“Frivilligheden skal ikke spindes ind i en statslig styringslogik”

Formålet med frivilligt arbejde er ikke fremme beskæftigelsen hos de frivillige, mener to førende forskere. Mødrehjælpen bakker op.

Vi skal passe på, at vi ikke rokker ved frivillighedens fundament i forsøget på at gøre frivillige til samfundsproblemernes columbusæg.

Det mener en række kilder, Altinget har talt med, i kølvandet på debatten om lediges mulighed for at arbejde frivilligt.

En af dem, der ser grund til at være bekymret, er professor Lars Skov Henriksen, som forsker i civilsamfund ved Aalborg Universitet.

Login

  • Anmeld

    Søren Møller · Landsformand DGI

    Vi skal skelne mellem hovedformålet og afledte effekter ved frivillighed.

    Man skal da være frivillig fordi man har lyst til at udføre den opgave, som man tager på sig. Det kan være fordi det er sjovt og givende, eller fordi man finder det nødvendigt. Og da meget gerne fordi det både er sjovt og nødvendigt. Når vi fra DGI s side kører på for at fjerne begrænsningerne for ledige og efterlønsmodtagere, så er det fordi vi finder det forker at denne målgruppe ikke har samme frie muligheder for frivilligt arbejde som andre mennesker. Og vi tro at det er dårlig samfundsøkonomi at lægge dem hindringer i veje. Men det handler mere om afledte effekt af at være frivillig fremfor hovedformålet for den frivillige. Det synes jeg at artiklen burde skelne imellem