samarbejdspartner i udviklingen af rammerne for det frivillige sociale arbejde.

”Det er en bred vifte af organisationer, og målet er, at foreningen vokser, så vi i fællesskab står stærkere. Det skulle gerne betyde, at vi bliver inddraget mere,” siger Per Fruerled.

Første opgave: Stabil finansiering 
Brancheforeningens første opgave bliver at arbejde for en ny model, der kan afløse den nedlagte satspulje, så der kan skabes en mere stabil finansiering af det frivillige sociale arbejde.

I sidste uge fik 18 økonomisk pressede foreninger en redningskrans i form af en bevilling på finansloven. Men der mangler stadig en samlet plan for området, understreger Per Fruerled.

”Det er dejligt for de organisationer, at der er taget hånd om dem, men der mangler en plan for det fremadrettede arbejde, og hvad der er af midler. Det er helt logisk, at det er noget, vi gerne vil byde ind på,” siger han.

Bestyrelsen i Civilsamfundets Brancheforening: Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår, Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors, Trine Nyby fra Rådgivningsdanmark, Kira West fra Reden, Per Fruerled fra Danske Døves Landsforbund, Laila Walther fra LMS og Ninna Thomsen fra Mødrehjælpen. Foto: Dansk Erhverv

 

Foreningens overordnede fokusområder blev ridset op på tirsdagens generalforsamling med udgangspunkt i de drøftelser, der har været frem til stiftelsen. Den nyvalgte bestyrelse har nu til opgave at lægge linjen i dialog med medlemmerne frem mod den næste generalforsamling om et års tid, fortæller Per Fruerled.

Civilsamfundets Brancheforening har indgået aftale om sekretariatsbetjening hos Dansk Erhverv, og det er en betingelse, at medlemmerne også melder sig ind i erhvervsorganisationen.

”Det handler om, at vi på den måde kan få adgang til nogle ressourcer, som vi ellers ikke ville have adgang til,” siger Per Fruerled.

Forrige artikel "2020’erne bliver civilsamfundets årti – og vi har ikke råd til at fejle" Næste artikel Realdania vil gøre verden grønnere gennem sine investeringer Realdania vil gøre verden grønnere gennem sine investeringer