Frivilligrådet: V bør have visioner for civilsamfundets rolle i integrationen

REPLIK: Det er visionsløst at sige, at frivilligheden bør mønstre sig selv i forhold til integrationsindsatsen. Sådan skriver Frivilligrådets formand Vibe Klarup Voetmann i kølvandet på debatten mellem Venstres Jan E. Jørgensen og venligboer Gitte Haslebo.

Af Vibe Klarup Voetmann
Formand, Frivilligrådet

Det er et faktum, at civilsamfundet har en kæmpe betydning for, at vi får succes med integration af flygtninge i det danske samfund. Det har regeringen heldigvis set og handlet på og har derfor taget flere initiativer til at styrke samspillet mellem civilsamfund, erhvervsliv og offentlige aktører.

Det er for eksempel sket i form af økonomisk støtte til "Frivilligpakken" i efteråret 2015, der blandt andet støtter frivilligcentrenes arbejde. Et andet initiativ, som Frivilligrådet med stor fornøjelse har medvirket i, var et Frivilligheds- og Integrationsdøgn i december 2015, hvor cirka 200 personer fra foreninger, virksomheder og kommuner var samlet for at finde nye handlingsrettede modeller for, hvordan civilsamfundet i højere grad kan understøtte integrationen af nyankomne flygtninge i lokalsamfundet.

Ud af mødet kom der nogle helt konkrete, lokale ideer til indsatser på tværs, som mange af mødets deltagere er gået videre med. På baggrund af mødet har Frivilligrådet sammen med Rådet for Etniske Minoriteter formuleret anbefalinger til integrationsprogrammet i kommunerne, blandt andet at civilsamfundet bør indtænkes strategisk i kommunernes modtagelse af flygtninge.

I de kommende måneder vil Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter fortsætte med at understøtte det lokale arbejde ved at tage rundt i Danmark og afholde regionale møder med fokus på konkret videns- og erfaringsudveksling, netværk og samarbejde på tværs. Afholdelsen af møderne er i øvrigt støttet økonomisk af Bikubenfonden samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Social- og Indenrigsministeriet.

Ærgerlig holdning, der spænder ben for de gode løsninger
Jeg har med stor interesse og forundring fulgt forhenværende socialordfører Jan E. Jørgensens (V) og Venligboernes Gitte Haslebos debat her på Altinget: civilsamfund de seneste uger. Her efterspørger Gitte Haslebo, at regeringen inddrager civilsamfundets erfaringer med integration i den førte politik.

Jeg undrer mig over, at Jan E. Jørgensen siger, at Venstres liberale udgangspunkt betyder, at frivilligheden er bedst tjent med at "mønstre sig selv" for de forskellige indsatser, som jeg nævnte indledningsvis, tegner et andet billede: at regeringen faktisk ser et stort potentiale i at styrke samarbejdet med civilsamfundet og skabe større lydhørhed over for de erfaringer, der ligger her.

Jeg synes derfor, det er ærgerligt, at Jan E. Jørgensen ikke går mere konstruktivt ind i debatten med Gitte Haslebo. Der er brug for, at regeringen beskriver, hvordan vi kan styrke samspillet mellem civilsamfundet og det offentlige – både i forhold til koordinering af aktiviteter og i forhold til at åbne op for dialog om politikudvikling i dialog med de frivillige organisationer, der kender de flygtninge og asylansøgere, det handler om.

I værste fald spænder Jørgensens holdning ben for en bedre integrationsindsats.

Brug for samtale om integration, der giver lyst til at handle
Jeg er enig med Gitte Haslebo i, at hvis vi skal engagere det brede civilsamfund i forhold til integration, kræver det, at vi ser flygtninge som andet end blot en byrde, der skal begrænses.

Hvis vi skal skabe motivation og engagement, handler det i høj grad, om hvordan vi og regeringen taler om flygtninge og den udfordring, vi står over for. Vi har ikke brug for at fylde medierne med mere frygt, men derimod med troen på, at vi kan lykkes med integration, hvis vi handler sammen på tværs af både civilsamfundet, virksomheder og offentlige aktører.

Jeg har derfor en opfordring til regeringen: Erkend, at offentlige initiativer og begrænsning af flygtningestrømmen ikke kan stå alene, når det handler om at skabe god integration, men at der er masser af muligheder for bedre resultater gennem en koordineret indsats med og lydhørhed over for civilsamfundet – også når der skal laves politik.

Og brug jeres taletid i medierne på at fremhæve og bakke op om de løsninger, der findes i lokalsamfund landet over, og de muligheder, der er for at deltage i indsatsen.

Herved kan I medvirke til, at vi får konkrete bud på, hvordan samarbejdet mellem civilsamfund og det offentlige kan lykkes lokalt og give det brede civilsamfund lyst til at engagere sig i forhold til den samfundsudfordring, vi står over for.

Med det kan I medvirke til at give et kærkomment alternativ til den afmagt, som den nuværende debat kan efterlade.

Forrige artikel Venligboer: Kom igen, Jørgensen Venligboer: Kom igen, Jørgensen Næste artikel Ældre Sagen: Tag på studietur til Ishøj Ældre Sagen: Tag på studietur til Ishøj